Content image

Jukka Metsälä

johtaja, liikenne
p. +358 40 5633 756
jukka.metsala@gasum.com

Kaasu on kustannustehokas tie kohti ilmastotavoitteita

Kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus kannustaa yrityksiä siirtymään vauhdilla vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Pohjoismaissa tähän on vastattu asettamalla kunnianhimoiset puhtaampaan tulevaisuuteen tähtäävät tavoitteet, joiden saavuttamiseen tarvitaan eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Ympäristöhaasteisiin ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua, sillä vaihtoehtoja on paljon. Yksi vaihtoehdoista on kaasu, joka mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan muutoksen.

Kaikki mahdolliset keinot on otettava käyttöön vähentääksemme öljyn valtavaa maailmanlaajuista kysyntää. Viime aikoina kaasun rooli onkin kasvanut öljypohjaisten tuotteiden tehokkaana korvaajana. Kaasun käyttö auttaa meitä vähentämään hiilidioksidipäästöjä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Kaasuinfrastruktuurilla on jo laaja pohja

Jo vuosia rakennettu kaasuekosysteemi luo pohjan kaasun laajalle käytölle ja on tulevaisuuden yhdentyneiden energiajärjestelmien vahva osa. Kaasuinfrastruktuuria voidaan lisäksi käyttää yhtä lailla myös uusiutuvalle kaasulle. Kaasu tarjoaa Pohjoismaissa reilusti kasvupotentiaalia varsinkin teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle.

Kuljetus on keskeisessä osassa lähes kaikessa tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa. Maa- ja meriliikenteen vuotuinen energiankäyttö on Pohjoismaissa lähes yhtä suurta kuin koko teollisuuden yhteenlaskettu vuotuinen energiankulutus.

EU:n ja kansallisella tasolla asetetut ilmastotavoitteet sisältävät vahvan sitoumuksen kuljetuspäästöjen nopeaan pienentämiseen. Siksi pitkien etäisyyksien Pohjoismaissa onkin ehdottoman tärkeää saada aikaan vähäpäästöinen kuljetusjärjestelmä.

Vauhtia muutokseen

Meidän on pistettävä kunnolla vauhtia muutokseen, jolla huomisesta tulee puhtaampi.  Tarvitsemme laajemmin tietoa kaasuratkaisuiden mahdollisuuksista ja tavoista siirtyä puhtaampiin palveluihin ja tuotteisiin.

Yksi ratkaisu on kiertotalouden hyödyntäminen, josta biokaasu on konkreettinen esimerkki.

Parhaimmillaan biokaasun tuotanto saa erilaiset orgaaniset jätevirrat hyötykäyttöön, tuottaa uusiutuvaa polttoainetta, jolla päästään jopa yli 100 prosentin päästövähenemiin, sekä toimittaa orgaanisia ravinteita teollisuuden ja maatalouden käyttöön.

Biokaasua ja maakaasua voi myös aina sekoittaa keskenään, joten kaasun käyttäjät pystyvät siirtymään asteittain täysin uusiutuvaan tulevaisuuteen.

Kun kaasutankkausasemaverkosto ja alusten kaasun bunkrausmahdollisuudet laajenevat, kaasulla toimivat kuljetukset yhdistävät yhä enemmän ihmisiä ja yritysten arvoketjuja eri maissa.

Kirjoittaja on Gasumin Traffic-liiketoiminnan johtaja.

17.9.2020

Tutustu myös näihin
KOLUMNI

Biokaasutuotanto edistää esimerkillisesti kiertotaloutta

Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja Johan Grön pitää biokaasua keskeisenä tulevaisuuden energiamuotona ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Raportti tunnistaa biokaasun potentiaalin

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi lokakuun lopulla raportin Suomen tulevaisuuden fossiilittomasta liikenteestä.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Kaasun liikennekäytöllä valoisa tulevaisuus

Kaasun kytkeytyy tärkeäksi osaksi koko tulevaisuuden energiajärjestelmää, ja on tärkeässä roolissa päästöjen vähentämisessä.

Lue lisää
Content image