Ajankohtaista tietoa kaasualasta, kaasuautoilusta sekä mielenkiintoisia asiakastarinoita. Lue lisää sivuiltamme!

Tutustu artikkeleihin

Biokaasu on varteenotettava vaihtoehto henkilöautoilun päästöjen vähentämiseksi

Liikenteen päästöjen vähentäminen on ajankohtainen teema, ja keskustelua käydään monella taholla eri käyttövoimaehdoista, joiden avulla henkilöautoilijat voivat pienentää autoilunsa hiilijalanjälkeä. Usein mainitsematta jää kuitenkin yksi potentiaalinen energiamuoto. Tämä yllättää joka kerta, koska tämä syrjään jätetty vaihtoehto edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan ja on lisäksi erinomainen aisapari polttomoottorille.

Liikenteen päästöjen vähentäminen aktiivisesti kaikilla saatavilla olevilla vaihtoehdoilla on tärkeää. Julkisessa keskustelussa usein käyttövoimavaihtoehdoiksi autoilijalle mainitaan perinteinen polttomoottori, hybridi tai sähkö. Samaan hengenvetoon todetaan polttomoottoriautojen miinuksena polttoaineiden verotus ja mahdolliset tulevaisuuden ajokiellot tietyillä kaupunkialueilla. Perusolettamuksena keskusteluissa on edelleen perinteisen bensiinin tai dieselin käyttäminen polttomoottorien energiana ja unohdetaan kokonaan yksi olennainen vaihtoehto: biokaasu.

Biokaasu on tunnistettu tärkeäksi ratkaisuksi tieliikenteen päästöjen vähentämisessä muun muassa Suomen energia- ja ilmastostrategiassa ja fossiilittoman liikenteen tiekartassa. Useat tiekartan toimenpiteet edistävät kaasuautoilun voimakasta kasvua ja yhtenä esimerkkinä tästä on tammikuussa Energiaviraston julkistama 2,8 miljoonan euron infrastruktuurituki kaasutankkausasemaverkoston kasvattamiseksi.

Uusiutuva biokaasu edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan: sitä tuotetaan biohajoavista jätteistä ja se vähentää liikennepäästöjä merkittävästi. Yleisesti liikenteen käyttövoimien päästöistä puhuttaessa olisi tärkeää ottaa huomioon polttoaineen tuotannon koko elinkaaren aikaiset päästöt, joita syntyy ajonaikaisten päästöjen lisäksi tuotannosta, jalostamisesta ja jakelusta. Biokaasun päästövähenemä polttoaineen elinkaaren aikana on jopa 90 prosenttia.

Gasumin tavoitteena on tukea hallituksen asettamia päästövähennystavoitteita tuomalla kustannustehokas ja vähäpäästöinen biokaasu mahdollisimman monen suomalaisen saataville. Kasvatamme biokaasun tarjontaa lisäämällä sen tuotantoa ja hankintaa neljään terawattituntiin vuoteen 2025 mennessä. Kaasun avulla on mahdollista päästä kumulatiiviseen miljoonan tonnin päästövähenemään ja biokaasu myös toimii mainiosti polttomoottoreissa.

Olli Paasio
Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum Oy 

9.2.2021