Kuntapäättäjän opas hiilijalanjäljen pienentämiseksi biokaasulla 

Miten voitte pienentää kaupunkinne hiilijalanjälkeä? Jopa 30 % kuntien ja kaupunkien päästöistä syntyvät liikenteestä. Tämä opas auttaa sinua kuntapäättäjänä tarttumaan haasteeseen biokaasun avulla.

Rakennetaan yhdessä puhtaampi kaupunki!

 

Lataa opas

Content image

Juha-Matti Koskinen

myyntipäällikkö, raskas liikenne
Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi
p. 040 768 7188
juha-matti.koskinen@gasum.com

Kunnallisen jätehuollon pyörät pyörivät biokaasulla

Kuntien välttämättömyyspalveluihin kuuluvan jätehuollon rooli on noussut yhä tärkeämmäksi kuntien vastatessa itse asettamiinsa, kansallisiin sekä kansainvälisiin päästövähennystavoitteisiin. Ympäristöystävälliset valinnat jätehuollossa pienentävät omalta osaltaan kunnan kokonaishiilijalanjälkeä. Täysin uusiutuvan biokaasun avulla pienennetään jätekeräysten päästöjä ja tuetaan paikallista kiertotaloutta.

Keskustelu kuntien päästövähennystavoitteista käy vilkkaana myös jätehuollon puolella. Muovipakkausten kierrätys on lisääntynyt, ja lajitteluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Myös jätekeräyksissä on alettu suosia ympäristöystävällisiä ja vähemmän saastuttavia jäteautoja. Jo nyt 13 prosenttia kunnallisista jäteautoista ajaa biokaasulla. Kymenlaakson Jäte Oy on vuodesta 2018 suosinut kilpailutuksissaan vähäpäästöisiä polttoaineita.

”Biokaasuautoja on ollut meillä käytössä jo pari vuotta, ja niiden määrä on jatkuvasti kasvanut. On hienoa, että polttoainevalintoihin kiinnitetään kuntien jätehuollossa yhä enemmän huomiota, sillä jokainen ympäristöteko vie meitä yhdessä omistajakuntiemme kanssa kohti ilmastotavoitteita”, kertoo Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

Kymenlaakson Jätteen omistajista Hamina, Kotka ja Kouvola kuuluvat Hinku-kuntien verkostoon, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan vuoteen 2030 mennessä 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Kunnissa pyritään pienentämään paikallista hiilijalanjälkeä muun muassa suosimalla uusiutuvia energiavaihtoehtoja. Kasvavan kaasutankkausasemaverkoston ansiosta yhä useammalla kunnalla on mahdollisuus ottaa käyttöönsä vähäpäästöisiä kaasuajoneuvoja.

Tulevaisuuden jätehuollossa korostuu kiertotalousajattelu

Kiertotalousajattelussa on kyse taloudesta, jossa jätteen syntyminen minimoidaan ja materiaalit ja raaka-aineet otetaan uudelleen käyttöön. Jätehuollossa kiertotalouden vahvistaminen biokaasun avulla on jo monelle kunnalle arkea. Biokaasun tuotannossa käytetään biohajoavia raaka-aineita, kuten kotitalouksien biojätteitä. Jäteautot keräävät näitä jätteitä, jotka puolestaan päätyvät käsittelyprosessin jälkeen takaisin kiertoon jäteauton tankissa.

”Jätehuollon muutos tulee ehdottomasti liittymään kiertotalousajattelun lisääntymiseen. Jätehuoltoyhtiöt hoitavat materiaalien ja raaka-aineiden elinkaaren loppupään, joten meillä on arvokasta tietoa siitä, kuinka elinkaaren alkupäässä tulisi toimia siten, että jätteet tulevat uudelleen käyttöön ja kierrätykseen parhaalla mahdollisella tavalla. Biojätteiden lajittelu ja biokaasun hyödyntäminen liikennekäytössä ovat tästä erinomainen esimerkki”, kertoo Kymenlaakson Jätteen viestintäpäällikkö Anne Sironen.

Kymenlaakson Jäte on saanut kiitosta biokaasun liikennekäytöstä yhteistyökumppaneiltaan, ja kokemukset biokaasun käytöstä ovat kiinnostaneet myös muualla Suomessa.

”Biokaasu on monelle kunnalle ja jätehuoltoyhtiölle kiinnostava vaihtoehto ja hieno tapa tukea paikallista kiertotaloutta. Moni on kysellyt kokemuksiamme, ja biokaasua harkitseville kunnille sanoisinkin, että tervetuloa mukaan yhteiseen ponnistukseen. Ilmastotalkoot tarvitsevat meitä kaikkia”, Sironen summaa.

16.12.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Biokaasua on runsaasti ja sitä voidaan tuottaa vielä paljon enemmän

Euroopan komission tavoitteena on nostaa biometaanin vuotuinen tuotantokapasiteetti Euroopassa lähes 350 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Polttoaineen elinkaaripäästöillä on väliä – Biokaasulla pienemmät päästöt koko arvoketjussa

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde, joka voi jopa pudottaa polttoaineen elinkaaripäästöt miinusmerkkisiksi. Gasumin biokaasulaitokset noudattavat...

Lue lisää
Gasum Turun biokaasulaitos
ARTIKKELI

CIVITAS ECCENTRIC-hanke pilotoi Turkuun puhdasta liikennettä

Gasumin nelivuotinen yhteistyö Turun kaupungin kanssa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen puitteissa poiki onnistuneen pilotin ja positiivisia käyttäjäkokemuksia.

Lue lisää