Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


20.03.2015

Selvitys: Kivihiili korvasi maakaasun – hiilidioksidipäästöt kasvoivat 1,6 miljoonaa tonnia suurissa suomalaiskaupungeissa

Pöyryn tuoreen selvityksen mukaan hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet Suomen suurissa kaupungeissa 1,6 miljoonalla tonnilla vuodesta 2010 vuoteen 2014. Päästöjen lisääntymisen taustalla on maakaasun korvautuminen pääosin kivihiilellä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Gasum ehdottaa polttoaineverotuksen uudistamista, sillä vuoden 2011 energiaverouudistus ei ole täysin onnistunut tavoitteessaan edistää vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöä.

Maakaasun korvautuminen kivihiilellä on johtanut lisääntyviin hiilidioksidipäästöihin. Hiilidioksidipäästöt kasvoivat yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa noin 20 prosentilla pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Tampereella 2010–2014, Pöyryn uusi selvitys kertoo. Tämä vastaa noin 2,7 prosenttia koko Suomen vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Samaan aikaan myös ihmisen terveydelle haitalliset lähipäästöt kasvoivat merkittävästi. Pienhiukkas- ja rikkidioksidipäästöt lähes kaksinkertaistuivat, ja lisäksi typenoksidipäästöt kasvoivat noin kolmanneksella tarkastelluissa kaupungeissa vuodesta 2010 vuoteen 2014.

Maakaasun edut sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ovat selkeät. Maakaasua hyödynnettäessä lähipäästöt ovat erittäin alhaiset. Lisäksi kaasun poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kivihiilellä. Maakaasulla on myös korkea sähköntuotannon hyötysuhde verrattuna kiinteisiin polttoaineisiin: maakaasun korvautuminen kivihiilellä on näkynyt yhteistuotantosähkön määrän laskuna vuoden 2011 kesästä lähtien. Vähenemä vastaa noin kahta prosenttia Suomen sähköntuotannosta, ja selvityksen mukaan se on korvautunut erillisellä sähköntuotannolla ja sähkön tuonnilla.

Gasumin veromalli edistäisi vähäpäästöisyyttä Pöyryn selvitys osoittaa, että kokonaisuutena katsoen vuoden 2011 energiaverouudistus ei ole onnistunut kaikilta osin tavoitteessaan ohjata vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön. Maakaasun kohdalla veromuutos on ollut erityisen merkittävä: Maakaasun veroa on korotettu portaittain vuosien 2011, 2013 ja 2015 alussa, ja kaikkiaan maakaasun verotus on yli seitsenkertaistunut vuoden 2010 tasoon verrattuna.

”Energiaveropäätöksen yhteydessä hallitus lupasi seurata uudistuksen vaikutuksia eri energialähteiden käyttöön ja CO2-päästöihin. Hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi Gasum on esittänyt polttoaineverotuksen uudistamista mallilla, joka ohjaisi vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön, veisi kotimaista sähkön ja lämmöntuotantoa energiatehokkaampaan suuntaan ja edistäisi sähköntuotannon omavaraisuutta. Lisäksi Gasumin veromalli olisi valtion verotulojen kannalta neutraali ratkaisu”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.

Ehdotettu veromalli ohjaisi käyttämään olemassa olevaa, vähäpäästöisempää ja energiatehokkaampaa kapasiteettia, eikä se lisäisi investointeja fossiilisiin polttoaineisiin. Tämä tarjoaisi konkreettisen keinon päästä eroon suuresta osasta kivihiilen käyttöä nopealla aikataululla ja vähentäisi päästöjä merkittävästi.

Siirtyminen kivihiilestä maakaasuun mahdollistaisi nopean päästövähenemän, koska kaasuvoimalat ovat jo olemassa Pöyryn tutkimuksessa tarkastelluissa kaupungeissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti). Kaasuvoimalat ovat energiatehokkaampia ja uudempia kuin vastaavat kiinteän polttoaineen laitokset.

Pöyryn selvitys (pdf) Gasumin ehdotus polttoaineverotuksen uudistamisesta päästövähennysten saavuttamiseksi aiempaa kustannustehokkaammin (pdf)

Lisätietoja: toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

johtaja, viestintä, markkinointi ja yritysvastuu, Olga Väisänen, Gasum puh. 020 44 78 628 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi