Joha Grön VP Biogas Gasum

Johan Grön


Mikä itseäsi erityisesti innostaa biokaasun parissa työskentelyssä?

Aiemmin työurallani olen toiminut energiateollisuudessa ja raskaassa teollisuudessa ympäristöteknologian kanssa, ja erityisesti vedenkäsittely on ollut lähellä sydäntäni. Kiinnostuin siksi mahdollisuudesta päästä mukaan kehittämään Gasumin biokaasuliiketoimintaa tukemaan laajempaa kiertotaloutta.

Johan Grön: Biokaasutuotanto edistää esimerkillisesti kiertotaloutta

Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja Johan Grön pitää biokaasua keskeisenä tulevaisuuden energiamuotona ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Biokaasun tuotantopotentiaalista on toistaiseksi käytetty vasta murto-osa.

Miksi biokaasu on hyvä valinta energianlähteeksi?

Täysin uusiutuvana polttoaineena biokaasu on erinomainen energiamuoto erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta. Biokaasua käyttämällä voidaan vähentää tuotteen koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa yli 90 prosenttia fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Lisäksi biokaasu liittyy kiinteästi osaksi kiertotaloutta, kun sen tuottamiseen tarvittavat biohajoavat raaka-aineet muunnetaan energiaksi ja kierrätysravinteiksi. Biokaasun käyttöä voidaan myös helposti lisätä osana koko kaasujärjestelmää, koska infrastruktuuri sen hyödyntämiseksi on jo olemassa.

Miten Gasum edistää osaltaan kiertotaloutta?

Biokaasun tuotantolaitokset ovat biojalostamoita parhaimmillaan ja malliesimerkkejä kiertotaloudesta tuottaessaan jätteistä energiaa teollisuuteen, polttoainetta liikenteeseen ja merenkulkuun sekä raaka-aineita teollisuuteen. Esimerkiksi Turussa biokaasulaitoksellamme jalostetaan seudun jätevesistä ammoniakkivettä, jota käytetään teollisuudessa prosessikemikaalina veden ja savukaasujen puhdistukseen. Konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta ovat myös kierrätyslannoitteet, joiden avulla saadaan biokaasutuotantomme sivuvirroista ravinteet talteen ja takaisin pelloille. Elintarviketuotannon kautta raaka-aineet palautuvat taas vuorostaan biokaasun tuotantoon.

Miten Gasumin biokaasuliiketoiminta on kehittynyt?

Tavoitteemme on, että vuoden 2024 loppuun mennessä olemme noin nelinkertaistaneet nykyisen vuotuisen biokaasun tuotantokapasiteettimme neljään terawattituntiin. Potentiaaliseksi biokaasun tuotantomääräksi Pohjoismaissa on arvioitu noin 20–40 TWh vuodessa.

Oma tuotantoverkostomme ja yhteistyö kumppaneiden kanssa laajenee suunnitellusti. Viimeaikaisia keskeisiä tapahtumia tuotantoverkoston osalta ovat olleet esimerkiksi Gasumin tekemä yrityskauppa, jolla hankimme omistukseemme ruotsalaisen biokaasun tuottajan Skövde Biogas AB:n laitoksen Länsi-Götanmaalla, sekä Turkuun avattu Suomen ensimmäinen nesteytettyä biokaasua tuottava laitoksemme. Lohjalle valmistuu myös uusi biokaasulaitos tämän vuoden loppuun mennessä.

Teemme Ruotsissa yhteistyötä myös esimerkiksi Stora Enson kanssa, jonka Nymöllan paperitehtaan yhteyteen valmistuu ensi vuoden alkuun tehtaan jätevesistä nesteytettyä biokaasua tuottava laitos. Ruotsin Göteneen on lisäksi päätetty rakentaa vuoden 2022 loppuun mennessä biokaasulaitos, joka käyttää pääraaka-aineenaan lantaa.

Miltä tulevaisuus kaikkiaan näyttää biokaasun osalta?

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta biokaasulla on jatkossa suuri merkitys siirryttäessä kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Gasumin panostukset kaasuinfrastruktuurin laajentamiseen antavat hyvän perustan biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseen. Myös regulaatio vie kehitystä siihen suuntaan, että biokaasun rooli kasvaa.

Biokaasun tuotantopotentiaali Pohjoismaissa on valtavan suuri, ja siitä on käytössä vasta murto-osa. Tarvitsemme sekä omaa että kumppaneidemme tuotantoa nostaaksemme saatavuuden riittävälle tasolle. Verkoston rakentamisvaiheessa myös kansalliset tukijärjestelmät ja tiivis yhteistyö päätöksentekijöiden kanssa ovat tärkeässä roolissa. Keskeinen kysymys on, miten laajat raaka-ainevirrat saadaan kustannustehokkaasti tuotantolaitosten käyttöön. Pohjoismaissa on paljon hyödyntämättömiä jätevirtoja, jotka voitaisiin valjastaa osaksi kiertotaloutta.

Mikä itseäsi erityisesti innostaa biokaasun parissa työskentelyssä?

Aiemmin työurallani olen toiminut energiateollisuudessa ja raskaassa teollisuudessa ympäristöteknologian kanssa, ja erityisesti vedenkäsittely on ollut lähellä sydäntäni. Kiinnostuin siksi mahdollisuudesta päästä mukaan kehittämään Gasumin biokaasuliiketoimintaa tukemaan laajempaa kiertotaloutta.

"Olen iloinen ja ylpeä saadessani kertoa työstäni puhtaan energian ja kiertotalouden parissa. Olen huomannut, että asia on niin konkreettinen ja kaikkia meitä koskettava, että siitä on myös helppoa saada kuulijat innostumaan."

- Johan Grön, johtaja, biokaasu

Innokkaana veneilijänä olen seurannut aiemmin huolestuneena vesistöjen tilaa, mutta havainnut nyt tilanteen muuttuneen parempaan suuntaan. Käyttämällä orgaaniset ravinteet uudelleen maatalouden ja teollisuuden toiminnassa, tällä on suuri merkitys ympäristöömme. Tiedän, että myös meidän toimillamme on tältä osin merkitystä ja se innostaa myös perheeni mukaan. Koenkin saavani työskennellä hienon asian puolesta joka päivä.

19.11.2020

Tutustu myös näihin
Content image
KOLUMNI

Euroopassa pyritään vauhdittamaan biometaanin tuotantoa ja käyttöä

Biokaasu on jäänyt aiemmin melko vähälle huomiolle EU:n energiapolitiikassa. Nyt tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotanto kymmenkertaiseksi nykyisestään.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Science Based Targets -aloite – Biokaasu osana vastuullisuustavoitteiden saavuttamista

Yritykset asettavat nyt kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, joista osa tukee Pariisin ilmastosopimuksen linjauksia. Tunnetuin tavoitteista on Science...

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Scope 3 -päästöt: Kuinka vähentää yrityksen epäsuoria päästöjä?

Yritysten tulee huomioida päästövähennysten laskennassa suorien päästöjen ohella myös epäsuorat Scope 3 -päästöt, jotka voivat muodostaa jopa valtaosan...

Lue lisää