Becker Entreprenør AS

  • Perustettu vuonna 2001.

  • Tekee kaikenlaisia perustus- ja rakennustöitä, vesi- ja jätevesi-infrastruktuuria sekä pieniä betonitöitä.

  • Norjalainen perheyritys, jolla on suuri nykyaikainen työkonekanta, jolla pystytään osallistumaan useimpiin päästöttömiin tai ainakin ilmastoneutraaleihin hankkeisiin ja tehtäviin.

  • Uusimpiin investointeihin kuuluu kolme kaasukäyttöistä koukkulavakuorma-autoa.

31.08.2022

Beckerillä vastuullisuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä

Beckerin perusarvoihin kuuluu vastuullinen lähestymistapa, joka on sisällytetty yrityksen kaikkeen toimintaan sen jokapäiväisessä elämässä. Onneksi ympäristöstä välittäminen on tätä nykyä kilpailuvaltti. Beckerillä iloitaan Gasumin kaltaisesta luotettavasta kumppanista, jonka ansiosta yrityksen kuorma-autoja tankataan nyt biokaasulla.

Hans-Erik Becker perusti Becker Entreprenør AS:n vuonna 2001, ja hän on edelleen yrityksen omistaja. Beckerin visio koko rakennusalan muuttamisesta vastaamaan paremmin aikamme suurimpiin haasteisiin on edelleen yhtiön toiminnan perusajatus.

”Teemme kaikenlaisia perustus- ja rakennustöitä, vesi- ja jätevesi-infrastruktuuria sekä pieniä betonitöitä. Meillä on suuri nykyaikainen työkonekanta, jolla pystytään osallistumaan useimpiin päästöttömiin tai ainakin ilmastoneutraaleihin hankkeisiin ja tehtäviin. Meille kestävän kehityksen käsite kattaa kaiken ilmastosta ja ympäristöstä aina sosiaalisiin olosuhteisiin ja talouteen”, sanoo myynti- ja tuotantopäällikkö Hans-Erik Becker.

Yhtiöllä on monipuolinen strategia jokapäiväiseen toimintaan, mikä tekee vastuullisuudesta luonnollisen valinnan. He ovat investoineet sähköisiin työkoneisiin rakennustyömailla, mutta haaste syntyy, kun kiviä ja maa-ainesta pitäisi kuljettaa työmaalta pois. Sähkökäyttöiset ratkaisut eivät ole enää kestäviä tässä vaiheessa, sillä niillä ei yksinkertaisesti ole tarvittavaa kantamaa.

Beckerin vastaus tähän pulmaan on kaasukäyttöiset koukkulavakuorma-autot. Tämän toteuttaakseen he tarvitsivat toimittajan, jolla olisi sekä oikea sijainti että riittävä kapasiteetti, jotta autot voitaisiin tankata kerran tai kahdesti päivässä tarpeen mukaan.

Biokaasu on kokonaisvaltainen ratkaisu

Becker Entreprenør on aina investoinut koukkulavakuorma-autoihin, ja yritys katsoo, että tämä on ollut tärkeää yhtiön kokonaisvaltaisen lähestymistavan kannalta. Itse asiassa Becker menee vastuullisuudessa pidemmälle kuin monet asiakkaat, jotka vaativat ympäristöystävällistä kuljetusta vain 10 kilometrin säteellä työmaalta, minkä jälkeen kuljetusratkaisut voidaan valita vapaasti.

”Valintamme Beckerillä oli hyvin helppo, koska pystyimme tekemään vastuullisuutta tukevaa yhteistyötä Gasumin kanssa. Päätimme investoida kaasukäyttöisiin koukkulavakuorma-autoihin. Näin voimme nostaa koko koukkulavan kuorma-autosta toiseen lastauslaiturillamme. Muutamalla yksinkertaisella liikkeellä käytössämme on teknologia, joka on sekä kestävä että tarpeeksi kattava. Tässä mielessä voimme sanoa, että yhteistyömme Gasumin kanssa sekä tekemämme investoinnit edistävät sitä muutosta, jota haluamme olla tuomassa alalle”, Hans Erik Becker korostaa.

Hans-Erik Becker 1200x780.jpg

Kuva: Hans-Erik Becker perusti Becker Entreprenør AS:n vuonna 2001, ja hän on edelleen yrityksen omistaja.

 

Kolme uutta koukkulavakuorma-autoa tuovat kestävyyttä

Becker Entreprenør on hankkinut neliakselisia koukkulavallisia kuorma-autoja, joita käytetään maa-aineksen kuljettamiseen. Näin Becker pystyy varmistamaan, että kaikki yrityksen toiminta on vastuullista, mikä on yritykselle tärkeä painopiste. Vastuullisuuden painottaminen on tuonut myös parempaa kilpailukykyä. Kun yritys lähettää tarjouksen Oslon kaupungille tai muille tahoille, jotka ovat hyvin ilmasto- ja ympäristötietoisia, he voivat olla varmoja Beckerin pärjäämisestä tarjouskilpailussa, koska he voivat selkeästi osoittaa yrityksensä toimivan ilmastoneutraalisti.

”Jos voisin toivoa jotain, niin toivoisin että Oslo ja muut kunnat menisivät vielä askeleen pidemmälle vastuullisuusajattelussaan”, Hans-Erik Becker kommentoi.

Beckerillä on myös selkeä käsitys siitä, mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä. Asiakkaat näkisivät, että muutos, jota yhä useammat haluavat nähdä rakennusalalla, on mahdollista vain, kun omaksutaan kokonaisvaltaisempi näkemys koko liiketoiminnasta alalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa ilmastojalanjäljen tarkastelemista koko ketjussa aina siihen asti, kun maa-aines puretaan sijoituspaikalleen. Jos tehtäisiin näin, olisi heti selvää, että Becker tekee työnsä paljon kestävämmin kuin useimmat julkiset hankkijat tällä hetkellä edes edellyttävät. Becker huomauttaa, että juuri heidän kokonaisvaltainen lähestymistapansa johti yhteistyöhön Gasumin kanssa, ja tähän yhteistyöhön ollaankin Beckerillä erittäin tyytyväisiä.

”Olemme valinneet biokaasun, jolla saamme noin 250 ajokilometriä jopa 50 tonnin maa-aineskuormalla. Tankkausväli vaihtelee, mutta kuljettajien mukaan he käyvät Gasumin laitoksella yhdestä kolmeen kertaa päivässä riippuen liikenteestä ja välimatkoista”, Becker selittää.

”Tankkaus itsessään on nopeaa verrattuna sähköajoneuvon lataamiseen. Sähköauton kapasiteetti tai maantieteellinen kattavuus eivät myöskään yllä kaasukäyttöisen ajoneuvon tasolle”, Becker pohtii.

Tämä on ollut monella tapaa kokeilu Becker Entreprenørille. Nyt on kulunut muutama kuukausi siitä, kun yritys teki investoinnin sillä perusteella, että se halusi olla uskollinen omalle visiolleen, jossa ympäristönäkökohdat huomioidaan aina kun se on mahdollista.

Kun Beckerillä hankitaan uutta kalustoa, vastuullisuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä. Tämän lisäksi yrityksen johto kiinnittää erityistä huomiota jokapäiväiseen työntekoon niin, että tuotantoprosessin laatu ja turvallisuus ovat siinä keskiössä. Beckerillä ollaan tietoisia siitä, että he ovat osa alaa, jolla esiintyy paljon sosiaalisen vastuullisuuden haasteita. Tämän asian huomioimisen seurauksena Beckeristä on vuosien varrella kehittynyt houkutteleva työpaikka osaaville ammattilaisille. Yritys haluaa myös kouluttaa tulevaisuuden rakennusammattilaisia tarjoamalla oppisopimuspaikkoja ja panostamalla aktiivisesti rekrytointiin.

Gasum on vahva ja luotettava kumppani

”Gasum on osoittautunut vahvaksi ja luotettavaksi kumppaniksi, joka osaltaan mahdollistaa työtämme kohti vihreää siirtymää. Tämän lisäksi investointimme on osoittanut meille, että voimme tuoda vastuullisuutta koko arvoketjuun ja että voimme hyötyä Gasumin laitoksesta täällä Itä-Norjassa. Meillä ei ole ollut mitään ongelmia niillä maantieteellisillä alueilla, joilla pääasiassa työskentelemme. Oslon toimintamme suhteen Gasumin laitoksen etuna on sen keskeinen sijainti, ja myös tämä on ollut meille erittäin tärkeää”, Becker sanoo.

Becker keskittyy siihen, että yhtiön investoinnit pystyisivät tarjoamaan kestäviä palveluita koko rakennusprosessin ajan kunnille melko laajalla maantieteellisellä alueella, ja tämä lupailee hyvää tulevaisuutta varten. Vuonna 2023 Beckerille tulee kolme uutta biokaasuautoa ja vielä viisi lisää vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Näiden myötä kaikki dieselajoneuvot on vaihdettu. Tämä liittyy meneillään olevaan vihreän siirtymän ajatusmalliin, jossa uusia mahdollisuuksia aukeaa niille, jotka omaksuvat kokonaisvaltaisen lähestymistavan kestävyyteen. Beckerin näkökulmasta kumppanuus Gasumin kanssa onkin lisännyt sen mahdollisuuksia.

Vastuullisuus on kilpailuvaltti

Becker on vakuuttunut, että sen investoinnit tuovat sille kilpailuetua. Tämän lisäksi ne kuvastavat yrityksen visiota, joka on ollut sen johtotähti sen parinkymmenen vuoden ajan, kun yritys on toiminut rakennusalalla. Sitä mukaa kun ilmastoneutraalimpaa kalustoa on tullut saataville, yritys on lähtenyt mukaan täydellä rintamalla. Beckerin tekemät investoinnit maksavat nyt itseään takaisin tarjoutuneina mahdollisuuksina osallistua ilmastoneutraaleihin hankkeisiin. Yritys dokumentoi tarkasti toimintansa, jolloin se voi ylpeästi osoittaa toimivansa täysin kestävästi. Tämä on olennainen osa yrityksen kulttuuria, ja he ovat sekä ylpeitä että iloisia voidessaan osallistua rakennusalan muutokseen tällä tavalla.

”Uskon vahvasti, että ihmiset alkavat ymmärtää tällaisen toimintatavan arvon, mutta tämä ei ehkä tapahdu ennen kuin asiakkaat, jotka ovat tällä hetkellä enimmäkseen julkisella sektorilla, vaativat sitä”, sanoo Becker.

 

Teksti Jørn Wad

Tutustu myös näihin
Content image

Nesteytetty biokaasu menestyy Norjassa julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa

Oslolainen kuljetusyhtiö Gunnar Knutsen AS on jo pitkään ymmärtänyt kestävien kuljetusratkaisujen edut. Yhtiön 81 kuorma-autosta yhteensä 50 kulkee...

Lue lisää
Kuljetus ja muutto O. Jylhän rekat kulkevat biokaasulla

Kukkakuljetusten päästöt kuriin – Jylhä valitsi biokaasun

Kukat ja vihannekset kulkevat Kuljetus ja muutto O. Jylhän rekoissa juuri sopivaksi viilennetyssä lämpötilassa. Lämpösäädeltyihin kuljetuksiin erikoistunut...

Lue lisää
Content image

Orklan suklaat ja sipsit kulkevat vähäpäästöisesti biokaasulla

Maltilliset kustannukset ja vähäpäästöisyys houkuttelevat yrityksiä käyttämään biokaasua liikenteessä. Myös Orklan herkut kulkevat nykyään kaasulla.

Lue lisää