Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


18.12.2015

Gasum kotimaiseen omistukseen

Suomen valtio on ostanut PJSC Gazpromin 25 prosentin omistusosuuden Gasumista. Kaupan myötä valtion omistusosuus Gasumista nousee 100 prosenttiin. Kaasulla on tärkeä rooli osana suomalaista energiapalettia, ja se mahdollistaa kustannustehokkaan siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Biokaasu ja nesteytetty maakaasu LNG tuovat kaasun edut käyttöön myös putkiverkoston ulkopuolelle.

Suomen valtio ja Gazprom ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa Gazpromin omistusosuus Gasumista siirtyy Suomen valtiolle. Ennen omistusjärjestelyä valtion Gasonia Oy omisti Gasumista 75 prosenttia. Omistusjärjestelyn myötä Gasonian omistusosuus Gasumista nousee 100 prosenttiin.

Gasum rakentaa aktiivisesti maakaasuun, kotimaiseen biokaasuun ja LNG:hen pohjautuvaa kaasuekosysteemiä Suomessa ja Pohjoismaissa. Biokaasun ja LNG:n myötä resurssiviisaat ja kilpailukykyiset kaasuratkaisut ovat saatavilla myös kaasuverkoston ulkopuolella.

Kaasulla on keskeinen asema suomalaisessa teollisuudessa sekä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa, joka on riippuvainen energiatehokkaasta kaasusta. Kivihiileen verrattuna maakaasun päästöt ovat yli 40 prosenttia pienemmät. Jos raskaasta polttoöljystä siirrytään LNG:hen, päästövähenemä on 25 prosenttia. Kaasun asema kasvaa maa- ja meriliikenteessä: LNG:tä käyttämällä hiilidioksidipäästöt alenevat noin neljänneksen raskaaseen polttoöljyyn verrattuna, ja biokaasun kohdalla päästövähenemä on jopa 97 prosenttia.

Gasum panostaa vahvasti biokaasun tuotannon ja -markkinan kehittämiseen: kotimaisen, biohajoavista jätteistä tuotetun biokaasun tuotantopotentiaali kattaa jo yli puolet nykyisestä maakaasun käytöstä. Maakaasun ja LNG:n jakeluverkostot sopivat sellaisenaan biokaasulle.

”On hienoa, että Suomen valtio osoittaa kaupan myötä vahvan sitoutumisensa suomalaisen kaasumarkkinan kehittämiseen. Biokaasu ja LNG monipuolistavat entisestään kilpailukykyisten ja kestävien kaasuratkaisujen valikoimaa ja saatavuutta kaikkialla Pohjoismaissa. Vähähiilisinä energiamuotoina kaasuratkaisut ovat avainasemassa matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.

Lisätietoja:

Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt p. 020 44 78 661  (johdon assistentti, Henna Walker)

toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

johtaja, viestintä Olga Väisänen, Gasum puh. 020 44 78 628, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi