Asiantuntijakeskustelu: Mitä logistiikkapäälliköiden tulee tietää kaasuajoneuvojen hankintatuesta?

Kuuntele asiantuntijakeskustelu, mitä joulukuussa voimaan tullut hankintatuki tarkoittaa logistiikan tilaajayrityksille.

Keskustelemassa kaasun mahdollisuuksista Gasumin raskaan liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala sekä Vähälä Yhtiöiden toimitusjohtaja Ville Vähälä.

Lataa keskustelu

Jani Arala, Gasum

Jani Arala

Head of Traffic Solutions
p. 044 054 8583
jani.arala@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Leikkaa logistiikan päästöjä 20–90 % ja suosi kaasua vuonna 2021

Suomi aikoo leikata kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Raskas liikenne muodostaa 33 % tieliikenteen päästöistä, joten logistiikkaa tilaavilla yrityksillä on edessään iso tehtävä – kuinka vähentää päästöjä kansallisten tavoitteiden mukaisesti, mutta pitää kustannukset kurissa?

Hallitus on hyväksynyt joulukuun alussa 2020 voimaan tulevan hankintatukilain, jonka myötä kuljetusyritykset voisivat saada tukea kaasukäyttöisen kaluston hankintaan. Kaasusta tulee entistä ajankohtaisempi ja kannattavampi polttoaine. Tulevasta vuodesta tulee logistiikkapalveluiden tilaajille mielenkiintoinen, kun vähäpäästöisen logistiikan tarjonta kasvaa.

”Valtion hankintatuki kaasuautoille on erinomaisen hyvä ja odotettu asia. Tämän tyyppistä tukea on ollut saatavilla useissa Euroopan maissa jo aikaisemmin. Tämä on luonnollisesti alentanut kynnystä asiakkailla siirtyä käyttämään entistä ympäristöystävällisempää teknologiaa raskaassa liikenteessä. Suomen osalta on jo nyt nähtävissä, että tuki lisää asiakkaiden mielenkiintoa kaasuautojen hankintaa kohtaan,” toteaa Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen.

Katso myös: Tietopaketti hankintatuen hakemiseksi

Kaasuun siirtymällä päästövähennyksiä jopa –90 % kustannusneutraalisti

Maa- ja biokaasu ovat polttoaineina edullisia, esimerkiksi bensiiniä ja dieseliä edullisempia. Tähän mennessä kaasukäyttöisten raskaan liikenteen ajoneuvojen noin 15–30 % korkeampi hankintahinta on hidastanut niiden laajaa käyttöönottoa – siitäkin huolimatta, että kokonaiskustannukset ovat vastaavia dieselmalleja pienemmät. Parina viime vuonna on otettu käyttöön vain noin 50 uutta kuorma-autoa vuosittain.

Kaasu on erinomainen tapa pienentää raskaan liikenteen päästöjä, koska se on kustannustehokkain käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Maakaasun elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat keskimäärin yli 20 % pienemmät kuin dieselin, biokaasun jopa 90 %. Tankkausasemaverkosto on jo olemassa ja yhä laajenemassa, mikä myös tekee siitä logistiikalle käytännöllisen.

Hankintatuki nopeuttaa ja helpottaa siirtymistä ja päästöjen vähentämistä

Valtion tasolla kaasu nähdään tärkeänä ja alihyödynnettynä polttoaineena raskaassa kalustossa. Jotta liikenteen päästöjen vähenemiseen saataisiin vauhtia, on kaasukuorma-autojen määrän kasvua tuettava rahallisesti. Tuen myöntää hyväksytyn lakiesityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Kaasukuorma-autojen hankintatuki pähkinänkuoressa:

  • Hankintatuella yritys saa tukea kaasukäyttöisen kuorma-auton ostamista tai kolmen vuoden pitkäaikaisvuokrausta varten.

  • Tukea saa paineistettua kaasua käyttävälle ajoneuvoille 5 000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävälle puolestaan 12 000 euroa.

  • Yksi hakija saa tukea korkeintaan viidelle ajoneuvolle.

  • Tuen saamista varten ajoneuvo tulee rekisteröidä Suomeen.

  • Tukia on hankintatukilain mukaan haettavissa vuoden 2022 loppuun.

Monessa muussa Euroopan maassa vastaavat tuet ovat olleet valtavan suosittuja. Uskomme, että tukea tullaan meilläkin hyödyntämään ahkerasti. Tuesta hyötyvät kuljetusyritykset, kun alkuinvestointi kevenee tuntuvasti. Myös logistiikkapalveluita hyödyntävät yritykset hyötyvät kaasukäyttöisen logistiikan tarjonnan kasvusta, onhan heillä paine pienentää päästöjään ja tarjota asiakkailleen ympäristöystävällisempiä palveluita.

”Kaasuautojen kysyntä on lisääntynyt selkeästi sen jälkeen, kun tieto hankintatuesta ilmoitettiin. Volvon kaasuautotuotanto toimii aivan normaalisti ja pystymme toimittamaan kaasukäyttöisiä kuorma-autoja normaalien toimitusaikojen puitteissa”, Manninen jatkaa.

Hankintatuen mahdollisuus kannattaa ottaakin puheeksi oman palveluntarjoajan kanssa. Suunnittelevatko he kaasuajoneuvojen hankintaa? Voivatko he vastata tarjouspyyntöihin, joissa kumppanilta pyydetään kaasulla liikennöintiä? Millä reiteillä kaasu olisi juuri teille sopivin?

Lue myös: Bio- ja maakaasulla kohti kestävää logistiikkaa

Suuri keskustelunavaus – haluatteko suosia kaasua?

Kun siirrytte kaasuun, logistiikkakulunne pysyvät samana tai jopa laskevat. Kasvihuonekaasupäästönne puolestaan laskevat polttoainevalinnastanne riippuen tuntuvasti. Konkreettisella ilmastoteolla teette oman osanne vähennystavoitteisiin pääsyssä ja osoitatte asiakkaillenne, että otatte ympäristöasiat huomioon myös logistiikassa.

Gasum auttaa teitä, kun otatte kaasun puheeksi kuljetuskumppaneittenne kanssa. Laskemme, millainen taloudellinen vaikutus kaasuun siirtymisellä on hankintatuen kanssa. Teemme kaasulogistiikan käyttöönotosta helppoa ja kannattavaa. Ota yhteyttä!

Haluatko lukea kaasukäyttöisestä logistiikasta osana yrityksen strategiaa? Tutustu innostavaan esimerkkiin Arlan asiakastarinassa!

Päivitetty 30.11.2020