Content image

Jukka Metsälä

johtaja, liikenne

Euroopan komission Fit for 55 -paketti

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa ”Fit for 55” -paketin, jonka tavoitteena on leikata vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Paketti sisältää yhteensä 13 eri aloitetta joilla tarkistetaan ja päivitetään EU:n lainsäädäntöä sekä otetaan käyttöön uusia aloitteita sen varmistamiseksi, että EU:n politiikat ovat neuvoston ja Euroopan parlamentin sopimien ilmastotavoitteiden mukaisia. Paketin julkaisu käynnistää arviolta kaksi vuotta kestävän käsittelyprosessin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Gasumin näkemyksen mukaan paketti sisältää useita eri aloitteita, jotka tulevat toteutuessaan vahvistamaan kaasujen asemaa osana maa- ja meriliikenteen siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Valitettavasti kuitenkin henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja koskevan asetuksen muuttaminen ei Gasumin näkemyksen mukaan tukisi tavoitteiden saavuttamista ja tulisi siksi muuttaa huomioimaan polttoaineen koko elinkaaren aiheuttamat päästöt. Komissio tavoittelee vuoteen 2035 mennessä 100% päästövähenemää kyseisessä segmentissä. Tämä päästövähenemä on Fit For 55 -paketissa kuvatun ehdotuksen mukaan teoriassa mahdollista saavuttaa vain sähkö- tai vetyajoneuvoilla. Teknologianeutraaliuden ja kaikkien päästöjä vähentävien ratkaisujen sijaan komissio ajaa siis vain tiettyjen teknologioiden hyväksymistä vuoden 2035 jälkeen. Esityksessään komissio keskittyy vain kulkuneuvon pakokaasupäästöjen mittaamiseen. Tämä mittaustapa jättää täysin huomiotta kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden, kuten esimerkiksi uusiutuvan biokaasun, koko elinkaaren aikaisen päästövähenemän. Biokaasulla kulkevan ajoneuvon hiilijalanjälki on samalla tasolla – ellei alhaisempikin – kuin sähköautolla, mutta valitettavasti komissio on haluton ottamaan tätä huomioon esityksessään.

Gasum on käynyt jo pitkään aktiivista keskustelua komission virkamiesten ja eri poliittisten päättäjien kanssa aiheesta. Olemme toiveikkaita, että Euroopan parlamentti ja neuvosto tulevat nostamaan esille tämän epäkohdan ja tuomaan pöydälle vaihtoehtoja, joilla voitaisiin varmistaa kaasuliikenteen olevan jatkossakin mukana yhteisessä tavoitteessamme vähentää liikenteen päästöjä kaikkialla Euroopassa.

15.9.2021