Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


13.09.2016

Biokaasulaitoksen jätevesistä typpeä talteen 500 kiloa päivässä

Gasumin KiertoTyppi-hanke on osoittanut, että biokaasulaitoksen jätevesistä on mahdollista ottaa typpeä talteen jopa 500 kiloa päivässä. Hanke pyrkii kehittämään kierrätystyppituotetta teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin.

Vuonna 2015 käynnistyneessä KiertoTyppi -hankkeessa etsitään toimivaa tekniikkaa jätevesien sisältämän typen kustannustehokkaaksi talteenottamiseksi ja pyritään valmistamaan siitä kierrätystyppituote, jota voidaan käyttää teollisuudessa, ensisijaisesti savukaasujen pesussa tai turvallisena kasvinravinteena maataloudessa. Hanke kuuluu Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys -ohjelmaan (RAKI).

Gasum Biovakka (entinen Biovakka Suomi Oy) toimii KiertoTyppi-hankkeen päätoteuttajana, yhteistyökumppaninaan Ekokem Oyj. Hanke tekee tiedonsiirtoyhteistyötä Vesilaitosyhdistyksen (VVY) ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa.

Tällä hetkellä Suomessa ei jätevedenpuhdistamoissa eroteta typpeä talteenottomielessä lainkaan. KiertoTyppi-hankkeessa on siirretty typen strippauslaitteisto Biovakan Vehmaan biokaasulaitokselta Turun biokaasulaitokselle, jonka pääasiallinen raaka-aine on jätevesiliete. Strippauslaitteiston jatkuvatoiminen käyttö aloitettiin joulukuussa 2015, jonka jälkeen on tehty erilaisia testejä ja optimointikoeajoja, joissa on säädetty mm. virtausta, alipainetta, pH:ta ja lämpötilaa. Näiden testien perusteella laitteiston toimintaa on myös edelleen kehitetty teknisesti, mm. lämmönvaihtoa parantamalla.

Hankkeessa käytetyllä tekniikalla tuotetun typpiveden typpipitoisuus on 25–28 kg per kuutiometri. Puhdistamolietteestä peräisin oleva jätevesi saadaan tiivistettyä typpipitoisuudeltaan 7-kertaa väkevämmäksi kierrätysravinnetuotteeksi. Olemassa olevilla teknologioilla tuotetta voidaan tiivistää edelleen. Tämä ratkaisee kierrätyslannoitteiden valmistuksessa usein ongelmallisen kierrätetyn typen riittävyyden. Seuraavaksi keskitytään orgaanisten haitta-aineiden analyysitulosten tarkasteluun ja teknologian käyttökelpoisuuteen laajemminkin vastaavissa kohteissa.

Typen talteenotto hyödyttää Itämerta

Suomen hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vuoteen 2025 mennessä vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä prosessoidaan. Kustannustehokas typen talteenotto mahdollistaisi osaltaan tavoitteeseen pääsemisen.

”KiertoTyppi-hankkeen tulokset ovat lupaavia ja kehitystyö jatkuu. Raaka-ainevirtojen kierrätysravinteiden tehokas ja turvallinen hyödyntäminen teollisuudessa ja maataloudessa on merkittävä keino vähentää ympäristön kuormitusta ja vastata kiertotaloustavoitteisiin”, sanoo suunnittelupäällikkö Teija Paavola Gasumilta.

Gasum käsittelee jätteitä ja tuottaa biokaasua seitsemässä biokaasulaitoksessa, jotka sijaitsevat Turussa, Vehmaalla, Honkajoella, Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa ja Riihimäellä. Riihimäelle rakennettava biokaasulaitos valittiin hallituksen kärkihankkeeksi helmikuussa 2016. Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Gasum tuottaa jatkossa vuosittain yli 300 GWh:ta kotimaista biokaasua ja käsittelee vuosittain yhteensä 425 000 tonnia biohajoavaa jätettä.                      

Lisätietoja:

Teija Paavola, suunnittelupäällikkö, Gasum Oy etunimi.sukunimi@gasum.fi

Eeli Mykkänen, kehityspäällikkö, Gasum Oy Puh. 040 777 4327 etunimi.sukunimi@gasum.fi