Ajankohtaista tietoa kaasualasta, kaasuautoilusta sekä mielenkiintoisia asiakastarinoita. Lue lisää sivuiltamme!

Tutustu artikkeleihin

Fossiilittomaan liikenteeseen tähtäävä raportti tunnistaa biokaasun potentiaalin

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi lokakuun lopulla raportin Suomen tulevaisuuden fossiilittomasta liikenteestä. Raportti huomioi tasapainoisesti biokaasun merkittävän potentiaalin ja sen edut esimerkiksi maataloudelle ja jätehuoltoon. Jatkon kannalta on tärkeää, että raportin esiin nostamat huomiot tulisivat huomioiduksi kaasuratkaisuun liittyvän tietoisuuden lisäämisessä, kansallisen lainsäädännön kehittämisessä sekä muun muassa Suomen EU-politiikassa. Biokaasun käytöllä liikenteessä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaripäästöjä nykyisin jopa 90 prosenttia.

Kaasun tuomat mahdollisuudet liikenteen päästövähennyksien saavuttamiseksi ovat merkittävät ja kaasukäyttöisiä ajoneuvoja on tarjolla jo tänään kaikissa kokoluokissa. Liikenne- ja viestintäministeriön juuri julkistama Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportti nostaa biokaasun suureen rooliin Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä.

Tämä on kunnianhimoinen, mutta välttämätön tavoite, joka resonoi vahvasti Gasumin tavoitteiden kanssa. Tavoite on saavutettavissa, mutta edellyttää välittömiä toimenpiteitä puhtaampien liikenneratkaisuiden käyttöönottamiseksi laaja-alaisesti. Me haluamme olla luotsaamassa Suomea kohti puhtaampaa huomista.

Biokaasun käyttöä liikenteessä tulee lisätä

Raportissa todetaan, että biokaasun liikennekäyttöä tulee päästötavoitteiden saavuttamiseksi lisätä huomattavasti. Tavoitteena on, että vuonna 2030 liikenteessä käytettäisiin 2,5 TWh vastaava määrä biokaasua. Käytännössä liikenteessä voisi tuolloin olla peräti 145 000 kaasukäyttöistä tai 6 000 raskasta ajoneuvoa. Vuoteen 2045 mennessä tavoite olisi saada liikenteen käyttöön jopa 10 TWh:a biokaasua.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä reilut 13 000 kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Naapurimaassamme Ruotsissa markkina on meitä paljon edellä, sillä siellä kaasuautoja liikkuu teillä jo yli 50 000. Kaasua käytetään Ruotsissa myös Suomea enemmän raskaan liikenteen polttoaineena. Lisäksi kaasun käytön lisääminen maantieliikenteessä on tunnistettu useassa Euroopan maassa ratkaisuksi päästöjen vähentämiseksi, mitä tuetaan eri keinoin.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä julkisen että yksityisen sektorin sitoutumista, eikä erilaisten yhteiskunnan osoittamien kannustinmekanismien merkitystä voi liioitella. Biokaasun tuotannon ja kulutuksen lisääminen ja kaasun jakeluinfrastruktuurin laajentaminen vaativatkin raportin mukaan uusia ohjauskeinoja. Kysyntä luo tässäkin tilanteessa suotuisan ympäristö kyseisille investoinneille.  Lisäksi henkilö- ja pakettiautojen osalta tulisi huolehtia siitä, että kaasuautot huomioitaisiin jatkossa myös EU:n autonvalmistajia koskevassa lainsäädännössä päästöjen raja-arvojen suhteen. Näin niiden vakaa tarjonta Euroopassa voitaisiin taata myös tulevaisuudessa.

EU-lainsäädännön epäedullinen vaikutus kaasuautoilun edistämiseen on kaasualalla jo pitkään tunnistettu ongelma. Biokaasun avulla saavutettavia arvoketjun päästövähenemiä ei huomioida ajoneuvovalmistajia koskevassa lainsäädännössä, mikä heikentää kaasun asemaa. On hienoa, että valtiovalta ottaa tämän nyt huomioon myös omassa EU-politiikassaan. Suhtautuminen povaa positiivista kehitystä koko kaasualan tulevaisuudelle ja nostaa tärkeässä paikassa esiin biokaasun mahdollisuudet polttoaineena, jolla voi todella muuttaa maailmaa.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien ratkaisujen hyödyntämistä. Kaasun käyttäminen liikenteen polttoaineena mahdollistaa liikenteen päästöjen nopean ja tehokkaan vähentämisen. Se on huomisen ratkaisu, joka on käytettävissä jo tänään.


Kirjoittaja on Suomen liikenneyksikön maajohtaja.

10.11.2020