Gasum yrityksenä

Olemme pohjoismainen energiayhtiö ja kaasualan paras asiantuntija. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maalla ja merellä.

Tutustu Gasumiin

5 faktaa pohjoismaisesta kaasuekosysteemistä

Jaa:

Kun lähtökohtana on puhtaampi huominen ja hiilineutraali yhteiskunta, kaasu on keskeisessä asemassa. Gasum on kehittänyt viime vuodet pohjoismaista kaasuekosysteemiä selkein askelin nojautuen kotimaiseen biokaasuun, nesteytettyyn maakaasuun (LNG) ja energiatehokkaaseen maakaasuun. Näihin viiteen faktaan perustuu Gasumin näkemys pohjoismaisesta kaasuekosysteemistä.

1. Puhdas tuotanto ja puhdas liikkuminen ovat arkipäivää.

Maakaasu on puhtain fossiilinen energianlähde ja biokaasu täysin uusiutuva polttoaine, joiden käytöstä ei synny pienhiukkaspäästöjä. Kaasu ja muut puhtaat vaihtoehdot tulevat enenevästi korvaamaan saastuttavampia polttoaineita. Kivihiilestä luovutaan.

2. Markkinamuutosta ajavat päästötavoitteet ja kuluttajat.

Muutos on väistämätön, sillä kuluttajat vaativat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Energia- ja liikennemarkkinalla tarvitaan erilaisia puhtaita vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivan.

3. Suurempi osa käytetystä energiasta on paikallista.

Kiertotalouteen perustuvat ratkaisut yleistyvät. Yhä useampi kunta voi esimerkiksi hyödyntää biohajoavan jätteen, lietteen ja maatalouden sivuvirrat biokaasuna paikallisen liikenteen käyttövoimana.

4. Pohjoismaisen yhteistyön merkitys kasvaa.

Yhteisen pohjoismaisen LNG- ja biokaasuinfrastruktuurin ja markkinan kehittäminen ovat avainasemassa kestävän energiaekosysteemin luomiseksi. Yhteistyötä tiivistetään siellä, missä se tuo lisäarvoa ja tehokkuutta pohjoismaisille kuluttajille.

5. Edelläkävijät saavat kilpailuedun.

Rohkeat lähtevät liikkeelle nyt. Pienet LNG-terminaalit ja kiertotalouden edelläkävijyys profiloi Pohjoismaat kestävien energiaratkaisujen suunnannäyttäjäksi.

Lue lisää yritystarinastamme.

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

EU:n asettamat liikenteen päästörajat voivat vielä kiristyä

Liikenteen päästöjen vähentäminen onnistuu biokaasun ja kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä, sanoo Trafin uusi pääjohtaja Mia Nykopp.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Uutta vaihdetta biokaasuautoiluun

Muutamiin Euroopan maihin verrattuna kaasuautoilussa ollaan Suomessa vielä lapsenkengissä. Gasum on tarttunut haasteeseen puhtaamman huomisen puolesta.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Näin kaupungit torjuvat kasvihuonepäästöjä

Kaupungit torjuvat kasvihuonepäästöjä kunnianhimoisin ilmastotavoittein. Kaasukäyttöisten autojen lisääminen on osa ratkaisua.

Lue lisää