Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


11.02.2015

Kaasu osana älykästä energiatulevaisuutta

Gasum kokosi eduskuntapuolueet pohtimaan energia- ja ilmastopolitiikan tulevaisuuden suuntia

Energia-ala on suuren haasteen edessä: kiristyvät ilmastotavoitteet on saavutettava mahdollisimman kustannustehokkaasti, sillä energian hinnalla on merkittävä kilpailukykyvaikutus suomalaiseen teollisuuteen. Energiayhtiö Gasum järjesti keskiviikkona energia- ja ilmastopoliittisen paneelin, jossa kaikki eduskuntapuolueet olivat edustettuina. Paneelissa keskusteltiin muun muassa energiaverotuksesta, jonka tulisi ohjata vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön. Gasum esitteli tilaisuudessa myös oman ehdotuksensa polttoaineiden verotuksen uudistamisesta.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen nousivat avainsanoiksi, kun kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat kokoontuivat keskustelemaan seuraavan hallituskauden energia- ja ilmastopolitiikasta keskiviikkona 11. helmikuuta 2015.

”Suomen energiaratkaisuissa on huomioitava vähäpäästöisyys, huoltovarmuus ja kustannustehokkuus. Näiden kaikkien yhdistäminen vaatii useaan lähteeseen perustuvaa monipuolista ja eteenpäin katsovaa energiapolitiikkaa, joka turvaa kestävästi Suomen teollisuuden kilpailukyvyn. Samalla on hyödynnettävä myös mahdollisuudet vahvistaa energiaosaamisen kautta kasvua ja työllisyyttä”, toteaa paneeliin osallistunut valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd).

Pitkällä aikavälillä energia- ja ilmastopolitiikan suunta on selkeä. Syksyllä 2014 julkaistu Energia- ja ilmastotiekartta 2050 asetti pitkän aikavälin tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen, mikä tarkoittaisi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–95 -prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Päästövähennykset tulee saavuttaa teollisuuden kilpailukykyä vaarantamatta.

Tiekartta nostaa esiin maakaasun mahdollisuuden toimia siltana hiilineutraaliin Suomeen siirryttäessä. Kaasun poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 prosenttia pienemmät kuin kivihiilellä ja noin neljänneksen pienemmät kuin liikenteen fossiilisilla polttoaineilla. Lisäksi olemassa oleva kaasuverkosto soveltuu uusiutuvan ja kotimaisen biokaasun siirtoon.

Kaasun hintakilpailukyky on kuitenkin heikentynyt erityisesti kivihiileen nähden, muun muassa moninkertaistuneen verotuksen takia. Gasum ehdottaa energiaverotuksen muuttamista siten, että se ohjaisi vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön, veisi kotimaista sähkön ja lämmön yhteistuotantoa nykyistä energiatehokkaampaan suuntaan ja edistäisi sähköntuotannon omavaraisuutta.

”Polttoaineverotuksen tulee ohjata energiankäyttöä kohti vähäpäästöisiä polttoaineita ja kannustaa energiatehokkuuteen. Vuoden 2011 energiaverouudistuksen myötä verorasituksen painopiste on siirtynyt kivihiilestä maakaasuun, mikä on heikentänyt merkittävästi maakaasun kilpailukykyä. Gasumin ehdotus korjaisi verotuksen painopistettä ja mahdollistaisi päästövähennystavoitteiden saavuttamisen kustannustehokkaalla tavalla”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.

* Gasumin ehdotus polttoaineverotuksen uudistamisesta päästövähennysten saavuttamiseksi aiempaa kustannustehokkaammin (pdf) >>

* Gasum energy tax study, Background report, Gaia Group Oy (pdf) >>

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum  puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

johtaja, viestintä, markkinointi ja yritysvastuu Olga Väisänen, Gasum  puh. 020 44 78 628  etunimi.sukunimi(a)gasum.fi