06.06.2015

Gasumin kaasurahaston apurahat 2015 myönnetty

Kaasurahastosta myönnetyt apurahat vuonna 2015:

LL.M (International & European Law) Berryl Asiago (UEF), Foreign Investment Treaties and their Impacts on Local Content Policies in the Oil and Gas Industries (5.000 EUR)

BSc. (Mechanical Engineering) Mahdi Fasihi (LTY), The economics of LNG supply based on hybrid PV-Wind power plants and power-to-gas technology (5.000 EUR)

MSc. Raja Muddassar Hassan (Aalto), Green technology for refining black liquor and waste streams into biofuels and energy (12.000 EUR)

DI Tiina Keipi (TTY), Metaanin termisen hajotuksen soveltaminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen maakaasun energiakäytössä (5.000 EUR)

FM Kari Laasasenaho (TTY), Turvetuotannosta vapautuvilla suopohjilla kasvatettu biomassa biokaasu- ja kaasutusprosesseissa ) (5.000 EUR)

DSc. (Tech) candidate Katie Suominen (Aalto), Sustainable Energy Production: utilising biogas production within a microalgal biorefinery attached to energy intensive industries (12.000 EUR)

DI Tiia Viinikainen (Aalto), Biomassan kaasutuskaasun puhdistuksessa käytettävien zirkoniakatalyyttien karakterisointi (5.000 EUR)