Content image

Ari Suomilammi

Director Production, Biogas
p. 0400 653 351

Gasum tavoittelee miljoonien tonnien hiilidioksidipäästövähenemää parantamalla biokaasun saatavuutta

  • Yhtiö pyrkii parantamaan biokaasun saatavuutta ja siten mahdollistamaan miljoonan tonnin kumulatiivisen hiilidioksidipäästövähenemän. 

  • Gasum aikoo tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppanien tuotannosta.


Lue lisää

13.01.2022

Biokaasu on aidosti uusiutuva polttoaine, joka edustaa huippuunsa kehitettyä kiertotaloutta

Gasumin biokaasuliiketoiminnasta vastaava johtaja Johan Grön pitää biokaasua keskeisen tärkeänä energiamuotona ilmastonmuutoksen torjunnassa. Biokaasun avulla päästään eroon nykyisin vallalla olevasta lineaarisesta talousmallista, josta syntyy valtavia määriä jätettä. Biokaasu edustaa huippuunsa kehitettyä kiertotaloutta, jossa eloperäinen aines käytetään uudelleen ja eloperäisiä jätteitä pidetään aidosti arvokkaana voimavarana. Lisäksi biokaasun tuotantopotentiaalista on toistaiseksi otettu käyttöön vasta murto-osa. Kaikki siis mukaan kiertotalouteen!

circular-economy-graph 1920x975.png

Kuva: Infograafi kiertotaloudesta ja biokaasun tuotannosta. Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

Miksi biokaasu on hyvä valinta energialähteeksi?

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde ja erinomainen valinta erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta. Lisäksi se edustaa huippuunsa kehitettyä kiertotaloutta. Millaisia mahdollisuuksia biokaasu sitten tarjoaa energialähteenä?

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan nykyisin saatavilla olevista yleisimmistä raaka-aineista tuotettu biokaasu (eli biometaani) voi kattaa 6–9 prosenttia maailman primäärienergian kulutuksesta.

Faktoja biokaasusta

Biokaasua käyttämällä voidaan vähentää elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna. Lisäksi biokaasu on kiinteä osa kiertotaloutta, koska sen tuotannossa biohajoavat raaka-aineet muunnetaan energiaksi ja kierrätysravinteiksi.

Biokaasua on helppo käyttää jo olemassa olevassa kaasuinfrastruktuurissa. Parhaillaan tutkitaan myös mahdollisuutta tehostaa biometaanin tuotantoa hiilidioksidia hyödyntämällä.

Miten Gasum edistää osaltaan kiertotaloutta?

Biokaasulaitokset ovat biojalostamoja parhaimmillaan ja malliesimerkkejä kiertotaloudesta, koska ne tuottavat jätteistä energiaa teollisuuteen, polttoainetta liikenteeseen ja merenkulkuun sekä raaka-aineita teollisuuteen ja maatalouteen.

Esimerkiksi Gasumin nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotantolaitoksella Turussa jalostetaan seudun jätevesistä ammoniakkivettä, jota käytetään teollisuudessa prosessikemikaalina veden ja savukaasujen puhdistukseen. Kierrätyslannoitteet ovat myös konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta.

Gasum ottaa ravinteet talteen biokaasutuotantonsa sivuvirroista ja sen kumppanit jalostavat ne edelleen maatalouteen. Gasumin Nymöllan LBG-tuotantolaitoksen kaltaisessa vielä pidemmälle integroidussa biokaasutuotannossa ei synny lainkaan turhia materiaalivirtoja, koska ainekset joko palautuvat takaisin toimittajalle tai ne käytetään laitoksen omassa tuotantoprosessissa.

Nymölla-1920x975.png

Kuva: Nymöllan laitos tuottaa arviolta 75–80 GWh biokaasua vuodessa, mikä vastaa jopa 200 kuorma-auton vuosittaista kulutusta. 

 

Miten Gasumin biokaasuliiketoiminta kehittyy?

Biokaasun pohjoismainen tuotantopotentiaali on raaka-aineen saatavuudesta riippuen noin 20–40 TWh vuodessa.

”Pyrimme vuonna 2025 tuomaan asiakkaittemme saataville kaikkiaan 4 TWh biokaasua sekä omasta tuotannostamme että kumppaniemme tuotantoverkostosta."

Tuotannon laajentaminen etenee suunnitellusti, ja uusimpia edistysaskeleita ovat olleet muun muassa Turun ja Nymöllan nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotannon kasvattaminen sekä paineistetun biokaasun (CBG) tuotanto Gasumin Lohjan biokaasulaitoksella. Vuoden 2022 alussa yhtiön vuotuinen biokaasun tuotantokapasiteetti on siten jo 800 GWh.

Gasum kaksinkertaistaa biokaasun tuotantokapasiteettinsa Ruotsissa ottamalla käyttöön viisi uutta mittavaa biokaasulaitosta. Yhtiö teki vuonna 2020 päätöksen rakentaa 120+40 GWh vuodessa tuottavan ja karjanlantaa pääraaka-aineenaan käyttävän nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksen Göteneen. Götenen LBG-tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alkupuoliskolla.

”Lisäksi etenemme suunnitelmissamme kasvattaa LBG:n tuotantoa Borlängessä, Skånessa ja Kalmarissa."

göte.png

Kuva: Gasum teki vuonna 2020 päätöksen rakentaa 120+40 GWh vuodessa tuottavan ja karjanlantaa pääraaka-aineenaan käyttävän LBG-laitoksen Ruotsin Göteneen. Götenen LBG-tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alkupuoliskolla.

 

Miltä tulevaisuus kaikkiaan näyttää biokaasun osalta?

Biokaasulla on jatkossa ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta erittäin suuri merkitys siirryttäessä kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Gasumin panostukset kaasuinfrastruktuurin laajentamiseen luovat hyvän perustan, jonka ansiosta nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö jo nyt vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä tavanomaisiin polttoaineisiin verrattuna ja kasvava nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotanto tehostaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä entisestään.

”Lisäämme nyt LBG:n saatavuutta sekä omasta tuotannostamme että kaasuinfrastruktuurimme piirissä toimivien kumppaniemme tarjonnasta. Myös sääntely vie eri puolilla Eurooppaa kehitystä siihen suuntaan, että biokaasun rooli kasvaa."

Biokaasun tuotantopotentiaali Pohjoismaissa on valtavan suuri ja siitä on käytössä vasta murto-osa. Tarvitsemme sekä omaa että kumppaneidemme tuotantoa nostaaksemme saatavuuden riittävälle tasolle. Verkoston rakentamisvaiheessa myös kansalliset tukijärjestelmät, lupaprosessien yhtenäistäminen ja tiivis yhteistyö päätöksentekijöiden kanssa ovat tärkeässä roolissa.

Biogas facilities 1200.jpg

Kuva: Biokaasun tuotanto on osa kiertotaloutta. Kun jätteitä käytetään biokaasutuotannossa, ne muuttuvat jätteistä täysin uusiutuvan polttoaineen raaka-aineiksi.

 

Keskeistä on se, kuinka erilaisten raaka-aineiden virrat saadaan kustannustehokkaasti tuotantolaitosten käyttöön. Kehitämme lisäksi mädätysjäännöksen hyödyntämistä arvokkaana raaka-aineena tai ravinteina teollisuuden ja maatalouden käyttöön osana Pohjoismaiden kiertotaloutta. Keräämme tätä varten markkinatietoa kaikista arvoketjun osista.

”Olen innoissani ja ylpeä siitä, kuinka koko organisaatiomme tukee ilmastonmuutoksen vastaista taistelua toimittamalla tehokkaasti käyttäjille uusiutuvia polttoaineita ja polttoaineseoksia ja kehittämällä samalla kiertotaloutta huippuunsa. Olen huomannut, että konkreettista lähestymistapaamme arvostetaan kovasti ja että se herättää luottamusta kumppaneissamme ja sidosryhmissämme."

 

Johan Grön, johtaja, biokaasu

13.1.2022

Tutustu myös näihin
Hans-Erik Becker
ASIAKASTARINA

Beckerillä vastuullisuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä

Becker Entreprenør AS on norjalainen rakennusalan perheyritys, joka on siirtynyt kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin.

Lue lisää
Janne Flyktman hankki kaasuauton Ruotsista
ASIAKASTARINA

Kaasuauto Ruotsista kannattaa – Jannen vinkit kaasuauton hankintaan

Janne Flyktman hankki kaasuauton Ruotsista eikä ole katunut. Volkswagen Passat kulkee biokaasulla ja tuo säästöä polttoainekuluissa.

Lue lisää
Content image
ASIAKASTARINA

Glava ja Gasum: vastuullista kumppanuutta vuosikymmenen ajan

Norjalainen teollisuusyhtiö on tehnyt LNG:n avulla tuotantoketjustaan vastuullisemman. Glavan ja Gasumin kumppanuus alkoi yli 10 vuotta sitten, kun yksi Norj...

Lue lisää