Ajankohtaista tietoa kaasualasta, kaasuautoilusta sekä mielenkiintoisia asiakastarinoita. Lue lisää sivuiltamme!

Tutustu artikkeleihin

05.07.2021

Biokaasu osaksi liikenteen jakeluvelvoitetta vuoden 2022 alussa

Kesäkuun 2021 lopussa hyväksyttiin hallituksen lakiesitys, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

Jakeluvelvoitteen laajentamisen keskeisenä tarkoituksena on nopeuttaa maantieliikenteen irtautumista fossiilisista polttoaineista mahdollisimman kustannustehokkaasti ja biokaasu nähdään yhtenä keskeisenä vaihtoehtona tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tuomalla biokaasu osaksi jakeluvelvoitetta pyritään myös edistämään taloudellista kasvua sekä uusien työpaikkojen luomista. Biokaasu tullaan lisäämään jakeluvelvoitteiseen 1. tammikuuta 2022 alkaen.

Gasumin näkemyksen mukaan biokaasun sisällyttäminen jakeluvelvoitteeseen on kustannustehokas ja ennakoitavissa oleva keino edesauttaa Suomea saavuttamaan asetetut liikenteen päästövähennystavoitteet. Biokaasun ottaminen mukaan jakeluvelvoitteeseen korostaa kaasuliikenteen asemaa tulevaisuuden vähäpäästöisessä liikennejärjestelmässä ja luo samalla toimijoille selkeät suuntaviivat biokaasumarkkinan ja biokaasun liikennekäytön edistämiselle pitkällä aikavälillä. On myös todella hienoa, että pienetkin biokaasun liikennejakelijat voivat halutessaan hakeutua vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen piiriin. Tämä mahdollistaa entistä paremmin uusien toimijoiden tuloa markkinoille ja lisää siten eri vaihtoehtojen määrää kaasuautoilijoille.

Biokaasun ottaminen mukaan jakeluvelvoitteeseen on positiivinen mahdollisuus kotimaiselle biokaasualalle ja kaasuliikenteelle. Kaasuautoilu on vahvassa kasvussa kaikissa kokoluokissa ja kaasukäyttöisen liikenteen merkitys tulee tulevana vuosikymmenenä nousemaan merkittävästi. Valtiovallan onkin jatkossa huomioitava aiempaa paremmin esimerkiksi energiaverotukseen tai uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvien lakimuutoksien vaikutukset biokaasun liikennekäytölle. Kansallista regulaatiota tulisi kehittää entistäkin paremmin yhtenä kokonaisuutena eri ministeriöiden ja toimijoiden välillä niin, että se tukee kestävästi tuotetun biokaasun liikennekäytön vahvaa kasvua jatkossakin.

Jakeluvelvoitteen laajennuksesta seuraa tarve asettaa myös biokaasulle valmistevero liikennekäytössä. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan tuleva verorasite kuitenkin todennäköisesti kompensoituisi lisäarvolla, jonka biokaasun jakelija voisi saada myydessään jakeluvelvoitteen ylittävän polttoaineen osuuden toiselle polttoaineen jakelijalle täyttämään tämän jakeluvelvoitetta. Näin ollen biokaasun lisääminen jakeluvelvoitteeseen ja siitä seuraava biokaasun valmistevero ei ministeriön arvion lisäisi hinnan korostuspaineita biokaasun hintaan tankkausasemilla.

Koko kaasualan yhteisenä tavoitteena on biokaasun liikennekäytön kasvattaminen. Tällä hetkellä biokaasua tuotetaan Suomessa vuosittain noin 1 terawattitunti, josta liikenteen käyttöön ohjautui vuonna 2020 noin 25 prosenttia ja alan arvioiden mukaan vuonna 2030 kotimaisen biokaasun tuotantomäärä olisi noin 4 terawattituntia. Valtaosa tuosta 4 terawattitunnista on jalostettavissa kustannustehokkaasti biometaaniksi eli liikennekäyttöön soveltuvaksi biokaasuksi. Liikenteen päästöjen vähentämisen lisäksi on tärkeää myös huomioida biokaasun tuotannon aikaansaamat muut hyödyt: biokaasun koko arvoketju on kiertotaloutta parhaimmillaan, uusiutuvan energian tuotannon lisäksi myös ravinteet saadaan kiertämään tehokkaasti ja jätepohjaisiin raaka-aineisiin perustuvat laitokset ratkovat paikallisia päästöhaasteita sekä tukevat paikallistaloutta.

5.7.2021

Tutustu myös näihin
KOLUMNI

Science Based Targets -aloite – Biokaasu osana vastuullisuustavoitteiden saavuttamista

Yritykset asettavat nyt kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, joista osa tukee Pariisin ilmastosopimuksen linjauksia. Tunnetuin tavoitteista on Science...

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Uusiutuva biokaasu on polttoaineena suositumpaa kuin koskaan - lue mitkä tekijät vaikuttavat Gasumin liikennebiokaasun hinnan muodostumiseen

Kaasuautoilijat ovat syystäkin seuranneet kiinnostuneina biokaasun viimeaikaista hintakehitystä. Lue blogistamme, mitkä tekijät biokaasun hintaan vaikuttavat.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Scope 3 -päästöt: Kuinka vähentää yrityksen epäsuoria päästöjä?

Yritysten tulee huomioida päästövähennysten laskennassa suorien päästöjen ohella myös epäsuorat Scope 3 -päästöt, jotka voivat muodostaa jopa valtaosan...

Lue lisää
Content image