Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


27.08.2015

Skangas ja Porin Prosessivoima Oy sopimukseen LNG:n toimittamisesta voimalaitoksen energian tuotantoon

LNG-yhtiö Skangas ja energiayhtiö Porin Prosessivoima Oy ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta voimalaitokseen Kaanaan teollisuusalueella Porissa. Porin Prosessivoima ostaa nesteytettyä maakaasua teollisuusalueen tuotantoprosesseissa käytetyn energian tuotantoon. Nesteytetty maakaasu korvaa öljyn, jota on käytetty voimalaitoksen varakattiloiden polttoaineena. LNG toimitetaan kaasumaisena voimalaitokselle yhdysputkella Skangasin syksyllä 2016 valmistuvasta Porin LNG -terminaalista.

Porin Prosessivoima Oy voimalaitos tuottaa energiaa Kaanaan ja Pihlavan alueen teollisuudelle sekä kaukolämpöä Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Voimalaitoksen pääpolttoaine on puu. Porin Prosessivoima korvaa raskaan polttoöljyn käyttöä nesteytetyllä maakaasulla. Polttoaineen muutos parantaa energiantuotannon hyötysuhdetta ja vähentää samalla yhtiön vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä n. 1 300 tn/v, rikkipäästöjä (SOx) n. 23 000 kg/v, typpipäästöjä (NOx) n. 23 000 kg/v ja pienhiukkasia n. 1 000 kg/v.

”Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita ja olemme sitoutuneet alentamaan voimalaitoksen päästöjä tiukentuvia päästörajoja vastaavaksi. Nesteytetty maakaasu on varmempi, kilpailukykyisempi ja ennen kaikkea ympäristön kannalta puhtaampi polttoaine verrattuna raskaaseen polttoöljyyn. LNG parantaa voimalaitoksemme luotettavuutta ja pienentää voimalaitoksen päästöjä”, sanoo Porin Prosessivoima Oy:n toimitusjohtaja Timo Mäki.

”Olemme kiitollisia, että Porin Prosessivoima Oy valitsi meidät kaasun toimittajakseen. Tarjoamme ympäristöystävällistä LNG:tä monipuolisesti eri teollisuuden tarpeisiin ja meriliikenteeseen sekä raskaan maantieliikenteeseen polttoaineeksi. Maakaasu on erinomainen vaihtoehto korvaamaan raskasta polttoöljyä voimalaitoksen energian tuotannossa ja ympäristöystävällisyys on yksi sen vahvuuksista.” sanoo Skangas Oy:n myyntipäällikkö Jouni Bedda.

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine joka ei sisällä rikkiä. LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa sekä meri- ja maatieliikenteessä, ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia pienhiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä.

Lisätietoja:

Timo Mäki, toimitusjohtaja, Porin Prosessivoima Oy p. 044 701 2170 etunimi.sukunimi(a)porienergia.fi

Jouni Bedda, myyntipäällikkö, Skangas p. 020 44 78676 etunimi.sukunimi(a)skangas.com