Jani Arala Gasum

Jani Arala

Solution Lead, Sustainable Logistic Solutions
p. 044 054 8583
jani.arala@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Päästövähennyksiä ei saavuteta ilman raskaan liikenteen uudistamista – nesteytetty kaasu tarjoaa ratkaisun

Jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat lähes 40 prosenttia Suomen maantieliikenteen päästöistä. Jotta Suomen kunnianhimoiset päästötavoitteet voidaan saavuttaa, raskaan liikenteen sektorin päästöjä on leikattava merkittävästi. Vähäpäästöiset polttoaineet, kuten nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG) tarjoavat keinot päästöjen vähennykseen välittömästi.

Lokakuussa 2018 julkaistu IPCC:n ilmastoraportti oli monelle taholle herätys ilmastonmuutoksen vakavuudesta. Raportin mukaan maailman hiilidioksidipäästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä ja niistä on päästävä kokonaan eroon vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmastonlämpeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen ja koko maailmaa uhkaavat pahimmat ilmastokatastrofit vältettyä.

Suomen päästövähennystavoitteet ovat raportin kanssa samassa linjassa. Esimerkiksi liikennesektorilla tavoitteena on 50 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitellaan päästöneutraalia liikennettä vuoteen 2045 mennessä.

Liikenteen aiheuttamista päästöistä puhuttaessa huomio kiinnittyy usein vain henkilöautoliikenteen päästöihin. Monet Suomen päästövähennystavoitteista liikennesektorilla painottuvat juuri henkilöautoiluun, vaikka raskas liikenne aiheuttaa lähes 40 prosenttia Suomen maantieliikenteen päästöistä. Suomessa maantieliikenteen päästöt ole laskeneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ilmastonlämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteen tavoitteeseen vaati nopeita päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla.

Raskas liikenne elintärkeässä roolissa päästötalkoissa

Suomen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi myös raskaan liikenteen on osallistuttava päästötalkoisiin. Keinoina on hyödynnettävä jo olemassa olevia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Vähäpäästöiset raskaan liikenteen polttoaineet, kuten nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG), ovat yksi ratkaisu.

LNG on vähäpäästöinen raskaan kaluston polttoaine, jonka käytöstä ei synny juuri lainkaan pienhiukkaspäästöjä, eikä kaupunkien ilmanlaatu näin kärsi. LNG:n elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt ovat yli 20 prosenttia pienemmät kuin fossiilisen dieselin. LNG-jakeluverkoston kehitys mahdollistaa myös helpon ja nopean siirtymisen LBG:n käyttöön. Biokaasu on täysin uudistuva ja kotimainen polttoaine, jota valmistetaan muun muassa kotitalouksien biojätteistä ja yhdyskunnan jätevesilietteistä. Kaasua on saatavilla eri ajoneuvoluokissa sekä sama kaasumolekyyli toimii niin teollisuuden kuin vaikkapa meriliikenteen polttoaineena.

Monet suomalaiset yritykset ovat onnistuneet päästöjensä vähentämisessä nesteytetyn kaasun liikennekäytöllä. Valintaan on kannustanut Suomen päästötavoitteiden lisäksi kuluttajien toiveet ympäristöystävällisyydestä sekä yritysten omat arvot. Tällä hetkellä muun muassa muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys Niemi Palvelut, päivittäistavaraketjut Lidl Suomi ja Kesko sekä Posti ovat ottaneet käyttöönsä LNG:llä tai LBG:llä kulkevia rekkavetureita.

Gasum tukee jakelu- ja raskaan liikenteen päästövähennystavoitteita rakentamalla määrätietoisesti pohjoismaista kaasuverkostoa. Haluamme laajentaa olemassa olevaa tankkausasemaverkostoa noin 50 asemalla 2020-luvun alkuun mennessä. Laajentuva pohjoismainen tankkausasemaverkosto mahdollistaa LNG:n ja LBG:n käytön lisäämisen kuljetus- ja jakeluliikenteessä sekä siirtymisen askel askeleelta kohti puhtaampaa liikennettä.

24.4.2019

Tutustu myös näihin
Content image
KOLUMNI

Nesteytetyn kaasun käyttö kasvaa raskaassa liikenteessä

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen kysyntä on lisääntynyt vauhdikkaasti. Kuljetusalan yrittäjät ja kuluttajat vaativat siirtymistä vähäpäästöisiin polttoaineisiin.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Nesteytetyn kaasun käyttö kasvaa liikenteessä

Raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii toimenpiteitä. Viimeiset vuodet ovat tuoneet hyviä uutisia päästöjen alentamista tavoitteleville toimijoille.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Euroopassa pyritään vauhdittamaan biometaanin tuotantoa ja käyttöä

Biokaasu on jäänyt aiemmin melko vähälle huomiolle EU:n energiapolitiikassa. Nyt tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotanto kymmenkertaiseksi nykyisestään.

Lue lisää