Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


01.12.2015

Maakaasun toimitusketjun ilmastopäästöjä onnistuttu pienentämään

Gasum teetti selvityksen Suomeen Venäjältä tuodun maakaasun toimitusketjun ympäristövaikutuksista vuodelta 2014. Selvityksessä keskityttiin erityisesti arvioimaan maakaasun toimitusketjun aikana vapautuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Maakaasun tuotannosta ja siirrosta Suomen rajalle vastaa Gazprom, ja maakaasun siirrosta Suomen puolella Gasum.

Toimitusketjun kasvihuonekaasupäästöjä on onnistuttu  pienentämään vuoden 2012 tasosta 12 prosenttia energiasäästötoimenpiteiden ja ympäristöohjelmien avulla. Maakaasun koko elinkaaren aikana kasvihuonekaasupäästöistä 87,5 muodostuu Gasumin asiakkaiden käytöstä, 12,2 toiminnoista Venäjällä ja 0,3 prosenttia maakaasun siirrosta Suomessa.

Maakaasu on houkutteleva energiavaihtoehto, koska sen hiilidioksipäästökerroin on alhainen verrattuna öljyyn ja kivihiileen. Maakaasulla on myös alhaisemmat hiukkas-, rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Metaanipäästöjen osuus siirretystä maakaasusta on selvityksen mukaan noin 0,4 prosenttia. Osuus on selvästi alle 2,8 prosentin, jota pidetään raja-arvona sille, että maakaasun katsotaan olevan ilmastovaikutuksiltaan edullisempi kuin kivihiili.

Maakaasun toimitusketjun ympäristövaikutusten tiedostaminen ja pyrkimys päästöjen vähentämiseen on yksi Gasumin yritysvastuutavoitteista. Selvityksen tuotti Gasumille Neste Jacobs Oy.