Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


27.01.2015

Luonnonkaasuvuosi 2014: Lämmin sää, edullinen pörssisähkö ja halpa kivihiili vähensivät edelleen kaasun käyttöä

Ilmastollisesti vuosi 2014 oli Suomen mittaushistorian toiseksi lämpimin, mikä näkyi merkittävästi myös maakaasun vuosikulutuksessa. Tämän lisäksi Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja päästökaupassa jo pidempään vallinnut alhainen hintasuhdanne jatkui, heikentäen edelleen maakaasun kilpailukykyä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa, ennen kaikkea maailmanmarkkinahinnaltaan hyvin edulliseen kivihiileen nähden.  Vuositasolla maakaasun kokonaiskäyttö oli 29,3 TWh, mikä on n. 12 % vähemmän kuin vuonna 2013 (33,2 TWh).

Maakaasun hintakehitys oli varsin vakaata aina syyskuuhun 2014 asti, minkä jälkeen raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan vetämänä maakaasun energiahinta kääntyi loppuvuotta kohti kiihtyvään laskuun. Tämän, myös maakaasun osalta jopa historiallisen jyrkäksi muodostuneen hintatason muutoksen on ennustettu laskevan maakaasun energiahintaa vähintään kesään 2015 asti. Vuosikeskihinnalla mitattuna maakaasun energiahinta laski noin 6 prosenttia (noin 2 EUR/MWh) vuoteen 2013 verrattuna ja vuoden 2015 aikana maakaasun energianhinnan on ennustettu jatkavan laskuaan vielä yli 30 %.

Biokaasun tuotannon kapasiteettia kasvatettiin Gasumin biokaasun tuotannon kapasiteetti kasvoi merkittävästi loppuvuonna 2014, kun Lahden Kujalassa avattiin uusi 50 GWh:n vuosituotantoon yltävä laitos. Verkkoon syötetyn biokaasun määrä vuonna 2014 oli yhteensä 33 877 MWh. Biokaasua syötettiin verkkoon Kouvolan Mäkikylästä, Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolta sekä marraskuusta lähtien myös Lahdesta. Biokaasua myytiin liikennekäyttöön Gasumin 18 julkiselta tankkausasemalta, joilla biokaasun osuus nousi 40 % tasolle. Gasumin biokaasua myytiin liikenteeseen myös kahden muun jakelijan toimesta Haminassa ja Mäntsälässä. Biokaasun myynti aloitettiin myös muihin luonnonkaasun käyttökohteisiin, kuten erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin, kiinteistöjen lämmitykseen ja kotitalouksiin.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) myynti kasvoi  Skangass-yrityskaupan myötä LNG:n toimitusmäärät kasvoivat. Skangass toimitti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa LNG:tä yhteensä 286 000 tonnia (eli 3,9 TWh), 35 % enemmän kuin vuonna 2013. Skangassin kolmas LNG-terminaali aloitti toimintansa Lysekilissä Etelä-Ruotsissa. Suomen ensimmäisen LNG-terminaalin investointipäätös tehtiin syksyllä ja rakennustyöt Porin Tahkoluodossa alkoivat. Terminaalin valmistumisajankohdaksi tavoitellaan 2016 syksyä. Lisäksi Skangass teki Tornion MangaLNG-terminaalin investointipäätöksen yhdessä Outokummun, SSAB:n ja EPV Energian kanssa.

Kulutushuippujakso osui tammikuun loppuun  Kaasuvuoden 2014 huippukulutusjakso osui tammikuun lopulle. Huippukulutusvuorokausi oli 24.1., jolloin maakaasua käytettiin 185 GWh/vrk (18,2 milj. m3) sekä huippukulutustunti (klo 9–10), jolloin kaasunkäytön tuntikeskiteho nousi 8 448 megawattiin. Kaikkein aikojen maakaasun huippukulutusvuorokausi on vuodelta 2011, jolloin 18. helmikuuta maakaasua käytettiin yhteensä 22,1 miljoonaa kuutiometriä.

Maakaasun tuonti ja koekäyttö Suomessa alkoi vuoden 1973 loppupuolella. Vuoden 2014 lopussa maakaasun siirtoverkoston pituus Suomessa oli yhteensä 1 287 km. Vuoden 2014 loppuun mennessä Suomeen maahantuodun maakaasun kokonaistuontimäärä oli yhteensä 109,5 miljardia kuutiometriä.

– Vaikka maakaasun käyttö viime vuonna väheni merkittävästi, LNG:n ja biokaasun volyymit kasvoivat. Pyrimme varmistamaan asiakkaillemme kilpailukykyisen energian ja teemme töitä sen eteen jatkuvasti. Kaasujärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena ja monipuolistettava kaasun tuotantoa ja hankintakanavia.  Viime vuonna kehitimme LNG-infrastruktuuria ja myös uusi biokaasulaitoksemme aloitti toimintansa. Jatkamme panostustamme LNG-liiketoimintaamme sekä biokaasu- ja liikenneratkaisuihin edelleen kuluvana vuonna, toteaa Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Lisätiedot: liiketoimintayksikön päällikkö, Energian tukkukauppa, Gasum Ossi Savolainen puh. 020 44 78 632, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

liiketoimintayksikön päällikkö, Biokaasu- ja liikenneratkaisut, Gasum  Jukka Metsälä puh. 020 44 78 656, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

johtaja, markkinointi ja myynti, Skangass  Tommy Mattila puh. 020 44 78 523, etunimi.sukunimi(a)skangass.com