Asiantuntijamateriaalit puhtaampaan logistiikkaan

Tutustu maksuttomiin asiantuntijamateriaaleihimmme ympäristöystävällisestä ja kustannustehokkaasta logistiikasta.

 

Tutustu materiaaleihin

25.05.2022

Kaasukäyttöiset kuorma-autot vähentävät liikenteen päästöjä Euroopan suurimmissa maissa

Osa Euroopan suurimmista yrityksistä siirtyy kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin. Samanaikaisesti useat Euroopan maat kehittävät kaasuinfrastruktuuriaan. The Natural & bio Gas Vehicle Association NGVA Europe -järjestön pääsihteeri Jens Andersen odottaa, että sen seurauksena myös EU:n päättäjät ottavat askeleita samaan suuntaan.

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen markkina kasvaa Euroopassa. Vuonna 2020 Euroopan teillä oli 15 000 nesteytetyllä kaasulla (LNG/LBG) toimivaa kuorma-autoa, ja määrä kasvaa nopeasti. Tämä trendi on seurausta alan tietoisesta valinnasta, joka on saanut monet suuryritykset, kuten Amazonin, ottamaan käyttöön kaasukäyttöiset kuorma-autot raskaassa kuljetuskalustossaan.

Kaasukäyttöisen maantielogistiikan kasvua vauhdittavat myös logistiikka-alan yritysten tiukat päästövaatimukset, mitkä edistävät erityisesti täysin uusiutuvan nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöä. Biokaasun osuus kaasukäyttöisistä maantiekuljetuksista on Euroopassa jo nyt 25 %, Pohjoismaissa sen osuus on jopa 90 %.

”Kokemukseni on, että alan toimijat jakavat paljon tietoja keskenään jokapäiväisessä toiminnassaan ja ottavat nopeasti käyttöön havaitsemiaan parhaita käytäntöjä”, kertoo tohtori Jens Andersen, NGVA Europen pääsihteeri.

Kaasukäyttöiset kuorma-autot vähentävät päästöjä tehosta tinkimättä

Liikenne on tällä hetkellä Euroopassa ainoa ala, jonka hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Raskaat maantiekuljetukset eivät ole tästä mikään poikkeus, sillä 90 prosenttia kuorma-autoista toimii edelleen dieselillä.

Täysin uusiutuvan biokaasun käyttäminen vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia (well to wheel) hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla verrattuna perinteisiin polttoaineisiin, kuten dieseliin. Well to wheel ‑päästöihin lasketaan mukaan kaikki polttoaineen tuotannossa, jalostuksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät päästöt, kun taas pakokaasupäästöihin lasketaan vain polttoaineen käytön aiheuttamat päästöt.

Gasumin biokaasu valmistetaan aina orgaanisista jätteistä ja tähteistä, esimerkiksi kotitalouksien biojätteistä. Kaasu on myös ihmisten terveyden kannalta parempi vaihtoehto, sillä se vähentää huomattavasti kuorma-autojen tuottamia terveydelle haitallisia lähipäästöjä kuten typen oksideja ja karsinogeenejä.

”Kaasukäyttöiset kuorma-autot ovat myös suorituskykynsä ansiosta houkutteleva vaihtoehto logistiikka-alan yrityksille. Sähkökäyttöisellä kuorma-autolla pystyy täyteen ladattuna ajamaan enintään 500 kilometrin ja vetykäyttöisellä enintään 1 000 kilometrin matkan, kun taas kaasukäyttöisellä kuorma-autolla voi ajaa tankkaamatta jopa 1 700 kilometriä”, Jens Andersen painottaa.

Esimerkiksi Volvo pitää LBG-käyttöisiä kuorma-autoja kaupallisesti kannattavimpana vaihtoehtona kaukoliikenteen kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

EU:n päättäjien on seurattava kehitystä

Kaasukäyttöisten maantiekuljetusten yleistymisen taustalla ovat myös monien Euroopan valtioiden ohjaustoimet. Esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa on ryhdytty aktiivisiin toimiin kaasuinfrastruktuurin laajentamiseksi. Nämä toimet ovat kahdessa vuodessa jo kaksinkertaistaneet kaasutankkausasemien määrän Euroopassa.

Euroopan ulkopuolella biokaasun potentiaali herättää kiinnostusta Yhdysvalloissa, erityisesti Kaliforniassa. Lisäksi Kiina on maailman suurin kaasukäyttöisten kuorma-autojen markkina.

Euroopassa kehitystä on kuitenkin hidastanut erilaiset näkemykset EU:n tasolla. Lainsäätäjistä osa haluaa hyödyntää kaasun tarjoamat mahdollisuudet vähentää päästöjä lyhyellä aikavälillä, kun taas toiset pyrkivät pääsemään polttomoottoreista eroon kokonaan.

Lisäksi EU:n sääntelyviranomaiset ovat haluttomia arvioimaan polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä well to wheel -periaatteella pelkkien pakokaasupäästöjen arvioimisen sijaan.

”Toivon, että tätä asiaa harkitaan uudelleen, kun Euroopan komissio esittelee uudet raskaan liikenteen hiilidioksidipäästövaatimukset vuoden 2022 lopussa”, Andersen sanoo.