Content image

Elina Saarivuori

Head of Sustainability and HSEQ
p. 050 911 2668
Elina.Saarivuori@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Logistiikan ympäristövaikutusten arviointi – kuinka paljon polttoaine vaikuttaa?

Paine logistiikkapalveluiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi kasvaa: asiakkaat haluavat lähetystensä kulkevan perille vähäpäästöisesti. Tämä asettaa odotuksia raskaan liikenteen toimijoille tuottaa kuljetuspalveluita ympäristöystävällisemmin. Entistä tiedostavammat asiakkaat vaativat vähäpäästöisyyttä, suuri yleisö kaipaa näkyviä ilmastotekoja ja lainsäädäntökin edellyttää puhtaampia ratkaisuja.

Kuinka logistiikasta aiheutuvia päästöjä voi arvioida? Kuinka toimiva ja kustannustehokas kohde päästövähennyksille logistiikka on? Näihin kysymyksiin vastaamme seuraavaksi, ja kerromme samalla, miten biokaasu vastaa jo nyt logistiikan uusiin, ilmastoystävällisiin vaatimuksiin.

Logistiikan päästöt 7% Suomen tieliikenteen hiilijalanjäljestä

Suomen hiilidioksidipäästöistä viidennes syntyy liikenteestä. Tarkemmin jaoteltuna 10% tulee henkilöliikenteestä ja 7% tieliikenteen tavarakuljetuksista. Suomen tavoite on puolittaa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä – logistiikan ja raskaan liikenteen hiilijalanjäljellä on siis todella iso rooli.

Tavarakuljetuksien päästöistä suurin osa syntyy ajon aikana. Ajoneuvojen päästöt riippuvat pääasiassa:

  • käytetystä polttoaineesta

  • ajotavasta ja ajoneuvon täyttöasteesta sekä

  • ajokaluston teknologiasta ja energiatehokkuudesta

Myös polttoaineiden valmistus ja kuljetus kuuluvat osaksi logistiikan kokonaispäästöjä, kuten käytetty kalusto ja esimerkiksi jakelukeskusten energiatehokkuus.  Jos siis haluat selvittää logistiikan hiilijalanjäljen, ei riitä pelkästään ajon aikaisten päästöjen vertailu.

Mikä on polttoaineen todellinen ilmastovaikutus?

Liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden ja bionesteiden tulee EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaan täyttää niin sanotut kestävyyskriteerit. Polttoaineiden kestävyyttä mitataan muun muassa ilmastovaikutusten avulla. Ilmastovaikutusten laskenta perustuu elinkaariajatteluun, sillä ilmastovaikutuksia syntyy tuoteketjun eri vaiheissa raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen ja loppukäyttöön. Elinkaarilaskenta on systemaattinen ja maailmalla laajasti hyväksytty, standardoitu menetelmä.

Polttoaineen alkuperä vaikuttaa sen hiilijalanjälkeen ja uusiutuvien polttoaineiden laskennallisten hiilidioksidipäästöjen katsotaan olevan käytön aikana nolla. Laskenta perustuu siihen, että uusiutuvasta polttoaineesta ei ajaessa vapaudu enempää hiilidioksidia kuin mitä niihin on raaka-aineen syntymisen aikana sitoutunut. Ympäristöystävällisimmissä polttoaineissa, kuten biokaasussa, hyödynnetään kierrätyksen kautta biohajoavaa jätettä tai sivuvirtoja, joten päästöjä ei synny myöskään raaka-aineen tuotannossa.

Oikealla polttoainevalinnalla voidaan leikata päästöjä nopeasti ja mitattavasti

Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on nopein keino vähentää logistiikan päästöjä. Luonnollisesti on tärkeää myös kehittää kuljetusketjuja, optimoida lastauksia ja reittejä sekä etenkin kouluttaa henkilöstöä.

Toisaalta esimerkiksi ajotavan vaikutusta päästöihin voi yritysten olla vaikea seurata. Vaikka polttoaineen kulutuksen näkee, siihen vaikuttaneesta ajotavasta ei jää yksityiskohtaisia todisteita. Muutokset voivat myös tuntua pieniltä.

Sen sijaan valitun polttoaineen ilmastovaikutukset voi tietää tarkkaan ja vertailukelpoisesti johtamalla ne luotettavasta datasta. EU:n direktiivit ja Suomen oma lainsäädäntö antavat selkeät raamit laskelmille, joiden mukaisesti uusiutuvia liikennepolttoaineita tarjoavien yritysten kasvihuonekaasupäästövähennykset perustuvat. Ulkopuolisten arvioitsijoiden todentamat laskelmat ovat myös luotettava pohja vähennysten arvioinnille.

Logistiikan päästöt yllättävän helppo leikkauskohde

Yritysten ilmastovaikutuksissa logistiikka näyttelee usein merkittävää osaa. Siksi pienikin muutos logistiikan ilmastoystävällisyydessä voi vaikuttaa suuresti.

Jos logistiikkayritys vaihtaa dieselajoneuvonsa biokaasulla kulkeviin, hiilijalanjälki pienentyy polttoaineen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen osalta jopa 90 %. Fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin nesteytetty maakaasu eli LNG taas tuottaa elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 % vähemmän kuin perinteinen diesel.

Ympäristöystävällisen liikenteen ajatellaan yhä olevan automaattisesti kalliimpaa. Kaasukäyttöinen logistiikka on kuitenkin hyvin kustannustehokas vaihtoehto yritykselle, joka haluaa tehdä merkittävän ja helposti numeroilla todennettavan teon ilmaston ja vastuullisuuden hyväksi. Esimerkkinä biokaasulla maidonkeräyskuljetuksensa hoitava Valio, jonka kaasun kustannukset yllättivät positiivisesti.

Gasumilla on laskuri kaasupolttoaineiden kustannusten vertailua varten: käy kokeilemassa, miten kaasuun vaihtaminen näkyisi teidän kustannuksissanne.

Haluatteko tehdä ilmastoteon logistiikallanne?

Helposti ja varmasti voi todeta, että ympäristöystävällisempiin kaasupolttoaineisiin vaihtaminen pienentää logistiikasta aiheutuvia päästöjä dieseliin verrattuna paljon, olematta silti kallista.

Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, mitä logistiikan siirtyminen kaasuun käytännössä vaati, autamme mielellämme! Ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Kirjoittaja on Gasumin Sustainability Manager.

23.6.2020

Tutustu myös näihin
KOLUMNI

Nesteytetyn kaasun käyttö kasvaa raskaassa liikenteessä

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen kysyntä on lisääntynyt vauhdikkaasti. Kuljetusalan yrittäjät ja kuluttajat vaativat siirtymistä vähäpäästöisiin polttoaineisiin.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Nesteytetyn kaasun käyttö kasvaa liikenteessä

Raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii toimenpiteitä. Viimeiset vuodet ovat tuoneet hyviä uutisia päästöjen alentamista tavoitteleville toimijoille.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Päästövähennykset vaativat raskaan liikenteen uudistamista

Jotta kunnianhimoiset päästötavoitteet voidaan saavuttaa, raskaan liikenteen päästöjä on leikattava merkittävästi.

Lue lisää
Content image