Gasum vuosi 2017

Gasumin vuosi 2017

Vuonna 2017 Gasum otti jälleen määrätietoisesti askeleita kohti puhtaampaa huomista. – Lue lisää Gasumin yritystarinasta, taloudellisesta katsauksesta ja yritysvastuuraportista.

20.09.2018

Ympäristöystävällisestä biokaasusta Suomen edullisin polttoaine Nollapäästöpäivänä 21.9.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä. Nollapäästöpäivänä 21. syyskuuta kaikilla Gasumin tankkausasemilla tankataan kotimaista ja ympäristöystävällistä biokaasua maakaasun hinnalla. Tekemällä ympäristöystävällisestä ja uusiutuvasta biokaasusta päivän ajaksi Suomen ylivoimaisesti edullisimman polttoaineen energiayhtiö Gasum kannustaa kuluttajia ja yrityksiä tekemään puhtaita polttoainevalintoja. Liikennekäytössä uusiutuva biokaasu vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia.

Kansainvälistä Nollapäästöpäivää vietetään 21. syyskuuta. Päivän tarkoitus on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja samalla kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin. Arkielämän päätöksillä kuten ajoneuvojen polttoainevalinnoilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa. Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä ja noin 40 prosenttia EU:n päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden hiilidioksidipäästöistä. Kannustaakseen kuluttajia ja yrityksiä valitsemaan puhtaampia polttoaineita Gasumin tankkausasemilla voi Nollapäästöpäivän aikana tankata ainoastaan biokaasua.

”Liikenteen määrä ja liikkumisen tarve eivät vähene tulevaisuudessa, minkä vuoksi polttoainevalinnat ovat ratkaisevassa asemassa päästöjen hillitsemiseksi. Nollapäästöpäivän ja meidän tavoitteemme on yhteinen – edetä askel askeleelta kohti puhtaampaa huomista”, toteaa Gasumin myyntiyksikön päällikkö Jani Arala

Kaasun liikennekäyttö vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi

Biokaasua valmistetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti esimerkiksi teollisuuden ja yritysten biohajoavista sivuvirroista sekä kuluttajien biojätteistä. Lisäksi biokaasun tuotannossa syntyvää mädätysjäännöstä voi hyödyntää kierrätyslannoitteena. Biokaasun käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä. Eikä se aiheuta laskennallisia hiilidioksidipäästöjä, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen sitoutuu saman verran hiilidioksidia, kuin mitä sen käytössä vapautuu. Gasumin liikennebiokaasulle on myönnetty ympäristöystävällisyydestä ja kotimaisuudesta kertovat Joutsenmerkki ja Avainlippu-tunnus.

Suomessa kaasun käyttö polttoaineena on kovassa kasvussa: kaasuautoja kulkee Suomen teillä jo yli 5 500. Kaasuautojen polttoaineena voi käyttää biokaasun lisäksi maakaasua, joka on puhtain fossiilinen polttoaine. Maakaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla verrattuna bensiiniin.

”Kaasu on merkittävässä roolissa hiilineutraalia yhteiskuntaa rakentaessa, minkä myös kaasuautoilun kasvava suosio on osoittanut. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 verrattuna, ja kaikki vähäpäästöiset polttoaineet ovat tärkeässä asemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa”, kertoo Arala.

Suomessa on tällä hetkellä 41 kaasutankkausasemaa ympäri Suomen, joista 27 on Gasumin. Kaikilla Gasumin asemilla tarjotaan Nollapäästöpäivänä biokaasua edullisempaan hintaan. Gasum on myös kertonut avaavansa uusia kaasutankkausasemia loppuvuoden aikana Vantaalle, Ouluun ja Lahteen.

Kampanjasivu www.gasum.com/paatapaastosi

Lisätietoja:
Jani Arala, yksikön päällikkö, myynti, liikenne
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
13.09.2018

Gasum jatkaa yhteiskunnallisesti tuloksellista työtään lasten ja nuorten liikunnan sekä kulttuurin edistämisen parissa

Energiayhtiö Gasum jatkaa yhteistyötään Suomen Olympiakomitean ja Savonlinnan Oopperajuhlien kanssa. Kumppanuuksien tarkoituksena on luoda laaja-alaista yhteiskunnallista hyvinvointia. Monivuotisen yhteisen taipaleen tulokset näkyvät entistä laadukkaampana urheiluseuratoimintana ja yhä korkeatasoisempina kulttuurielämyksinä.

Gasumin ja Suomen Olympiakomitean yhteistyössä tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua edistävää laatuseuratoimintaa. Gasum on kahtena viime vuotena mahdollistanut 30 Sinettiseuran palkitsemisen, ja nyt Sinettiseura-palkinto saa jatkoa Vuoden Tähtiseura -palkinnosta. Palkinnon voittava seura saa 5 000 euron ja 14 muuta seuraa 1 000 euron suuruisen kannustuspalkinnon. Palkitsemisella halutaan edistää jokaisen lapsen mahdollisuutta harrastaa monipuolisesti ja nostaa esille sitä valtakunnallisesti arvokasta työtä, jota suomalaisissa urheiluseuroissa tehdään.

Tähtiseuroja edeltänyt Sinettiseura-toiminta alkoi vuonna 1992. Yli 600 Sinettiseuraa olivat lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja, joiden toimintaa määrittivät yhdessä asiantuntijoiden kanssa laaditut kriteerit. Näiden nykyisten Tähtiseurojen työ perustuu lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä kokonaisvaltaiseen seuratoiminnan kehittämiseen.

Konkreettisia tuloksia jo muutamassa vuodessa

Olympiakomitea pitää Gasumin tukea merkittävänä työlleen urheiluseurojen toiminnan tukemisessa. Urheiluseuratoiminta on Suomen suurin vapaaehtoistyön kohde, mutta se jää usein hieman piiloon. Gasumin avulla Olympiakomitea on voinut nostaa tätä näkymätöntä työtä esille ja tarjota samalla lapsille lisää iloa ja liikettä. Yhteensä Gasumin stipendejä on jaettu jo 45 urheiluseuralle ympäri Suomen.

"Hieno konkreettinen esimerkki kumppanuuden tuloksista on 5000 euron stipendillä vuonna 2016 palkittu SB Vantaa, joka teki palkinnon avulla päiväkotikiertueen, jossa lapset pääsivät kokeilemaan salibandyä ja tutustumaan paikalliseen harrastustoimintaan. Lisäksi seura käynnisti nuorille ohjelman, jossa nuoret pääsivät ottamaan ensiaskelia valmentajina ja ohjaajina. Ohjaaminen on nuorille arvokasta kokemusta myös työelämää ajatellen. Seurat ovat Gasumin kannustuspalkinnoista erittäin otettuja, sillä pyyteettömästä työstä saatu ulkopuolisen kiitos lämmittää kovasti. Jokaiselle palkintoeurolle löytyy varmasti myös käyttökohde, " kertoo Olympiakomitean liikunnan kumppanuuksista vastaava Mikko Selin.

"Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen stipendein koetaan Gasumissa yhteiseksi sydämen asiaksi. Monipuolisen harrastamisen, ruohonjuuritason seurojen ja liikunnallisen lapsuuden tukeminen luovat hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Olemme tästä yhteistyöstä erittäin ylpeitä", kertoo Gasumin viestintäjohtaja Olga Väisänen.

Yhteisellä kulttuurin asialla

Myös Gasumin ja Savonlinnan Oopperajuhlien yhteistyö jatkuu. Huhtikuussa solmittu uusi kumppanuussopimus on jatkoa vuonna 2014 alkaneelle markkinointiyhteistyölle. Kumppanuusmallin ytimessä ovat suomalaisen osaamisen, taituruuden ja luovuuden kehittäminen sekä kulttuurin ja liike-elämän modernit kohtaamispisteet. Yhteistyön tulokset ilahduttavat kumpaakin osapuolta.

"Gasum valikoitui meille yhteistyökumppaniksi, sillä se edustaa alansa huippua puhtaamman ympäristön edistämisessä. Olemme yhteistyöstä erittäin iloisia. Gasumin tuki on mahdollistanut suomalaisille oopperankävijöille korkeatasoisia elämyksiä maan lupaavimpien nuorten solistien parissa. Yhdessä kumppaniemme kanssa olemme voineet tarjota näille nuorille työkokemusta ja uusia kontakteja kansainvälisesti merkittävällä näyttämöllä," sanoo Oopperajuhlien festivaalijohtaja Jan Strandholm.

Myös Gasumilla kumppanuus kulttuurialalla on koettu erityisen luontevaksi, sillä näennäisesti hyvin eri alojen toimijoilla on yhteneväiset tavoitteet.

"Oopperajuhlat toimivat kansainvälisestikin ainutlaatuisen puhtaan Saimaan luonnon keskellä. Jaamme samat vihreät arvot, ja pyrimme kumpikin edistämään puhtaampaa huomista. Lisäksi tavoittelemme molemmat kansainvälistä kasvua. Me Gasumilla olemme ylpeitä voidessamme edistää suomalaisten nuorten lahjakkuuksien kehitystä ja kansainvälistymistä ja rakentaa suomalaisten toimijoiden tunnettuutta myös ulkomailla," iloitsee Väisänen.

Lisätietoja:
Olga Väisänen, viestintäjohtaja, puh. +358 20 44 78 628, olga.vaisanen(a)gasum.com

Lue lisää
07.09.2018

Raskas liikenne siirtyy kaasun aikakauteen: Pohjoismaihin 50 tankkausaseman verkosto

Kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille raskaassa liikenteessä on merkittävässä kasvussa, ja tähän tarpeeseen vastaaminen on jatkossa entistä vahvemmin energiayhtiö Gasumin liiketoiminnan ytimessä. Yhtiö investoi noin 50 raskaan liikenteen kaasutankkausaseman rakentamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 2020-luvun alkuun mennessä. Investoinnin myötä pohjoismainen raskaan liikenteen tankkausasemaverkosto laajenee moninkertaiseksi nykyisestä mahdollistaen huomattavat päästövähennykset.

Pohjoismaissa raskaan liikenteen merkitys logistiikkajärjestelmässä on keskeinen ja samalla se tuottaa maantieliikenteen päästöistä huomattavan osan. Jotta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla asetetut päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa, on raskaan liikenteen päästöjä pystyttävä vähentämään konkreettisilla ratkaisuilla merkittävästi nykyisestä. Vähäpäästöisistä polttoaineista nesteytetty maakaasu (LNG) on kilpailukykyisin vaihtoehto tähän tarkoitukseen.

Gasumin strategian perustana on pohjoismaisen kaasumarkkinan kasvattaminen. Kaasun käyttö raskaan liikenteen polttoaineena on yksi yhtiön strateginen painopiste. Lähivuosien aikana yhtiön raskasta liikennettä palveleva tankkausasemaverkosto laajenee monikymmenkertaiseksi nykyisestä. Tulevien investointien ansiosta määrä kasvaa 2020-luvun alkuun mennessä noin 50 asemaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Uudet tankkausasemat sijoitetaan kuljetusliikenteen virtojen kannalta keskeisiin solmukohtiin, ja ne mahdollistavat nesteytetyn maa- ja biokaasun merkittävän käytön lisäämisen raskaassa liikenteessä.

Raskaan ajoneuvokaluston siirtyminen nesteytettyyn maakaasuun tai nesteytettyyn biokaasuun (LBG) vähentää merkittävästi liikenteen hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä.

”Olemme matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja nyt on aika kiihdyttää vauhtia. Kaasulla on tässä siirtymässä kiistattoman tärkeä rooli”, summaa Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. ”Viimeiset vuodet olemme määrätietoisesti rakentaneet pohjoismaista LNG- ja biokaasuinfrastruktuuria kaasun saatavuuden parantamiseksi. Alkuvuodesta saimme Ruotsin ympäristöviranomaisen myöntämän investointitukipäätöksen tankkausasemaverkostomme laajentamiseksi osana Klimatklivet-ohjelmaa. Tämä on osaltaan keskeinen osoitus kaasumarkkinan valtavasta potentiaalista ja mahdollistaa kaasun vakiinnuttamisen raskaan liikenteen vähäpäästöisenä polttoaineena.”

Kysyntä puhtaamman liikenteen ratkaisulle lisääntyy kovaa vauhtia etsittäessä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tällä hetkellä jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat yli neljänneksen maantieliikenteen päästöistä EU:ssa. Laajentuva kaasutankkausasemaverkosto yhdessä uusien kaasuajoneuvomallien kanssa luovat hyvät edellytykset liikennekaasumarkkinan kasvulle ja päästövähennyksille.

Suunnitteilla oleva Gasumin raskaan liikenteen tankkausasemaverkosto pohjoismaihin

Lue lisää tulevista tankkausasemista >


Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy, puh. +358 20 44 78 661 (Henna Walker, johdon assistentti), etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy, puh. + 358 40 554 0578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lue lisää

Tutustu strategiaamme - Puhtaampaa energiaa Pohjoismaisella kaasuekosysteemilla