Matias Alarotu Gasum

Matias Alarotu

Matias Alarotu on toiminut Gasumilla vastuullisuusasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien. Hänen vastuualueenaan on muun muassa Gasumin tuote- ja yrityskohtainen hiilidioksidipäästölaskenta sekä biokaasun kestävyysjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.

Content image

Joutsenmerkki takaa Gasumin biokaasun eettisyyden ja kestävyyden

Gasumin tuottamalle liikennebiokaasulle Suomessa on myönnetty ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki. 

Tutustu Joutsenmerkkiin

05.10.2022

Joutsenmerkki kertoo biokaasun kestävyydestä

Biokaasu on ainoa Suomessa käytössä oleva polttoaine, jolle on myönnetty Joutsenmerkki. Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, joka takaa, että biokaasu on tuotettu kestävästi, jäljitettävästi ja täysin uusiutuvista raaka-aineista. Kun Joutsenmerkki on myönnetty, sen kriteerien täyttymistä seurataan säännöllisesti.

Joutsenmerkki tekee ympäristön kannalta hyvät valinnat helpoiksi, sillä se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä kohti vastuullisempaa ja ympäristön paremmin huomioivaa kuluttamista ja tuotantoa. 

Joutsenmerkki on Pohjoismaissa käytetty virallinen ympäristömerkki. Se myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka ovat ympäristön kannalta oman tuoteryhmänsä parhaita.

Ympäristömerkki perustuu vapaaehtoiseen sertifiointiin. Kriteerit sen saamiseksi ovat kuitenkin tiukat.

– Joutsenmerkki ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren. Biokaasun osalta tämä tarkoittaa sitä, että niin polttoaineen raaka-aineet, valmistus, jakelu, kierrätys kuin jätevaihekin huomioidaan. Kriteerit pyritään asettamaan niin, että vaatimustaso on tiukka, ja niitä päivitetään säännöllisesti, kertoo Joutsenmerkin johtava asiantuntija Harri Hotulainen.

Käytännössä kriteerit ovat tiukemmat kuin lainsäädännön asettamat vaatimukset.

– Esimerkiksi polttoaineiden osalta raaka-aineiden tulee olla uusiutuvia, kestävästi tuotettuja ja jäljitettyjä. Biokaasu on mainio polttoaine paitsi sen vähäpäästöisyyden takia myös siksi, ettei sen valmistuksessa tuhlata turhaan luonnonvaroja: biokaasun raaka-aineena käytetään biojätettä ja jätevesipuhdistamoiden lietettä, Hotulainen sanoo.

Sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista

Gasumin tuottama biokaasu täyttää Joutsenmerkin kriteerit muun muassa siksi, että biokaasun kasvihuonepäästöt ovat jopa 85 prosenttia fossiilisia polttoaineita pienemmät.

– Joutsenmerkin avulla Gasum pystyy osoittamaan selvästi, että biokaasun ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla, Hotulainen sanoo.

Mikä tahansa raaka-aine ei kelpaa Joutsenmerkin saaneen tuotteen – biokaasunkaan – raaka-aineeksi. Esimerkiksi palmuöljyn ja palmuöljytuotannon sivutuotteiden, tähteiden ja jätteiden käyttö on pannassa. Myös soijaöljyn, sokeriruo’on ja muuntogeenisten kasvisperäisten raaka-aineiden käyttö on kielletty.

– Kaasupolttoaineissa uusiutuvien raaka-aineiden osuuden täytyy olla sata prosenttia, Hotulainen sanoo.

Kriteerit merkin saamiselle on asetettu erittäin korkeaksi. Kriteerit on laadittu yli 50:lle eri tuote- tai palveluryhmälle.

– Vain 20–30 prosenttia kunkin ryhmän tuotteista tai palveluista pystyy läpäisemään vaatimukset, Hotulainen jatkaa.

Ainoa suomalainen

Biokaasu on ainoa Suomessa käytössä oleva polttoaine, jolle Joutsenmerkki on myönnetty. Gasumin biokaasulla Joutsenmerkki on ollut jo vuodesta 2011 saakka. Joutsenmerkki on myönnetty biokaasulle liikennekäytössä, joka on tuotettu Lahden, Huittisten, Oulun, Turun ja Riihimäen biokaasulaitoksilla.

Joutsenmerkille biokaasu on erinomainen tuote, sillä biokaasu on laajasti käytössä lähes koko maassa ja sen ilmastovaikutus on huomattavasti alhaisempi kuin fossiilisilla polttoaineilla.

Gasumin biokaasun saama Joutsenmerkki oli pitkään ainoa liikennepolttoaineille myönnetty Joutsenmerkki Suomessa. Nyt mukana on toinenkin toimija.

Kriteerit arvioidaan säännöllisesti

Joutsenmerkki toimii yrityksille vahvana näyttönä siitä, että sen tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset. Kriteerien tarkoituksena on varmistaa, että tuotteet auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta, tukevat luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä edistävät resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta.

Kriteereitä tarkistetaan säännöllisesti muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen ja markkinatilanteen mukaisesti.

– Kriteereitä arvioidaan uudelleen noin viiden vuoden välein. Polttoaineiden osalta kriteereiden uusintatyö on parhaillaan käynnissä, ja uudet kriteerit on tarkoitus saada voimaan vuodenvaihteessa, Hotulainen kertoo.

Kun kriteereitä arvioidaan ja tarkistetaan, Joutsenmerkin saaneelle tuotteelle on haettava sertifiointia uudelleen uusien kriteerien mukaan.

– Tämä koskee ensi vuonna myös Gasumin biokaasua. Polttoaineiden nykyiset kriteerit ovat vuodelta 2017, joten päivitys on nyt ajankohtainen, Hotulainen sanoo.

Biokaasun kestävyyttä ja kasvihuonepäästöjä seurataan kuukausittain

Itse hakuprosessi Joutsenmerkin saamiseksi kestää normaalisti muutamien kuukausien ajan.

– Suomessakin käytössä olevan kansallisen kestävyysjärjestelmän dokumentaatiota voi hyödyntää hakuprosessissa, sillä Joutsenmerkin kriteerit ovat dokumentoinnin osalta osin samat, Hotulainen sanoo.

Gasumin biokaasulaitokset ovat kestävyysjärjestelmän piirissä, joten ne täyttävät lainmukaiset kestävyyskriteerit.

–  Joutsenmerkki kertoo biokaasun täyttävän myös lakia osittain tiukemmat kriteerit. Kestävyysjärjestelmän ja Joutsenmerkin ylläpito hoituu suurimmilta osin samoilla dokumenteilla, joten ylimääräistä työkuormaa Joutsenmerkki ei juurikaan aiheuta, kun kriteerit ovat kunnossa, kertoo Gasumin vastuullisuusasiantuntija Matias Alarotu.

Kun Joutsenmerkki on myönnetty, sen kriteerien täyttymistä valvotaan myös vuosittain.

– Kyseessä on kirjallinen raportti, jonka keskeiset tiedot päivitetään ja tarkistetaan, Harri Hotulainen sanoo.

Käytännössä Gasumin biokaasun kasvihuonepäästövähenemää seurataan myös kuukausitasolla. Päästöjen laskennassa huomioidaan koko biokaasun toimitusketju, ja laskennasta tuotetaan vuosittain kattava raportti.

– Seuraamme jatkuvasti kriteerien täyttymistä, koska se on ehdoton edellytys liiketoiminnalle, Alarotu kertoo.

Suomen tunnetuin ympäristömerkki

Joutsenmerkki on virallinen ympäristömerkki, joka tunnetaan laajalti Pohjoismaissa. Se on luotettava, riippumaton ja viranomaisten hyväksymä kolmannen osapuolen sertifiointi, joka toimii yrityksille vahvana näyttönä sitä, että yrityksen tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset.

Joutsenmerkin kriteereissä tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia tarkastellaan monista eri näkökulmista. Merkin tavoitteena on auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, tukea luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä edistää resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. Lisäksi Joutsenmerkki pyrkii kiinnittämään huomiota kemikaaleihin ja terveyteen liittyviin seikkoihin.

Tutustu myös
Content image
ARTIKKELI

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Rekkafanit biokaasun jäljillä

Rekkafanit-sarjassa Nooa, Eevi ja Daniel tutustuvat biokaasulla kulkeviin rekkoihin ja suunnittelevat tulevaisuuden rekkoja.

Lue lisää