Mistä on kyse?


Turun seudun puhdistamon jätevesilietteet toimitetaan Gasumin Topinojan biokaasulaitokselle. Puhdistamon toiminta on yhteistyön ansiosta tehokasta ja hiilidioksidinegatiivista ja jätevesilietteet hyödynnetään kokonaisvaltaisesti.

Gasum saa biokaasutuotantonsa raaka-aineen läheltä. Jätevedestä Gasum tuottaa uusiutuvaa liikennepolttoainetta Turun kaasutankkausasemille ja teollisuuden tarvitsemaa ammoniakkivettä.

Algol myy eteenpäin asiakkailleen ammoniakkivettä, jonka tuotantotapa osana kiertotalousyhteistyötä mahdollistaa pienemmät hiilidioksipäästöt.

 

Tutustu kierrätys- ja jätepalveluihimme

Näin kiertotalous toimii Turussa - kotien jätevesillä ilmastonmuutosta vastaan

Kiertotalous ja biokaasun tuotanto ovat keinoja torjua ilmastonmuutosta – jopa yhden kaupungin sisällä. Turun seudun puhdistamo, Gasum ja Algol Chemicals mahdollistavat yhdessä paikallisen kiertotalouden, jossa turkulaisten kotien jätevesistä saadaan talteen arvokkaita kierrätysravinteita sekä polttoainetta kaasuautojen tankkiin. Samalla säästetään arvokkaita luonnonvaroja ja autetaan Itämerta säästymään rehevöitymiseltä.

Turun sydämessä, vehreän Kakolanmäen asuinalueen länsireunalla seisoo Turun seudun puhdistamon konttori ja sen vieressä kohoaa vedenpuhdistuslaitoksen korkea poistoilmapiippu. Itse puhdistuslaitos on upotettu näkymättömiin syvälle turkulaiseen peruskallioon.

Täällä puhdistetaan yli 30 miljoonaa kuutiometriä turkulaisten kotien jätevettä vuodessa.Turun seudun puhdistamolla jätevedestä poistetaan 99 prosenttia vesistölle haitallisesta fosforista ja kiintoaineesta sekä 85 prosenttia typestä. Puhdistettu vesi johdetaan Itämereen.

Puhdistusprosessissa jäljelle jää myös jätevesilietettä. Jätevesiliete on arvokas raaka-aine, jonka ravinteita ja energiasisältöä ei ole aiemmin hyödynnetty tehokkaasti.  Gasumin, Turun Seudun Puhdistamon ja kemiantuotteita jakelevan Algo Chemicalsin yhteistyön ansiosta sekä ravinteet että jätevesien energiasisältö pystytään nyt kierrättämään.

Paikallista yhteistyötä avaa Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

”Me puhdistamme jätevedet ja tuotamme raaka-ainetta eli jätevesilietettä Gasumille. Gasum jalostaa jätevesilietteestä liikennepolttoaineena hyödynnettävää biokaasua, kierrätysravinteita maataloudelle sekä sivuvirtana ammoniakkivettä, jota Algol Chemicals toimittaa asiakkailleen.”

Kiertotalousyhteistyön ansiosta Turun seudun 300 000 asukkaan vessoista ja suihkuista puhdistamolle tuleva jätevesi saa uuden elämän.

Ravinnepitoinen jätevesiliete kuivataan ja kuljetetaan – tietenkin biokaasulla

Mitä puhdistamon sisällä sitten tapahtuu? Kurkistetaanpa sisälle. Puhdistusprosessissa ravinne- ja energiapitoinen liete erotetaan jätevedestä ja kuivataan linkoamalla se kuljetuskelpoiseen muotoon. Lietteen kuiva-ainepitoisuus nostetaan tällöin 3—4 prosentista noin 25—30 prosenttiin. Linkouksessa syntynyt vesi palautetaan puhdistusprosessin alkuun ja puhdistetaan tehokkaasti laitoksella.

Turun seudun puhdistamolta saadaan biokaasulaitokselle hyötykäyttöön 50 000 tonnia jätevesilietettä vuodessa.

Kuljettaja Marko Salmi suuntaa aurinkoisena aamuna kohti Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa hakeakseen sieltä päivän ensimmäisen kuorman. Yhteensä Gasumin umpinaisilla lava-autoilla haetaan päivässä neljästä kuuteen kuormaa lietettä reilun vartin ajomatkan päässä sijaitsevalle Topinojan biokaasulaitokselle.

Ympäristön kannalta lisähyötyjä saadaan siitä, että Gasumin kuljetusauto ajaa kotimaisella uusiutuvalla biokaasulla, fossiilisten polttoaineiden sijaan. Siis sillä samaisella tavaralla, minkä alkuperä on rekan lastaamassa lietteessä.

Turun seudun puhdistamolla rekka sukeltaa alas tunneliin kallion sisään. Auton lastauspaikalla Salmi nousee autosta, kipuaa rappuset auton yläreunassa olevien lastausluukkujen tasolle ja avaa luukut. Niiden yläpuolella sijaitsevat lietesiilot, joista lietettä alkaa valua tankkiin.

”Yhteistyö Gasumin kanssa lietteen käsittelyssä mahdollistaa meille keskittymisen jätevedenpuhdistukseen”, Mirva Levomäki kertoo.

Turun seudun kuntien jätevedenpuhdistuksen keskittäminen Kakolanmäen puhdistamolle kymmenisen vuotta sitten on vaikuttanut voimakkaasti siihen, että alueen jätevesien puhdistus on tehostunut ja kuormitus merialueelle on vähentynyt merkittävästi.

Se on osaltaan parantanut Itämeren tilaa. Puhdistamon ansiosta jäteveden ympäristölle aiheuttama fosforikuormitus on vähentynyt 75 prosenttia ja kiintoainekuormitus 85 prosenttia verrattuna tilanteeseen ennen seudullisen puhdistamon käyttöönottoa vuonna 2008. 

Turun seudun puhdistamo

Kiertotalousajattelua ja ympäristöystävällisyyttä tukevat kriteerit ratkaisevia kilpailutuksessa

Vuonna 2018 uudistunut lietteenkäsittely-yhteistyö Gasumin kanssa on paitsi tukenut ympäristötavoitteita, myös tuottanut säästöjä Turun seudun puhdistamo Oy:n asiakasomistajille eli kunnille ja siten myös Turun seudun 300 000 asukkaalle.

”Sopimuksella on ollut merkittävä vaikutus meidän käyttökustannuksiimme. Olemme parantaneet huomattavasti kustannustehokkuutta. Tämän säästön Turun seudun kunnat voivat hyödyntää määritellessään omia jätevesimaksujaan asukkaille”, Levomäki sanoo.

Turun seudun puhdistamo Oy päätyi Gasumin kanssa yhteistyöhön kilpailutuksen kautta. Kiertotalousajattelua ja ympäristöystävällisyyttä tukevat kriteerit olivat ratkaisevia valinnassa.

”Edellytimme, että lietteenkäsittelyprosessi tuottaa energiaa eli on energiapositiivinen ja samalla hiilidioksidinegatiivinen eli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Halusimme myös, ettei ravinteita kierrätetä takaisin jätevedenpuhdistamolle. Gasumin käsittelymenetelmä ja biokaasuntuotanto täyttivät nämä kriteerit parhaiten.”

Kiertotalouden keskus on syntynyt Turun Topinojalle – Gasumin biokaasulaitos laajenee  

Puhdistamon alla Gasumin kuljetusauto on täyttynyt noin kymmenessä minuutissa. Marko Salmi hyppää auton ohjaamoon, ajaa tunnelia pitkin ylös ja suuntaa matkansa kohti Gasumin Turun Topinojan biokaasulaitosta.

Turun Topinojan alueella on tehty jätteidenkäsittelyä vuosikymmenet, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana alueesta on kehittynyt laaja kiertotalouden keskus. Gasumin biokaasulaitoksella raaka-aineena käytetään jätevesilietteen lisäksi erilliskerättyä kotitalouksien, teollisuuden ja kauppojen biojätettä.

Biokaasulaitoksella Marko Salmi ajaa jätevesilietelastin vastaanottohalliin, missä auto peruuttaa aivan hallin perälle ja kippaa siellä kuorman alas vastaanottoaltaaseen. Sieltä liete jatkaa matkaansa kohti uutta elämää.

Kolme asiaa yhdellä iskulla: Tehokas jätteenkäsittely, biokaasun tuotanto ja kierrätysravinteet talteen

Biokaasulaitoksen prosessi etenee loogisesti yhdeltä suurelta biokaasureaktorilta toiselle. Biokaasun osalta viimeinen etappi on puhdistus- ja jäädytyslaitos, jossa kaasu jäähdytetään nestemäiseen muotoon. Topinojan biokaasulaitos on Suomessa toistaiseksi ainoa, jossa biokaasu nesteytetään. LBG eli nesteytetty biokaasu soveltuu polttoaineeksi rekoille ja laivoille.

”Gasumin biokaasun tuotannon pontimena on kolme näkökulmaa: tehokas jätteenkäsittely, biokaasun tuotanto sekä kierrätysravinteiden toimittaminen yhteistyökumppaneillemme”, Gasumin liikennekaasumarkkinoiden kehittämisestä vastaava Jukka Metsälä kertoo. Metsälä on työskennellyt Gasumilla vuodesta 2015 asti ja ollut perustamassa yhtiön biokaasuliiketoimintaa.

”Kasvuvauhti näinä vuosina on ollut huima. Se on edellyttänyt yhteistyötä yritysten ja toimijoiden kanssa, jotka ovat uskaltaneet toimia edelläkävijöinä ja nähneet biokaasun potentiaalin.”

Turun kiertotalousyhteistyön taustalla on EU:n kierrätykseen kannustava säätely. Sen tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja ohjata jäljelle jäänyt jäte ensisijaisesti kierrätykseen.  

”Biokaasulaitos vastaa erinomaisesti EU:n vaatimuksiin, sillä täällä saamme lietteestä tai jätteestä irti sekä ravinteet että korkean jalostusarvon liikennepolttoaineen. Turun talousalueen yhteistyö on erinomainen esimerkki kierrätyksestä eli aiemmin jätteenä käsitellyn materiaalin tehokkaasta hyödyntämisestä”, Metsälä kuvailee.

Biokaasulla ajavat niin kuluttajat kuin ammattiautoilijat  

Keskeinen hyöty biokaasun tuotannossa on sen mahdollistamat päästövähennykset liikenteessä sekä kuluttajille että ammattiautoilijoille. Polttoaineen raaka-ainetta ei tarvitse kuskata muista maista, saati maapallon toiselta puolelta.

”Turun laitoksemme vuosituotanto vastaa 150 rekan vuotuista käyttöä. Raskaan liikenteen sähköistäminen on vaikeaa, joten kaasu on järkevin tapa vähentää rekkaliikenteen ja logistiikkaketjujen päästöjä”, Metsälä kertoo.

Ympäristöystävällisyyden ja kustannussäästöjen takia biokaasu kiinnostaa etenevissä määrin myös turkulaisia autoilijoita. Ja mikseipä Turun seudut bussit ajaisi jonakin päivänä ympäristöystävällisesti paikallisella polttoaineella?

 

biokaasurekka

Sivuvirtana syntyvä ammoniakkivesi vähentää hiilidioksidipäästöjä

Biokaasun lisäksi jätevedestä prosessoidaan Topinojan biokaasulaitoksella ammoniakkivettä. Tuotannossa kiintoaineesta erotetaan nestejae, joka prosessoidaan ammoniakkivedeksi. Alueen laidalla näkyy iso kenttä, jossa laitoksen tuottamasta kuiva-aineesta tuotetaan puolestaan kierrätyslannoitetta maanviljelyyn.

Prosessoitu ammoniakkivesi jatkaa matkaansa osana kiertotaloutta. Sen hyödyntää kemiantuotteiden jakelija Algol Chemicals, joka on Pohjoismaiden suurin ammoniakkikaasun pakkaaja.

Ammoniakkivettä syntyy biokaasulaitoksella tällä hetkellä 2 500 tonnia vuodessa ja jatkossa kapasiteetti tuplaantuu 5 000 tonniin vuodessa.

”Tämä on hieno tarina: jätteistä tehdään biokaasua ja sivuvirtana syntyy ammoniakkivettä, jota me voimme myydä teollisuuden tarpeisiin, kuten paperiteollisuuden vedenpuhdistukseen sekä tuotantolaitosten savukaasujen typenoksidien poistoon”, kertoo Algol Chemicalsin toimitusjohtaja Juha Jokinen.

Ammoniakin tuotanto itsessään synnyttää hiilidioksidipäästöjä. Gasumin sivuvirtana tuottama ammoniakkivesi vastaa noin 10 prosenttia Suomessa käytettävästä ammoniakkivedestä. Kiertotalousyhteistyön ansiosta hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä noin 300 henkilöauton päästöjen verran ja samalla tarve tuoda raaka-ammoniakkia esimerkiksi Venäjältä vähenee.

Algol Chemicals hyödyntää ammoniakkivettä

Yhdessä enemmän ilmastonmuutoksen torjumisen eteen

Gasumin kanssa tehtävällä yhteistyöllä on myös suurempi merkitys Algolille.

”Yhteistyömme turkulaisten kumppaneidemme kanssa hyödyttää meitä kaikkia. Nykymaailmassa kaikkea ei kannata tehdä itse. Turun kaupungin, Gasumin ja Algolin yhteistyöllä saadut hyödyt ovat melkoiset verrattuna aiempaan toimintatapaan, jolloin osapuolet toimivat yksin”, Jokinen sanoo.

Yhteistyön ansiosta turkulaisten jätevedet auttavat ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ja paikallinen kolmen toimijan yhteistyö on ekologisen kiertotalouden malliesimerkki.

Turun Seudun Puhdistamon toiminta on nyt tehokasta ja hiilidioksidinegatiivista. Gasum saa biokaasutuotantonsa raaka-aineen läheltä ja tuottaa teollisuuden tarvitsemaa ammoniakkivettä ekologisella tavalla. Algol toimittaa ammoniakkivettä asiakkailleen yhteistyönansiosta tavalla, joka tuottaa aiempaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Mikä tahansa kunta tai kaupunki voi lähteä torjumaan ilmastonmuutosta yhtä innovatiivisella yhteistyöllä yritysten kanssa. Meillä jokaisella on puolestaan valta vaati omalta kunnaltamme konkreettisia toimia ilmaston muutosta vastaan. Meillä on valta vaikuttaa – yhdessä.

2.7.2019

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Uusiutuva biokaasu näyttää mallia koko yhteiskunnalle

Biokaasu on polttoaine, joka mahdollistaa kiertotalouden ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Koska biokaasu on...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää