Kuljetusten kulut ja päästöt kevenevät kaasulla

Edullinen hinta ja ympäristöystävällisyys kuuluvat kaasun valtteihin, kun puhutaan raskaan liikenteen polttoainevaihtoehdoista. Lue lisää nesteytetystä maa- ja biokaasusta raskaan liikenteen polttoaineena!

 

Tutustu

Tutkimus: jopa 32 % pohjoismaisista kuljetusyrityksistä kiinnostuneita käyttämään biokaasua tulevaisuudessa

Tuoreen tutkimuksen mukaan pohjoismaiset kuljetusyritykset kiinnittävät huomiota vastuullisuuskysymyksiin. Jopa 74 prosenttia kuljetusyritysten päätöksentekijöistä kertoo ottavansa ympäristökysymykset huomioon toiminnassaan. Ilmastoystävällisten logistiikkaratkaisujen kasvava merkitys näyttäytyy yhä suurempana kiinnostuksena vähäpäästöisiä polttoaineita kohtaan, sillä jo kolmasosa kuljetusyrityksistä on kiinnostunut käyttämään biokaasua tulevaisuudessa.

Liikennesektori on etulinjassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Näin ilmenee myös Gasumin hiljattain teettämän kyselytutkimuksen tuloksista: jopa 74 prosenttia kuljetusyritysten päättäjistä vastasi kiinnittävänsä toiminnassaan huomiota ympäristökysymyksiin, ja 45 prosentin mukaan myös heidän asiakkaansa ovat ympäristötietoisia. Value Clinicin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 367 kuljetusyritysten päättäjää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tämän vuoden marras–helmikuussa.

Pohjoismaisten kuljetusyritysten kasvava ympäristötietoisuus vahvistaa kiinnostusta myös vähäpäästöisiä polttoaineita kohtaan. Noin kolmasosa kuljetusyritysten päättäjistä olisi valmis käyttämään biokaasua tulevaisuudessa ja lähes 29 prosenttia pitää myös maakaasua potentiaalisena vaihtoehtona. Tällä hetkellä siirtyminen kaasuun nähdään todennäköisempänä kuin siirtyminen vetyyn.

Lue myös: Iveco ja PLC Transit Services kertovat kaasuajoneuvojen suosiosta

”Sekä EU-tasoinen että kansallinen säätely asettavat tavoitteita päästövähennyksille. Kaasun kysynnän kasvua ohjaavat kuitenkin voimakkaasti myös kuluttajat. Yritykset haluavat ratkaisuja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä tänään – ei viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Onkin erittäin rohkaisevaa nähdä ​​näin hyviä tuloksia kaikkialta Pohjoismaista”, sanoo Gasumin liikenteen liiketoimintajohtaja Jukka Metsälä.

Sekä EU:n että yksittäisten maiden kansalliset päästötavoitteet vaikuttavat koko kuljetusalaan ja kannustavat yrityksiä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Raskaan liikenteen kohdalla hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 15 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä, kun taas vuoteen 2030 mennessä vähennystavoite on jo 30 prosenttia. Nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttö voi vähentää ajoneuvon elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 90 prosenttia dieseliin verrattuna. Nesteytetyn maakaasun (LNG) kasvihuonekaasupäästöt puolestaan ovat yli 20 prosenttia pienemmät kuin perinteisen dieselin.

Tuet toimivat kannustimena kaasuun siirtymisessä

Liikennepolttoaineella on logistiikan alalla merkittävä vaikutus yrityksen hiilijalanjälkeen, minkä vuoksi vähäpäästöisen polttoaineen valinta on merkittävässä roolissa monien vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Puhtaamman tieliikenteen vauhdittamiseksi kaasukäyttöistä liikennettä edistetään Pohjoismaissa monin tavoin, esimerkiksi tarjoamalla kuljetusyrityksille tukea saastuttavien dieselajoneuvojen korvaamiseen kestävämmillä ratkaisuilla.

Gasumin tutkimus osoittaa, että valtion myöntämät tuet vaikuttavat kuljetusyritysten tekemiin päätöksiin: yli 50 prosenttia vastaajista kokee hankintatuen merkittävänä kannustimena korvata dieselajoneuvo kaasuautolla. Vaikka yleinen tietoisuus tuista on hyvä, informaatio ei ole saavuttanut vielä koko toimialaa.

"Kaasuratkaisujen kilpailukyvyn ja eri tukijärjestelmien tietoisuuden kasvattamisessa on vielä paljon tehtävää.  Uusilla hankinnoilla ja investoinneilla on suora, merkittävä vaikutus kuljetusyritysten toimintaan, ja hankintatuki voi muodostua ratkaisevaksi tekijäksi päätöksessä korvata ajoneuvo ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla jo tänään”, Metsälä sanoo.

Lue myös: Hankintatuesta puolet jo käytetty – viime hetket madaltaa kynnystä kaasukuorma-autojen investointiin

Gasumin tavoitteena on laajentaa Pohjoismaista kaasutankkausasemaverkostoa

Kun kuljetusyritysten päättäjiltä tiedusteltiin, mitkä tekijät hidastavat dieselin korvaamista kaasulla, esiin nousi tankkausasemaverkoston laajuus. Tällä hetkellä Gasumilla on Pohjoismaissa yhteensä noin 100 kaasutankkausasemaa, joista 30 palvelee raskaan liikenteen kalustoa. Euroopassa jo lähes 400 LNG-asemaa vastaa raskaan liikenteen tarpeisiin (NGVA).

Gasumin tavoitteena on mahdollistaa tarpeellisten päästövähennystavoitteiden saavuttaminen Pohjoismaissa laajentamalla Suomen, Ruotsin ja Norjan kaasutankkausasemaverkostoa. Parantamalla ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon saatavuutta, Gasum pyrkii auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan päästövähennystavoitteensa.

"Kasvava kaasun käyttö on edellytys kunnianhimoisten päästötavoitteiden saavuttamiselle liikennealalla. Tämä tarkoittaa täyttä siirtymistä puhtaaseen energiaan sekä tieliikenteessä että merenkulussa Itämeren alueella, missä kaasu on erinomainen polttoaineratkaisu”, Metsälä toteaa.

Tutustu kaasulogistiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin asiantuntijamateriaaliemme avulla.


10.6.2021

Tutustu myös näihin
Autotiet
ARTIKKELI

Vinkit päästövähennyksiin vastuullisuusasiantuntijoille

Teollisuusyrityksissä tehdään merkittäviä ilmastotekoja jo nyt, mutta miten löytää tehokkaat keinot leikata päästöjä nopeasti vielä lisää? Poimi vinkkimme!

Lue lisää
Rekka liikenteessä
ARTIKKELI

Logistiikan päästöt kuriin kustannustehokkaasti

LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Oskari Lähdeaho on tutkinut logistiikan päästöjä. Mitkä ovat parhaat tavat saada logistiikan hiilijalanjälki kuriin?

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Rekkafanit biokaasun jäljillä

Rekkafanit-sarjassa Nooa, Eevi ja Daniel tutustuvat biokaasulla kulkeviin rekkoihin ja suunnittelevat tulevaisuuden rekkoja.

Lue lisää