Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


17.12.2015

Joulumieltä Intiaan - lahjoitamme biokaasulaitoksen viidelle perheelle

Gasum jatkaa yhteistyötä UFF:n kanssa ja lahjoittaa tänä jouluna viisi biokaasulaitosta lisää paikallisille perheille.

Gasum on ollut mukana tukemassa vuoden 2015 aikana biokaasulaitoksien rakentamista viidelle intialaiselle perheelle. Biokaasuhankkeen menestyksen vuoksi Gasum lahjoittaa tänä jouluna jälleen biokaasulaitoksen viidelle perheelle. Uudet biokaasulaitokset tullaan rakentamaan vuoden 2016 aikana.

Gasumin tukemat biokaasulaitokset ovat osana UFF:n ja Suomen ulkoasianministeriön yhdessä toteuttamaa jo toista kolmivuotista biokaasuhanketta Dausassa, Intiassa. Aikaisemmassa, vuosina 2010-2012 toimineessa hankkeessa, perustettiin köyhälle maaseutualueelle 200 biokaasuyksikköä. Hankkeesta saatujen erinomaisten tulosten innoittamana tärkeää luonnon ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavaan hanketta päätettiin jatkaa. Vuonna 2014 alkaneessa jatkohankkeessa varmistetaan aiemmin rakennettujen yksikköjen moitteeton toimivuus sekä rakennetaan 405 uutta biokaasuyksikköä.

Biokaasulaitoksien rakentamisessa UFF tekee yhteistyötä paikallisen Humana People to People – järjestön kanssa. Biokaasulaitokset saavat perheet ovat maanviljelijöitä ja laitokset on suunniteltu palvelemaan 8-12 henkilöä käsittäviä perhekuntia. Valituilla perheillä tulee olla neljä nautaa, jotta biokaasuyksikkö saa riittävästi raaka-aineena käytettävää lantaa biokaasun tuotantoon.   Biokaasuhankkeella vaikutetaan suoraan ihmisten hyvinvointiin   Hankkeen tavoitteena on paitsi alueen maanviljelijäperheiden toimeentulon parantaminen, myös naisten voimaannuttaminen sekä terveyden edistäminen biokaasun avulla.

Biokaasulaitoshankkeen konkreettiset hyödyt ovat heti havaittavissa: biokaasun käyttäminen puun sijasta kodin energianlähteenä vähentää sisäilman saasteita, mikä näkyy perheiden terveydessä. Runsaasti sisätiloissa taloustöiden parissa työskentelevät naiset ja tytöt ovat iloisia kun puun polttamisesta aiheutuva savu ei enää aiheuta silmäsairauksia ja hengittäminen on helpompaa. Perheiden naisväellä ei kulu enää kokopäivää puun hakemiseen vaan he voivat keskittyä huolehtimaan perheestään. Biokaasu mahdollistaa valon hankkimisen kodinsisätiloihin, jolloin lapset ja nuoret voivat opiskella myös iltaisin.

Biokaasun tuotannossa syntyy sivutuotteena lietettä, jota hyödynnetään maanviljelyksessä. Lietettä käyttämällä parannetaan maan kuntoa sekä vähentämään kasteluveden, energian ja kemiallisten lannoitteiden tarvetta. Tämä näkyy maanviljelijäperheissä säästöinä sillä Intiassa lannoitteet ovat kalliita ja lietteen avulla voidaan parantaa sadon tuottavuutta.