Content image

Jukka Metsälä

johtaja, liikenne

Mikä innostaa kaasuautoilun parissa työskentelyssä?

"Minusta on mahtavaa rakentaa uutta liiketoimintaa, joka perustuu kiertotalouteen, yhteistyöhön ja päästöjä aidosti vähentäviin ratkaisuihin. Työhöni Gasumilla onkin mahtunut monta mielenkiintoista asiakastarinaa ja yhdessä onnistumisia, mutta myös pitkäjänteisyyttä vaativia hankkeita. Kaikki tämä antaa päiviini paljon energiaa ja motivoi minua.

Kahden aktiivisesti harrastavan pojan isälle auto on välttämättömyys. Perheessäni onkin kaksi autoa, joilla molemmilla matka taittuu biokaasulla. Minusta on erittäin tärkeää, että nykyisin myös lapset ovat hyvin valveutuneita ympäristöasioissa."

Kaasun liikennekäytöllä valoisa tulevaisuus

Gasumin liikenteestä vastaava johtaja Jukka Metsälä näkee kaasun kytkeytyvän tärkeäksi osaksi koko tulevaisuuden energiajärjestelmää, ja on tärkeässä roolissa päästöjen vähentämisessä. Jukan elämässä kaasuautoilulla on tärkeä rooli myös työpaikan ulkopuolella.

Miksi kaasu on hyvä valinta liikennepolttoaineeksi?

Liikenteen päästöjä tulee leikata nopeasti kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Kaasu on puhdas ja kustannustehokas polttoaine, joka pystyy saman tien vastaamaan vaativiin päästövähennystavoitteisiin. Biokaasu voi tarjota parhaimmillaan jopa yli 100 prosentin päästövähenemän, kun tarkastellaan tuotannon koko arvoketjua.

Liikennesektori kuluttaa Pohjoismaissa vuosittain suunnilleen saman verran energiaa kuin teollisuus yhteensä, joten kaasun käytöllä on huomattavaa kasvupotentiaalia niin meri- kuin maantieliikenteessä. Lisääntyvä kuluttajien tietoisuus vähäpäästöisistä vaihtoehdoista vauhdittaa tätä kehitystä.

Millaisena Gasum näkee kaasun liikennekäytön tulevaisuuden?

Kaasuliikenteessä on kolme ”jalkaa”, joissa kaikissa näemme lupaavaa kasvua: raskas liikenne, jakelu- ja joukkoliikenne sekä henkilöautot. Gasum panostaa kaikkiin näihin segmentteihin. Suurin potentiaali on eniten energiaa kuluttavan raskaan liikenteen segmentissä, jossa kaasu tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun päästöjen vähentämiseen jo tänään. Henkilöliikenteessä kaasuautojen tulevaisuudesta on käyty keskustelua, mutta uskomme, että liikennekaasun kokonaispäästöjen huomioiminen eri ohjausmalleissa ja kiertotalouden sekä paikallisen biokaasun kasvava merkitys kuluttajien päätöksenteossa tukee merkittävästi kaasuautoilua.

Miten kaasun liikennekäytön infrastruktuuri pystyy vastaamaan kysynnän kasvuun?

Laajentuva kaasuasemaverkosto lisää kaasun saatavuutta Pohjoismaissa ja kasvava kysyntä luo perustaa uusille tankkausasemainvestoinneille. Kaasun toimitusvarmuus on keskeinen tekijä markkinoita kehitettäessä, ja niin teknologiaa kuin palvelumalleja voidaan edelleen kehittää kaasun kustannustehokkaan jakelun varmistamiseksi. Liikennekaasuinfrastruktuuri ja biokaasun jakelu mahdollistaa myös huomattavan Pohjoismaisen sivuvirtapotentiaalin hyödyntämisen liikennepolttoaineena. Nykyinen markkinakehitys lisää parhaillaan myös kilpailua liikennekaasujen jakelussa, kun eri toimijat haluavat osansa kehittyvästä markkinasta.

Gasum on tuonut ratkaisunsa liikenteen päästöjen vähentämiseksi markkinoille oikea-aikaisesti. Muutamien vuosien aikana yhtiö on kasvattanut pohjoismaisen kaasuasemaverkostonsa muutamista kymmenistä asemista sataan kaasutankkausasemaan. Kyseiset investoinnit ovat vastanneet erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ja luovat nyt hyvän perustan kehittää pohjoismaista liikennekaasumarkkinaa edelleen.

Miten kaasuautoilu tukee kaikkiaan ilmastotavoitteita?

Pitää muistaa, että kaasun liikennekäyttö kytkeytyy tärkeäksi osaksi koko tulevaisuuden energiajärjestelmää, koska kaasu tarjoaa osaltaan toimitusvarmuutta energianlähteenä, joka ei ole riippuvainen esimerkiksi sääolosuhteista, ja järjestelmä mahdollistaa uusiutuvan kaasun käytön saumattomasti. Lisäksi tulee huomioida öljypohjaisten polttoaineiden nykyiset mittasuhteet liikennekäytössä sekä vaatimukset niiden korvaamiseksi puhtaammilla ratkaisuilla. Globaalisti kaasun käyttö kasvaa parhaillaan voimakkaimmin juuri meri- ja maantieliikenteessä.

Biokaasun liikennekäyttö onkin konkreettinen teko kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edistämiseksi. Biokaasun edut korostuvat kun keskustelu kohdistuu yksittäisten polttoainevalintojen sijaan päästöjen vähentämiseen. Biokaasun osuutta voidaan joustavasti lisätä kaasujärjestelmässä.  Puhtaamman tulevaisuuden kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääsemiseksi ei ole yhtä yksittäistä ratkaisua, mutta kaasu on ainakin yksi heti saatavilla oleva keino.

Mikä itseäsi innostaa kaasuautoilun parissa työskentelyssä?

Aloitin työni Gasumilla 2014 isojen infrahankkeiden parissa, mutta melko nopeasti pääsin rakentamaan uutta kiertotalouteen perustuvaa biokaasuliiketoimintaa yhdessä erinomaisen tiimini kanssa. Se lähtikin laajenemaan menestyksekkäästi, ja bisneksestä jakautui sittemmin liikenne omaksi liiketoiminnaksi.

"Työhöni on antanut hyödyllistä perspektiiviä aiempi kokemukseni sähkömarkkinoista sekä yritysjärjestelyihin ja konsultointiin liittyvistä tehtävistä. Minusta on mahtavaa rakentaa uutta liiketoimintaa, joka perustuu kiertotalouteen, yhteistyöhön ja päästöjä aidosti vähentäviin ratkaisuihin."

- Jukka Metsälä, johtaja, liikenne

Työhöni Gasumilla onkin mahtunut monta mielenkiintoista asiakastarinaa ja yhdessä onnistumisia, mutta myös pitkäjänteisyyttä vaativia hankkeita. Kaikki tämä antaa päiviini paljon energiaa ja motivoi minua.   

Kahden aktiivisesti harrastavan pojan isälle auto on välttämättömyys. Perheessäni onkin kaksi autoa, joilla molemmilla matka taittuu biokaasulla. Minusta on erittäin tärkeää, että nykyisin myös lapset ovat hyvin valveutuneita ympäristöasioissa. On myös kiva huomata, että jääkiekko- ja salibandyhalleillakin keskustelu usein kääntyy myös vanhempien toimesta vähäpäästöiseen kaasuautoiluun.

1.10.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Raskas liikenne tavoittelee päästörajoja etuajassa

Kuormien korkeat täyttöasteet, reittien optimointi, liikennekaasun käytön lisääminen ja kaluston uusiminen kuuluvat nyt kuljetusyhtiöiden toimenpiteisiin.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Liikenteen päästöt täytyisi saada kuriin heti

Liikenne on avainasemassa, kun halutaan torjua ilmastonmuutosta ja vähentää terveyttä vaarantavia päästöjä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää