Content image

Sivuvirta voidaan hyödyntää biokaasun tuotannossa, kun

 • materiaali on puhdistettavissa – ei ylimääräistä kuormaa ympäristölle
 • materiaalia on riittävästi – talteenotto on taloudellista
Content image

Tutustu Gasumin biokaasulaitosverkostoon

 • Gasum tuottaa biokaasua lähes parissa kymmenessä biokaasulaitoksessa Suomessa ja Ruotsissa.
 • Hankimme biokaasua myös kumppanuuslaitoksilta.
 • Yhtiöllämme on meneillään useita biokaasulaitosrakennushankkeita Suomessa ja Ruotsissa.

Mistä biokaasua tehdään?

Yhteiskunnassa syntyy paljon sivuvirtoja, jotka tällä hetkellä menevät suurelta osin hukkaan. Jos nämä virrat kerättäisiin talteen, vapautuvat päästöt saataisiin hallintaan ja materiaalin ravinteet talteen jatkokäyttöä varten. Näistä virroista tuotetulla biokaasulla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita esimerkiksi maa- ja meriliikenteessä sekä teollisuudessa.

Biojäte

 • Biojätettä tuottavat niin kaupat, yritykset, teollisuus kuin yksityiset kuluttajatkin.

 • Kun biojäte jalostetaan biokaasuksi kompostoinnin sijaan, saadaan talteen myös energiaa korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja kierrätysravinteita väkilannoitteiden tilalle.

 • Tällä hetkellä lähes puolet biojätteestä jää Suomessa vielä kierrättämättä. Jätelakia uudistetaan parhaillaan. Myös EU edellyttää, että vuonna 2025 kaikissa kiinteistöissä on biojätteen erilliskeräys. Orgaanisen jätteen erottelu sekajätteestäkin kehittyy: Suomessa teknologiaa kehitetään muun muassa Oulussa.

Maa- ja metsätalouden sivuvirrat

 • Maa- ja metsätaloudessa syntyy esimerkiksi olkea, kesantonurmea ja jalostukseen kelpaamatonta puumateriaalia, joiden talteen kerääminen ja hyödyntäminen ei ­aiheuta tuotannolle mitään haittaa.

 • Myös viljellyt kasvit kelpaavat.

  • Esimerkiksi juurekset, maissi, sokerijuurikas, sipuli…

 • Lanta

  • Lantaa syntyy Suomessa 15 miljoonaa tonnia vuodessa.

  • Lannan käsittely biokaasuksi mahdollistaa ilmastopäästöjen vähentämisen ja ravinteiden talteenoton.

  • Lannan käsittely vaatii biokaasu­laitoksilta omanlaisensa infrastruktuurin.

Teollisuuden sivuvirrat

 • Teollisuuden sivuvirtoja voi olla esimerkiksi ­tuotantoprosessia ylijäävä materiaali, joka ei varsinaisesti ole jätettä.

  • Esimerkiksi viljan kuoret, mäski, teurastamon ylijäämäerät, sako- ja rasvakaivolietteet

  • Myös pilalle menneet erät, vaikkapa pilalle mennyt jogurtti tai karkki

Puhdistamoliete

 • Jätevedenpuhdistamoissa kertyvässä puhdistamolietteessä on runsaasti orgaanista, biokaasun tuotantoon sopivaa materiaalia.

 • Lietteessä on merkittäviä määriä esimerkiksi fosforia, joka on ehtyvänä luonnonvarana tärkeää saada talteen.

Lähteet: Syke, Gasum

16.10.2021

Tutustu myös näihin

Kierrätyslannoitteita käyttämällä voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä

Tutkimus toteutettiin selvittämällä Lohjan biokaasulaitoksella tuotettujen kierrätyslannoitevalmisteiden ilmastovaikutuksia elinkaariarviointimenetelmää...

Lue lisää

Fakta: Biokaasu on malliesimerkki kiertotaloudesta

Kiertotalous tarjoaa kulutuksen ja tuotantovaatimusten kasvaessa ratkaisun kestävään kasvuun. Biokaasun tuotantoprosessi on tästä hyvä esimerkki.

Lue lisää

Fakta: Yhä useampi laiva kulkee nesteytetyllä maakaasulla

Telakoiden tilauskirjat täyttyvät nyt nesteytettyä maakaasua käyttävistä aluksista.

Lue lisää