Pidetään yhdessä maailma kierrossa

Biokaasun tuotanto on osa kiertotaloutta. Kun jätettä käytetään syötteenä biokaasun tuotannossa, se ei enää olekaan jätettä vaan 100-prosenttisesti uusiutuvan polttoaineen raaka-ainetta.

 

Lue lisää

Innovatiivinen kiertotalous on arkea kaasuratkaisuissa

Kiertotalous, jossa raaka-aineet ja energia kiertävät kestävästi, on lähivuosien merkittävimpiä megatrendejä maailmassa. Se on myös erinomainen keino vähentää ilmastopäästöjä. Monet kaasuratkaisut perustuvat kiertotalouden malleihin, jossa kaikki voittavat – erityisesti ympäristö.

Erinomainen esimerkki mallin hyödyistä löytyy Turusta. Kaupungin ja sen lähialueen noin 300 000 asukkaan jätevedet puhdistetaan keskitetysti yhdessä laitoksessa. Jätevesilietteiden energiasisältö ja ravinteet pystytään nyt kierrättämään.

Jätevedestä kerätään talteen kiinteää ainesta sisältävä jätevesiliete. Se siirretään Gasumin laitokselle, jossa lietteestä tehdään uusiutuvaa biokaasua. Prosessista jää edelleen jäljelle kiinteää ainesta. Valmistettua multaa käytetään mm. tiealueiden maisemoinnissa Turun alueella.

Kaikki kiertoon – Join the cycle

Lietteestä saadaan laitoksessa erotettua vielä yhtä ainetta, ammoniakkivettä. Myös sitä käytetään ympäristöä hyödyttäviin tarkoituksiin, esimerkiksi paperiteollisuuden vedenpuhdistukseen ja teollisuuden tuotantolaitosten savukaasujen typenoksidien poistoon.

Järjestelyssä kaikki voittavat. Laitoksessa saatava biokaasu nesteytetään, jolloin siitä saadaan raskaan liikenteen käyttöön tarkoitettua LBG:tä. Turun biokaasulaitoksen tuotannolla voidaan kattaa esimerkiksi 150 rekan vuotuinen polttoainetarve, mikä vastaa jopa 75 000 henkilöauton vuotuista käyttöä.

Laitoksessa tehtävä ammoniakkivesi vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen ammoniakkiveden käyttötarpeesta. Kaiken lisäksi Turun kaupunki saa yhteistyöstä merkittävän kustannushyödyn, eikä kaupungin tarvitse huolehtia jätevesilietteen käsittelystä.

Kiertotalouden ratkaisut yleistyvät jatkuvasti

Suomessa Gasum tuottaa biokaasua esimerkiksi elintarvikeyritys Valion tuotannon sivuvirroista – ja Valio käyttää näin saatua biokaasua omassa logistiikassaan. Samantyyppinen yhteistyö on käynnissä esimerkiksi IKEAn ja Lidlin kanssa. Ruotsissa Gasum tuottaa kaasua esimerkiksi Stora Enson paperitehtaan jätevesistä Nymöllassa.

Gasum aikoo rakentaa myös uuden biokaasulaitoksen Ruotsin Göteneen. Sen odotetaan tuottavan vuosittain pääasiassa lannasta nesteytettyä biokaasua 120 GWh:ta. Laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.

29.9.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Uusiutuva biokaasu näyttää mallia koko yhteiskunnalle

Biokaasu on polttoaine, joka mahdollistaa kiertotalouden ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Koska biokaasu on...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää