Biokaasu ja kiertotalous

Mistä biokaasua tehdään ja mihin kaikkeen sitä hyödynnetään Suomessa? Lue lisätietoa biokaasusta!


Lue lisää

 

Vaasa muuttaa jätteen biokaasuksi

Tulevaisuudessa menestyneimpiä ovat kaupungit, jotka parhaiten hyödyntävät kiertotalouden mahdollisuuksia toiminnassaan. Keskeisenä osana tämän saavuttamiseksi on jätteiden parempi käyttö esimerkiksi liikenteen puhtaampana polttoaineena tai sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Näin on toimittu Vaasassa, joka on asiassa kaupunkien eturintamassa Suomessa.

Kiertotaloudesta syntyy uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia kaupunkeihin. Sitran arvion mukaan kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voi olla jopa kolme miljardia euroa vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Kaupungit ja päättäjät, jotka tehokkaimmin pystyvät hyödyntämään tätä mahdollisuutta, menestyvät tulevaisuudessa parhaiten.

Vaasa on hyvä esimerkki siitä, miten kaupunkien biojätteiden hyödyntäminen biokaasun tuotannossa sekä biokaasun käyttäminen liikenteen polttoaineena on oiva mahdollisuus toteuttaa kiertotaloutta ja alentaa päästöjä.

Biokaasu on kiertotaloutta parhaimmillaan

Biokaasun tuotanto on olennainen osa kiertotalousajattelua, ja biokaasun tuotannon yhteydessä biojätteiden ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin luontoon.

Biokaasun tuotannossa keskeisessä osassa ovat samat bakteerit kuin luonnossa, jossa ne tuottavat lahoamisjätteistä metaania. Metaani on kasvihuonekaasu, ja sen pääsyä ilmakehään pyritään estämään. Biokaasulaitoksessa bakteerien tuottama metaani ei pääse ilmakehään, vaan se kerätään talteen kaasusäiliöihin, ja poltetaan energiantuotannossa. Näin voidaan vähentää eloperäistä aineksesta muodostuvia kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.

Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyvä mädätysjäännös on käyttökelpoinen kierrätyslannoite, jota voidaan käyttää muun muassa liikenneviheralueiden rakentamisessa ja metsälannoitteena. Biokaasun tuotannossa raaka-aineen ravinteet muuttuvat kasveille paremmin saatavaan muotoon.

Vaasa on onnistunut ottamaan kiertotalouden osaksi toimintaansa

Vaasan seudun kotitalouksien biojätteestä sekä Vaasan Veden jätevesilietteestä voidaan Ab Stormossen Oy:n biokaasulaitoksella valmistaa vuodessa biokaasua noin 1000 henkilöauton ja kaupungin 12 biokaasubussin tarpeisiin nykyisellä tuotantokapasiteetilla.

"Biokaasulla olemme pystyneet vähentämään Vaasan alueen jätteitä. Kulutamme energiaa tehokkaammin ja käyttämämme energia on puhtaampaa. Tämä näkyy lopulta myös talouden puolella, kun rahaa säästyy esimerkiksi joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen", liikennesuunnittelupäällikkö Pertti Hällilä summaa Vaasan alueen positiivisia vaikutuksia.

Biokaasubussit ovat keskeinen osa kaupunkikuvaa

Vaasa otti helmikuussa 2017 käyttöönsä 12 uuden sukupolven biokaasubussia. Scanian valmistamien bussien tärkeimpiä ominaisuuksia olivat ympäristöystävällisyys ja esteettömyys. Biokaasubussit poistivat bussien tyhjäkäynnin ongelman kovilla pakkasilla sekä niiden melusaaste on merkittävästi pienempi.

Vaasa sai biokaasuprojektistaan Motivan kunniamaininnan cleantechin käyttöönoton edistämisestä.

Biokaasu on tehokkain ja edullisin tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Sillä saadaan jopa 90 prosenttia vähemmän päästöjä bensiinin verrattuna. Nokea polttoaineen palamisesta tulee vähän tai ei ollenkaan.

Uuden sukupolven biokaasubussien hiilidioksidipäästöt ovat samaa luokkaa kuin täyssähköautojen, joiden käyttövoimasähkö on tuotettu tuulivoimalla.

"Alun perin arvioitiin, että Vaasan 12 biokaasubussilla voitaisiin korvata perinteisiä polttoaineita 280 000 diesellitran verran vuodessa. Biokaasubusseilla on liikennöity kuitenkin paljon enemmän kuin aluksi arvioitiin, jolloin dieselin kulutusta on säästetty yli 320 000 litraa vuodessa. Tätä määrää ei siis enää tarvita Vaasassa", Hällilä kuvailee tilannetta.

Vaasan valinnat ovat esimerkkinä muille kaupungeille

Suomen tavoitteena on korvata 20 prosenttia liikennepolttoaineesta uusiutuvilla polttoaineilla vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttaminen edellyttää useiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Biokaasun lisäksi tarvitaan myös etanolia ja sähköä sekä näiden yhdistelmiä.

Biokaasun hintataso polttoaineena ei ole riippuvainen maailmanmarkkinoista, ja Vaasan osalta biokaasun hinnoittelu on siten varsin vakaa ainakin seuraavat 10 vuotta. Kaupungit säästävät kuljetuskustannuksissa varsinkin silloin, kun polttonesteiden hinta on korkea.

Vaasan pyrkimys siirtyä biokaasulla kulkeviin paikallisbusseihin osoittaa, että kaupunki kantaa vastuuta lähiympäristöstä ottamalla käyttöön polttoaineen, joka tuotetaan muun muassa vaasalaisten biojätteestä. Biokaasubussien käyttöönotto edistää merkittävällä tavalla kotimaisen puhtaan teknologian käyttöönottoa koko alueella, niin biokaasun tuotannon, jakelun kuin liikennekäytön osalta.

6.7.2018

Tutustu myös näihin
Gasumin biokaasulaitos Turussa
ARTIKKELI

Turun biokaasulaitos on malliesimerkki kiertotaloudesta

Turun Topinpuistossa sijaitseva Gasumin biokaasulaitos on käynyt viime vuosina läpi merkittävän laajennuksen ja modernisoinnin.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Itämerta suojellaan kiertotalouden keinoin

Itämeren tilaa voidaan parantaa esimerkiksi polttoainevalinnoilla ja ravinteiden kierrätyksellä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Vuonna 2030 kiertotalous on tavallinen tapa ajatella

Hyvät kiertotalousratkaisut tulee seuraavaksi skaalata suurempaan mittakaavaan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Lue lisää