Gasum vuosi 2017

Gasumin vuosi 2017

Vuonna 2017 Gasum otti jälleen määrätietoisesti askeleita kohti puhtaampaa huomista. – Lue lisää Gasumin yritystarinasta, taloudellisesta katsauksesta ja yritysvastuuraportista.

19.02.2019

Energiayhtiö Gasum päivitti vastuullisuuden tavoitteet

Pohjoismaisen energiayhtiön Gasumin yritysvastuun ja kestävän kehityksen keskeiset tavoitteet johdetaan yhtiön strategiasta. Vastuullisuustyössä huomioidaan myös yhtiön sidosryhmille tärkeät teemat. Yhtiö kartoitti sidosryhmien näkemyksiä vastuullisuudesta sidosryhmädialogin avulla toteuttamalla laajamittaisen vastuullisuuspohdinnan osallistamalla asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilöstön mukaan dialogiin. Sidosryhmädialogin tuloksia hyödynnettiin vastuullisuuteen liittyvien olennaisten asioiden tunnistamisessa sekä vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusviestinnän kehittämisessä. Yhtiö asetti päivitetyt vastuullisuuden tavoitteet konsernissa.

Pohjoismainen energia-alan asiantuntija Gasum on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja edistänyt kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaa, jonka avulla edistetään määrätietoisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaattein ja tarjotaan puhtaampia energiaratkaisuja Pohjoismaissa.

Pitkäjänteisen vastuullisuustyön tueksi ja muuttuneen toimintaympäristönsä vuoksi Gasum toteutti loppuvuonna 2018 laajamittaisen vastuullisuuspohdinnan ja osallisti pohjoismaiset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilöstön mukaan työhön. Verkkodialogiin osallistui yli 1 000 eri sidosryhmien edustajaa ja se tuotti yli tuhat ajatusta vastuullisuuden kehittämiseksi.

Tavoitteena oli saada kokonaisnäkemys siitä, mitä asiakkaat ja muut sidosryhmät odottavat yhtiöltä, ja mitkä asiat liittyvät Gasumin toiminnan merkittävimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin.  Sidosryhmien odotusten ymmärtäminen on tärkeää, jotta olennaisimmat teemat nostetaan vastuullisuustyön keskiöön. Tällä on vaikutusta Gasumin toiminnan menestykseen ja hyväksyttävyyteen.

”Olemme saaneet sidosryhmädialogin kautta paljon hyvää tietoa vastuullisuustyöhömme. Sidosryhmiemme kuuleminen on tärkeää ja sitoo vastuullisuustyön laajempaan kontekstiin sekä luo raamit työn kehittämiselle. Kaikki palaute on ollut arvokasta ja tulemme jatkamaan sidosryhmädialogia myös tulevaisuudessa. Sidosryhmiemme antama positiivinen vastuullisuusarvosana kertoo, että olemme tehneet asioita oikein ja mielikuva energiayhtiö Gasumista vastuullisena yrityksenä on oikeanlainen”, kertoo Sustainability Manager Elina Saarivuori Gasumilta.

Gasumin strategiasta ja vastuullisuuden olennaisuusarviosta johdetut kuusi teemaa muodostavat nyt yhtiön uuden yritysvastuuohjelman perustan: turvallisuus, ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, kaasun saatavuus, kestävä liiketoiminta ja henkilöstö.  Yritysvastuuohjelma on linkitetty myös yhtiön näkökulmasta keskeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden saavuttamista Gasum edistää omalla toiminnallaan.

”Yritysvastuuohjelmassa asetamme tavoitteita kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla. Tavoitteenamme on turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä hyvinvoiva henkilöstö. Edistämme puhtaampaa huomista vähähiilisillä energiatuotteilla ja oman toimintamme energiatehokkuudella. Olemme aktiivinen kiertotaloustoimija ja kehitämme työllämme kierrätysravinne-, liikenne- ja energiamarkkinaa. Tavoitteenamme on myös tyytyväinen asiakas, häiriötön kaasuntoimitus ja jakeluverkoston laajentaminen. Lisäksi varmistamme toimintamme vaatimustenmukaisuuden ja edellytämme tätä myös toimittajiltamme”, kertoo Saarivuori.

Gasum on yritysvastuuohjelmassaan asettanut myös pitkän aikavälin tavoitteita, joiden etenemisestä seurataan ja raportoidaan vuosittain GRI-raportoinnin mukaisessa yritysvastuuraportissa. Vuoden 2018 raportti julkaistaan maaliskuun aikana.

 

Lisätietoja:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
P. 050 911 2668, etunimi.sukunimi(a)gasum.com
www.gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut. www.gasum.fi.

Lue lisää
18.02.2019

We’re looking for a Portfolio Manager, Jyväskylä or Espoo office

We’re now looking for a

Portfolio Manager

based in our Jyväskylä or Espoo office

The Portfolio Manager will be appointed by Gasum Portfolio Services Oy, which is a licensed investment firm (MiFID) and a subsidiary of Gasum Oy managing all client portfolios related to risk management and optimization of purchasing, producing or trading electricity, emission allowances and other green certificates as guarantees of origin.

Your main responsibilities will be:

  • Managing dedicated client portfolios along risk policies 
  • Developing client services and risk policies
  • Coordinating and cooperating with client, your portfolio team and analysis to hedge effectively long-term and short term 
  • Being the trusted partner for your clients in the market

Required experience and personal qualities:

You’re the Portfolio Manager we’re looking for if you have several years’ experience in commodity and portfolio management duties and are interested in the energy sector. You’re very familiar with energy markets, general business practices, portfolio management and financial products. In addition, you understand risk management and optimization practices commonly used in energy industry. You have strong interaction skills and you enjoy in customer cooperation. You’re a flexible and supportive team player with plenty of initiative. You’re a goal-oriented and able to operate independently in your everyday work. This role requires fluent written and spoken Finnish and English. Swedish is an advantage.

We offer you:

  • Pioneering position in the Nordic client portfolio management and insights into the energy sector
  • Development opportunities in our responsible and innovative company
  • Supporting and encouraging team with high expertise and know-how to be shared

Our ethical code covers looking after people and the environment alike. We aim at building a cleaner tomorrow.

Interested in building a cleaner tomorrow?

Please apply by Sunday March 10th, 2019 enclosing your CV and salary request. For inquiries about the vacancy, please contact Janne Laine +358 40 838 0679 Mon-Fri 9-15 or janne.laine@gasum.com (except 21.2.-1.3.)

Apply here

Lue lisää
15.02.2019

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu.

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.2.–31.3.2019 julkisen kuulemisen uudesta kaasun siirtotariffistosta.

Lue lisää >
 

Lisätietoja:
Janne Grönlund, Chief Operations Officer, TSO, Gasum
p. +358 400 368 825, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

 

Lue lisää

Tutustu strategiaamme - Puhtaampaa energiaa Pohjoismaisella kaasuekosysteemilla