Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


22.03.2016

Ehdotettu yhteistuotannon veromuutos ei ohjaisi käyttöä vähäpäästöisiin polttoaineisiin

VTT on julkaissut selvityksen suunnitellun CO2-veron puolituksen poiston vaikutuksista sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Selvityksen mukaan ehdotettu veromuutos ei ohjaisi käyttöä pois kivihiilestä, vähentäisi päästöjä eikä parantaisi energiaomavaraisuutta. Gasumin arvion mukaan nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on korvata yhteistuotannossa kivihiilen käyttöä maakaasulla.

Nykyisessä hallitusohjelmassa esitetään, että sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ohjataan vähäpäästöisemmäksi poistamalla portaittain yhteistuotannon nykyisin saama CO2-veron puolitus. Valtiovarainministeriö tilasi loppuvuodesta 2015 VTT:ltä selvityksen ehdotetun veromuutoksen vaikutuksista Suomen energia- ja valtiontalouteen, kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiaomavaraisuuteen. VTT:n viime viikolla valmistunut selvitys osoittaa, että veromuutos ei ohjaisi käyttöä pois kivihiilestä vaan pikemminkin pois vähemmän saastuttavasta maakaasusta.

VTT:n arvion mukaan maakaasun yhteistuotantolämmön kallistuessa se korvautuisi veromuutoksen jälkeen entistä useammin esimerkiksi kivihiilen erillislämmön tuotannolla. CO2-veron alennuksen poistolla ei todennäköisesti olisi myöskään ohjausvaikutusta kohti vähäpäästöisempää yhteistuotantoa, vaan Suomen CO2-päästöt saattaisivat jopa kasvaa, mikäli siirrytään yhteistuotannosta lämmön erillistuotantoon fossiilisilla polttoaineilla.

Veromuutoksen seurauksena kaukolämpö kallistuisi selvästi Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa, jotka joutuisivat kantamaan yli 90 prosenttia kasvavasta verokertymästä. Lisäksi selvityksessä todetaan, ettei veromuutoksella olisi juurikaan vaikutusta energiaomavaraisuuteen, sillä arvion mukaan fossiilisen tuontipolttoaineen vähenemisen vastapainona sähkön tuonti lisääntyisi.

Gasum on esittänyt polttoaineverotuksen uudistamista mallilla, joka ohjaisi yhteistuotantoa vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön, kannustaisi energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä edistäisi sähköntuotannon omavaraisuutta.

”Olemme esittäneet, että sähkön ja lämmön yhteistuotannon CO2-veron alennus tulisi sitoa yhteistuotantovoimalaitoksen rakennusasteeseen eli siihen, miten paljon voimalaitos tuottaa sähköä suhteessa lämpöön. Rakennusasteeseen sidottu raja olisi sekä teknologia- että polttoaineneutraali”, sanoo Gasumin maakaasuliiketoiminnan johtaja Jouni Haikarainen. Alennuksen sitominen yhteistuotantolaitoksen rakennusasteeseen edesauttaisi saavuttamaan halutun ohjausvaikutuksen kohti vähäpäästöisiä polttoaineita, vähentäen samalla kivihiilen käyttöä.

”Maakaasun edut kivihiileen verrattuna sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ovat selkeät. Nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää kivihiilen käyttöä Suomessa ilman uusia lisäinvestointeja on korvata kivihiilen käyttöä maakaasulla. Maakaasun poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kivihiilellä, minkä lisäksi haitallisia hiukkas- ja raskasmetallipäästöjä ei synny ollenkaan ja typenoksidipäästöt ovat alhaiset”, sanoo Haikarainen.

Lisätietoja: Jouni Haikarainen, johtaja, Gasum Oy puh. +358 40 709 5690 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi