Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


28.05.2015

Gasum tyytyväinen hallitusohjelman energialinjauksiin – vähähiiliset kaasuratkaisut kirittämään Suomen kilpailukykyä

Gasum pitää hyvänä hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan verotuksen tulisi ohjata kohti vähäpäästöisiä energialähteitä. Kiitosta saa myös selkeä linjaus siitä, että hiilen käytöstä energiantuotannossa tullaan luopumaan 2020-luvun aikana.

Hallitusohjelmassa esitetään yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa ohjattavaksi vähäpäästöisemmäksi CO2-veron alennuksen poistamisella portaittain. Gasum on aiemmin esittänyt polttoaineverotuksen uudistamista mallilla, joka ohjaisi käyttämään hiilen sijasta olemassa olevaa, vähäpäästöisempää ja energiatehokkaampaa kaasukapasiteettia, eikä lisäisi investointeja fossiilisiin polttoaineisiin

Gasumin veromalli tarjoaisi konkreettisen keinon päästä eroon suuresta osasta kivihiilen käyttöä nopealla aikataululla ja vähentäisi päästöjä merkittävästi. Gasum toivoo tulevan hallituksen CO2-veronalennuksen portaittaisen poistamisen saavan aikaan muutoksen kaasu- ja hiilikäyttöisten voimalaitosten edullisuusjärjestyksessä niin, että vähäpäästöisempiä kaasuvoimalaitoksia kannattaisi taas käyttää sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Biokaasu edistää resurssiviisasta kiertotaloutta

Biokaasun tuotanto on keskeinen osa biotaloutta ja mahdollistaa resurssiviisaan kiertotalouden. Gasum panostaa vahvasti kotimaisen ja uusiutuvan biokaasun markkinan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

”On erinomaista, että myös hallitusohjelmassa on huomioitu biokaasun tuotannon ja teknologian kehittämisen tuomat mahdollisuudet päästöttömän, uusiutuvan energian käytön kasvulle. Biokaasulla on myös suuri merkitys, kun liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus nostetaan 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.

Autoverotuksen laskeminen pienipäästöisiä autoja suosien tukee vähäpäästöisiä polttoaineita kuten maa- ja biokaasua käyttävien ajoneuvojen kysyntää ja vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkausinfrastruktuurin kehittymistä. Biokaasu on liikenteen biopolttoaineista tehokkain ja edullisin tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä, sillä se mahdollistaa jopa 97 prosentin päästövähenemän bensiinin verrattuna.

Älykkäät kaasuratkaisut edistävät kilpailukykyä ja hiilineutraaliutta

Hallitusohjelmassa tavoitellaan myös Suomen kilpailukyvyn vahvistamista. Nesteytetty maakaasu eli LNG on energiatehokas ja puhdas vaihtoehto kaasuverkoston ulkopuoliselle teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. LNG:n avulla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä ja varmistaa samalla suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn säilyminen.

Suomalainen korkeatasoinen osaaminen ja panostus cleantechiin, erityisesti energiateknologian kehittämiseen, mahdollistavat biotalouden merkittävän kasvun ja siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

”Gasum tukee hallitusohjelmassa esitettyä uuden teknologian käyttöön ottamisen edistämistä cleantech-sektorin pilottihankkeilla. Erityisesti kaasujärjestelmän hyödyntäminen uusiutuvan energian varastona niin sanotun Power-to-Gas -teknologian avulla on kiinnostava mahdollisuus. Gasum panostaa voimakkaasti yhteistyöhön yliopistojen, tutkimuslaitosten ja start-upien kanssa kehittääkseen tulevaisuuden älykkäitä kaasuratkaisuja”, Lamminen sanoo.

Lisätiedot:

Juha Ala-Huikku, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Gasum puh. 020 44 78671 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, markkinointi ja yritysvastuu, Gasum puh. 020 44 78 628 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi