Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


05.03.2015

LABIO ja Gasum avasivat Suomen suurimman jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Lahdessa

Suomalainen bioenergia-ala otti merkittävän askeleen eteenpäin, kun LABIOn ja Gasumin yhteishankkeen Kujalan integroidun biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksen avajaisia vietettiin Lahdessa torstaina 5.3.2015. Laitos edistää kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä 44 000 tonnista jätettä syntyy vuodessa 50 gigawattituntia jalostettua biokaasua. Kujalan laitos on tuotantoteholtaan suurin jalostettua biokaasua tuottava laitos Suomessa. Uusiutuva ja kotimainen biokaasu tarjoaa joustavan ja tehokkaan tavan vähentää energiankäytöstä koituvia päästöjä.

LABIOn ja Gasumin yhteistyössä toteuttaman Kujalan biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksen myötä jätteiden sisältämä energia siirtyy entistä tehokkaammin uusiokäyttöön. Kujalan biokaasun tuotantolaitoksen raaka-aineeksi sopivat biojätteet mm. kotitalouksista, teollisuudesta ja kaupanalalta. Lisäksi laitos voi käsitellä jäteveden puhdistamolietteet.

”Paikallisten jätteiden jalostaminen energiaksi ja uusiksi raaka-aineiksi on mitä parhain esimerkki kiertotalouteen perustuvasta resurssiviisaudesta. Kumppanuus Gasumin kanssa on ollut suureksi eduksi paljon osaamista vaatineen laitoskokonaisuuden rakentamisessa”, LABIOn toimitusjohtaja Ari Savolainen sanoo.

Kujalan biojätteen käsittelyn kokonaisuus muodostuu yhdistetystä kompostointi- ja biokaasulaitoksesta. Laitoksen käsittelykapasiteetti on 80 000 tonnia vuodessa, josta biokaasun tuotantolaitokseen ohjataan 44 000 tonnia biohajoavaa jätettä vuodessa. Kujalan vuotuinen biokaasun tuotantopotentiaali on 50 gigawattituntia vuodessa: määrä vastaa 140 linja-auton, 4 500 henkilöauton tai 2 000 omakotitalon vuosittaista energiankulutusta.

”Tiukkenevat päästömääräykset, erilliset päästötavoitteet ja kuluttajien lisääntynyt ympäristötietoisuus kasvattavat biokaasuratkaisujen kysyntää tulevaisuudessa. Biokaasumarkkinan tehokas kehittäminen vaatii kysynnän lisäksi tämänlaisia yhteistyömalleja sekä biokaasun tuotannon lisäämistä. Yhteistyö LABIOn kanssa on merkittävä edistysaskel biokaasumarkkinan kehittymiselle Suomessa”, sanoo Gasumin biokaasu- ja liikenneratkaisujen liiketoimintayksikön kehityspäällikkö Pasi Torri.

Biokaasulla saavutetaan tehokkaasti ympäristötavoitteita Biokaasu soveltuu ilman lisäinvestointeja kaikkiin samoihin käyttökohteisiin kuin maakaasukin. Gasum-biokaasu on ainoa liikenteen polttoaine, joka on saanut sekä Avainlippu- ja Joutsenmerkin. Biokaasua voi käyttää myös teollisuus- ja palveluprosesseissa, lämmöntuotannossa sekä kiinteistöjen lämmityksessä. Kotitaloudet ja ravintolat voivat käyttää biokaasua kaasuliesissä. Biokaasuun vaihtaminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä eikä sen palamisessa synny lainkaan pienhiukkasia.

LABIOn jätteenkäsittelyprosessista biokaasu ohjataan Gasumin jalostuslaitokseen, josta jalostettu biokaasu siirretään kaasuverkostoa pitkin edelleen loppuasiakkaille. Jätteen käsittelyssä syntyvä liete eli mädäte kompostoidaan lannoitevalmisteeksi tai kasvualustojen raaka-aineeksi Kujalassa. Lisäksi kompostoinnin lämpöenergialla lämmitetään biokaasulaitosta. Kuvattu prosessi on kokonaisuudessaan luonnonvaroja säästävä ja edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan.

Kujalan biokaasulaitoksen käynnistysvaihe alkoi lokakuussa 2014 ja laitoksen täysimääräinen tuotantoteho saavutetaan asteittain vuoteen 2016 mennessä. Kujalan lisäksi Gasum syöttää biokaasua kaasuverkkoon Kouvolan Mäkikylästä ja Espoon Suomenojalta.

Lisätietoja:  toimitusjohtaja, LABIO Oy  Ari Savolainen, puh 050 32 47 415, etunimi.sukunimi(a)labio.fi

liiketoiminnan kehityspäällikkö, Biokaasu- ja liikenneratkaisut, Gasum Oy Pasi Torri, puh. 050 409 8672, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi