Kuntapäättäjän opas hiilijalanjäljen pienentämiseksi biokaasulla 

Miten voitte pienentää kaupunkinne hiilijalanjälkeä? Jopa 30 % kuntien ja kaupunkien päästöistä syntyvät liikenteestä. Tämä opas auttaa sinua kuntapäättäjänä tarttumaan haasteeseen biokaasun avulla.

Rakennetaan yhdessä puhtaampi kaupunki!

 

Lataa opas

Matti ojanpää Gasum

Matti Ojanpää

myyntipäällikkö
p. 040 029 9798
matti.ojanpaa@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Biokaasun osuus kuntien ajoneuvohankinnoissa kasvaa

Biokaasua polttoaineenaan käyttävien ajoneuvojen määrä Suomen kunnissa kasvaa, kun ilmastosopimukset ja lainsäädäntö edistävät hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Tarve vähentää liikenteen päästöjä on suuri, ja julkiset hankinnat ovat keskeisessä roolissa, kun halutaan vauhdittaa ympäristöystävällisten polttoainevaihtoehtojen yleistymistä.

Vuonna 2021 voimaan astuva puhtaiden ajoneuvojen direktiivi lisää vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan kuntien ilmastostrategioista ja omalla hankintapolitiikallaan kunnat voivat edistää ympäristö- ja elinkaarivaikutuksiltaan kestävien ajoneuvojen yleistymistä.

”EU-tasolla asetetut tavoitteet ohjaavat vahvasti kansallisen tason toimintaa ja asettavat vähimmäisvaatimukset ajoneuvokannan uudistamiselle. Monessa kunnassa mietitään tällä hetkellä, kuinka vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta saadaan kasvatettua parhaalla mahdollisella tavalla. Biokaasu on noussut näissä keskusteluissa potentiaaliseksi vaihtoehdoksi etenkin raskaalle liikenteelle”, kertoo Gasumin yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Ala-Huikku.

Biokaasukäyttöisen kaluston asema vahvistuu, kun Gasum investoi biokaasun tuotantoon ja laajentaa kaasutankkausasemaverkostoa Pohjoismaissa. Laajennus mahdollistaa kaasun liikennekäytön uusilla alueilla ja tuo biokaasun yhä useamman kunnan saataville.

Biokaasu houkutteleva vaihtoehto jätehuollon tarpeisiin  

Jätehuolto on kunnille välttämättömyyspalvelu, joten sen kehittäminen ympäristöystävälliseen suuntaan on avainasemassa kuntien vastatessa kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin. Moni kunta on ottanut käyttöönsä biokaasulla kulkevat jäteautot, jotka pistävät jätehuollon pyörät pyörimään kiertotalouden mukaisesti.

”Biokaasukäyttöisten jäteautojen suosio on jatkuvassa nousussa. Jo nyt 13 prosenttia kunnallisista jäteautoista ajaa biokaasulla, ja määrä on yhä nousussa. Biokaasu koetaan erityisen houkuttelevana vaihtoehtona, sillä se noudattaa kiertotalouden periaatteita. Jäte hyödynnetään kokonaisvaltaisesti, ja sille luodaan uutta arvoa”, kertoo Matti Ojanpää, Gasumin biokaasuyksikön kehityspäällikkö.

Biokaasun yleistyminen etenkin jätehuollon saralla on hyvä esimerkki paikallisen kiertotalouden vahvistamisesta. Jäteautojen keräämästä biojätteestä tuotetaan autojen tankkeihin biokaasua, mikä on konkreettinen esimerkki materiaalien pitämisestä kierrossa. Biokaasun avulla voidaan vähentää polttoaineen koko elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiilisen polttoaineen käyttöön verrattuna.

16.12.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Biokaasua on runsaasti ja sitä voidaan tuottaa vielä paljon enemmän

Euroopan komission tavoitteena on nostaa biometaanin vuotuinen tuotantokapasiteetti Euroopassa lähes 350 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Polttoaineen elinkaaripäästöillä on väliä – Biokaasulla pienemmät päästöt koko arvoketjussa

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde, joka voi jopa pudottaa polttoaineen elinkaaripäästöt miinusmerkkisiksi. Gasumin biokaasulaitokset noudattavat...

Lue lisää
Gasum Turun biokaasulaitos
ARTIKKELI

CIVITAS ECCENTRIC-hanke pilotoi Turkuun puhdasta liikennettä

Gasumin nelivuotinen yhteistyö Turun kaupungin kanssa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen puitteissa poiki onnistuneen pilotin ja positiivisia käyttäjäkokemuksia.

Lue lisää