Millainen olisi kaupunki, jossa biokaasu toimisi pääenergialähteenä?

Biokaasu on monille tuttu liikenteen polttoaineena, mutta kehittyneessä kaasuekosysteemissä biokaasua voi hyödyntää monipuolisesti myös teollisuudessa, yrityksissä ja kodeissa.

Lue lisää

Ilmaston lämpenemisen hillitseminen vaatii välittömiä toimenpiteitä

YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC julkaisi maanantaina laajan ilmastoraportin, jossa selvitettiin mitä ilmaston lämpeneminen 1,5 asteella tarkoittaa. Raportin mukaan lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita ja ennennäkemättömiä päästöleikkauksia kaikilla aloilla. Energiayhtiö Gasum on järjestelmällisesti rakentanut siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tarjoamalla vähäpäästöisiä vaihtoehtoja perinteisille polttoaineille.

IPCC:n ilmastoraportti painottaa puolen asteen eron tärkeyttä ilmastonmuutoksessa. Kahden asteen lämpeneminen johtaisi esimerkiksi koralliriuttojen täydelliseen tuhoutumiseen ja Pohjoisen jäämeren sulamiseen vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Ilmastoraportin mukaan ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen vaatii välittömiä toimenpiteitä, jotta päästöjen määrä saataisiin rajuun laskuun.

Liikenteen sektorilla vähäpäästöisten polttoaineiden käytön pitäisi lisääntyä huimalla vauhdilla. Välittömät päästövähennykset ovat tärkeitä erityisesti raskaan liikenteessä, sillä jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat yli neljänneksen maantieliikenteen päästöistä EU:n sisällä.

Kaasun käyttö tarjoaa keinon päästöjen vähentämiseen

Gasum kehittää ja kasvattaa jatkuvasti pohjoismaista raskaan liikenteen kaasumarkkinaa. Tällä hetkellä yhtiö investoi 50 uuden raskaan liikenteen kaasutankkausaseman rakentamiseen ja avaamiseen 2020-luvun alkuun mennessä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Uudet tankkausasemat tukevat raskaan- ja jakeluliikenteen liikkumista vähäpäästöisellä kaasulla Pohjoismaissa.

Myös laivaliikenne on siirtymässä nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttöön, mikä on tällä hetkellä meriliikenteen puhtain polttoaine. LNG täyttää meriliikenteen päästörajoitukset ja sen käytöllä on mahdollista saavuttaa jopa 25 prosentin päästövähenemä dieseliin ja raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. Suomeen on rakennettu kaksi LNG-tuontiterminaalia ja samalla yhtiö on vahvistanut merkittävästi LNG-toimitusketjuaan Pohjoismaissa.

LNG:n lisäksi Gasum panostaa merkittävästi nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotannon laajentamiseen. LBG on täysin uusiutuva polttoaine, jota tuotetaan esimerkiksi teollisuuden ja yritysten biohajoavista sivuvirroista sekä kuluttajien biojätteistä. Ympäristöystävällinen LBG soveltuu erinomaisesti raskaan liikenteen polttoaineeksi ja sen käytöllä on mahdollista saavuttaa jopa 85 prosentin kasvihuonekaasupäästövähenemä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. LNG ja LBG käyttävät samaa jakeluinfrastruktuuria, joten kaasuinfrastruktuuriin ei tarvitse tehdä muutoksia LBG:n jakelua varten.

"Nesteytetty biokaasu on kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä sitä tuotetaan orgaanisista jätteistä ja tuotannossa syntyvää mädätysjäännöstä voidaan hyödyntää kierrätysravinteina pelloilla. LBG:n käyttö raskaan liikenteen polttoaineena on konkreettinen tapa vähentää päästöjä ja auttaa ilmaston lämpenemisen rajaamisessa", kertoo Gasumin viestintäjohtaja Olga Väisänen.

Gasum on allekirjoittanut sopimuksen Stora Enson kanssa biokaasulaitoksen rakentamisesta Stora Enson Nymöllan paperitehtaalle Ruotsiin, jossa laitoksen jätevedestä tuotetaan biokaasua. Lisäksi Gasum laajentaa Turun biokaasulaitosta vuoden 2019 aikana, mikä kasvattaa biokaasun tuotantokapasiteettia huomattavasti.

"Meidän on otettava kaikki keinot ja ratkaisut käyttöön ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Emme voi odottaa uuden teknologian kehittämistä, vaan muutoksen pitää alkaa heti. Vähäpäästöiset energianlähteet, kuten maakaasu ja biokaasu tarjoavat sillan hiilineutraaliin tulevaisuuteen", Väisänen toteaa.

11.10.2018

Tutustu myös näihin
Gasumin biokaasulaitos Turussa
ARTIKKELI

Turun biokaasulaitos on malliesimerkki kiertotaloudesta

Turun Topinpuistossa sijaitseva Gasumin biokaasulaitos on käynyt viime vuosina läpi merkittävän laajennuksen ja modernisoinnin.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Itämerta suojellaan kiertotalouden keinoin

Itämeren tilaa voidaan parantaa esimerkiksi polttoainevalinnoilla ja ravinteiden kierrätyksellä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Vuonna 2030 kiertotalous on tavallinen tapa ajatella

Hyvät kiertotalousratkaisut tulee seuraavaksi skaalata suurempaan mittakaavaan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Lue lisää