Content image

Gasumilla on yhteensä 12 biokaasulaitosta. Nykyinen biokaasukapasiteetti on noin 650GWh vuodessa.

Content image

Gasumin 12 biokaasulaitoksessa käsitellään noin 800 000 tonnia biomassoja vuosittain. Turun biokaasulaitos pystyy käsittelemään laajennuksen jälkeen 110 000 tonnia biomassoja vuodessa.

Content image

Turun biokaasulaitoshankkeen työllistävä vaikutus on rakennusvaiheessa 170 henkilötyövuotta.

07.06.2018  

Turun biokaasulaitoksen laajennus lisää biokaasun jalostusta

Jaa:

Gasum investoi merkittävästi biokaasun tuotantoon ja jakeluun Suomessa ja Ruotsissa. Vuoden 2019 aikana valmistuu Turun biokaasulaitoksen laajennus, joka kasvattaa huomattavasti biokaasun tuotantokapasiteettia. Turun biokaasulaitos pystyy käsittelemään laajennuksen jälkeen noin 110 000 tonnia biomassoja vuodessa.

Turun biokaasulaitoksen laajennus on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Gasum investoi sen puitteissa laitoskapasiteetin laajentamiseen, nesteytettyyn biokaasuun (LBG) sekä ravinteiden kierrätykseen.

Turun biokaasuhanke vahvistaa kotimaisen biokaasumarkkinan kasvua ja edistää raskaan liikenteen kaasumarkkinan kehittymistä. Lisäksi hanke parantaa mahdollisuuksia paikallisen liikennekaasun käyttöön Turun seudulla.

Turun biokaasuhankekokonaisuuteen kuuluu Turun Topinojan biokaasulaitoksen laajennus sekä investointi orgaanisten ravinteiden tuotantoon.

Laajennus valmistuu vuoden 2019 aikana. Nesteytyskapasiteetti vastaa noin 125 raskaan ajoneuvon vuotuista polttoainekulutusta.

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti laajennuksen jälkeen on noin 110 000 tonnia biomassaa vuodessa. Turun hankkeen työllistävä vaikutus on rakennusvaiheessa 170 henkilötyövuotta.

Biokaasuhankekokonaisuuden lisäksi Gasum rakentaa lisää tankkausasemia Turun seudulle. Myös henkilöautoliikenne hyötyy investoinneista, sillä alueelle saadaan lisää paineistettua kaasua henkilöautoliikenteen käyttöön.

Tutustu myös näihin

Vähäpäästöisempi liikenne vaatii lisää sähkö- ja kaasuautoja

Vaihtoehtoiset käyttövoimat kasvattavat suosiotaan, kun tuontiöljyn käyttöä vähennetään poliittisin päätöksin.

Lue lisää

Fakta: Keski-Suomessa satsataan biokaasuun

Jyväskylä ja koko Keski-Suomi tekevät töitä pitkäjänteisesti kestävän kehityksen eteen. Biokaasuun panostaminen on konkreettinen teko tiellä kiertotalouteen.

Lue lisää

Tehokkaampi kaasumoottori muuttaa kuljetusalaa

Kaasurekkojen kehittyvä teknologia luo uutta tulevaisuutta raskaan liikenteen sektorille

Lue lisää