Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


02.10.2015

Finngulf-terminaali ja Balticconnector-yhdysputki eivät ole liiketaloudellisesti kannattavia

Gasum on selvittänyt edellytyksiä rakentaa Etelä-Suomeen alueellinen LNG-terminaali sekä Balticconnector-yhdysputki Suomen ja Viron välille. Kuten Gasum on jo aiemmin todennut, hankkeiden toteutumisen edellytyksenä on, että ne ovat liiketaloudellisesti kannattavia. Gasumin selvitysten perusteella Finngulf- ja Balticconnector-hankkeet eivät ole yhtiölle liiketaloudellisesti kannattavia eikä niille ole riittävää kysyntää Suomen markkinalla. Tästä syystä Gasum luopuu Finngulf- sekä Balticconnector-hankkeen toteutuksesta.

Suomalainen kaasumarkkina ja sen tulevaisuuden näkymät ovat muuttuneet olennaisesti vuodesta 2008, jolloin hankkeita alettiin suunnitella. Kaasun kilpailukyky on heikentynyt ja kulutus on laskenut. Etelä-Suomessa kaasuverkoston alueella tämän mittaluokan investoinnit heikentäisivät kaasun kilpailukykyä edelleen. Tehdyt selvitykset osoittavat, että Finngulf- ja Balticconnector-hankkeille ei ole yhtiölle liiketoiminnallisia perusteita. Näin ollen Gasum lopettaa hankkeiden suunnittelun.

Gasum jatkaa aktiivisesti pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä. Suomessa LNG:lle on tällä hetkellä kysyntää erityisesti kaasuverkoston ulkopuolella sekä liikenteessä, jossa se on kilpailukykyinen vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille. Gasumin tytäryhtiöllä Skangasilla on rakenteilla LNG-terminaali Poriin, minkä lisäksi Skangas on osakkaana Tornioon rakentuvassa LNG-terminaalissa. Porin ja Tornion terminaalihankkeet palvelevat kaasuverkoston ulkopuolisen markkinan kasvavia tarpeita teollisuudessa, meriliikenteessä ja raskaassa maantieliikenteessä. Lisäksi kotimaisen ja uusiutuvan biokaasun markkina on vahvassa kasvussa ja Gasum haluaa olla edelläkävijä markkinan kehittämisessä.

”Gasum panostaa jatkuvasti suomalaisen kaasuinfrastruktuurin kehittämiseen. Keskeisinä tavoitteinamme on varmistaa asiakkaillemme puhdas ja kilpailukykyinen polttoaine sekä samalla kehittää suomalaista biokaasu- ja pohjoismaista LNG-markkinaa”, sanoo toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Lisätietoja: Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt p. 020 44 78 661, johdon assistentti, Henna Walker

toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum

johtaja, viestintä Olga Väisänen, Gasum puh. 020 44 78 628 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi