Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


24.11.2016

Uudesta energia- ja ilmastostrategiasta tukea puhtaille kaasuratkaisuille – biokaasun rooli Suomen energiajärjestelmässä kasvaa

Tänään julkistettu kansallinen energia- ja ilmastostrategia linjaa, että monipuolinen kaasu on mukana kunnianhimoisten energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Strategian mukaan biokaasun tuotanto ja käyttö kasvavat merkittävästi lähivuosina, ja jatkossa biokaasulla on entistä keskeisempi rooli liikenteen polttoaineena.

Uusi kansallinen energia- ja ilmastostrategia antaa suuntaviivat Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden sekä EU-velvoitteiden saavuttamiseen. Gasum on tyytyväinen siihen, että strategia tunnustaa kaasun tärkeän roolin siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Energia- ja ilmastostrategian mukaan päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin. Tavoitteeseen päästään kasvattamalla muun muassa biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Strategia linjaa, että tulevaisuudessa biokaasun ympärille kehittyy kasvavaa suomalaista liiketoimintaa. Linjaus vahvistaa Gasumin keskeistä tavoitetta kehittää pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja biokaasumarkkinaa.

Vähintään 50 000 kaasuautoa 2030 mennessä

Hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa kiinnitetään huomiota biokaasun tärkeään rooliin liikenteen päästöjen vähentämisessä. Tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2030 vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa, mikä parantaa liikennejärjestelmän energiatehokkuutta sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Gasum on sitoutunut kaasutankkausasemaverkoston kehittämiseen, ja yhtiö rakentaa 35 uutta tankkausasemaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Strategia huomioi biokaasun mahdollisuudet tulevaisuudessa myös meriliikenteessä, jossa kiristyvät rikki- ja typpirajoitukset ohjaavat kohti ympäristöystävällisiä polttoaineita. Nesteytetty maakaasu LNG tarjoaa jo nyt merkittävät päästövähennykset ja se täyttää myös kaikki lähivuosina voimaantulevat meriliikenteen päästörajoitukset. LNG-infrastruktuuri ja LNG-käyttöiset alukset mahdollistavat uusiutuvaan nesteytetyn biokaasun käyttöön siirtymisen ilman lisäinvestointeja

Kaasulla voidaan vähentää kivihiilen käyttöä

Energia- ja ilmastostrategia nostaa esiin kaasun merkityksen erityisesti siirtymäkaudella kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. Strategiassa linjataan, että kivihiilen käytöstä luovutaan vuoteen 2030 mennessä. Nopea ja kustannustehokas tapa vähentää kivihiilen käyttöä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa ilman lisäinvestointeja on korvata kivihiilen käyttöä maakaasulla. Maakaasu mahdollistaa jopa 40 prosentin hiilidioksidipäästövähennykset kivihiileen verrattuna.

Kuten strategia toteaa, kaasuinfrastruktuurin hyödyntäminen ja ylläpito kantaa myös siirtymäkauden yli, sillä sekä biokaasu että tulevaisuudessa myös synteettinen kaasu voivat hyödyntää samaa kaasuverkostoa. Pitkällä aikavälillä kaasuverkkoa voidaan hyödyntää myös uusiutuvan sähkön varastoinnissa niin sanotun power-to-gas -ratkaisun avulla.


Lisätietoja:

Juha Ala-Huikku, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Gasum
puh. 020 44 78671
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
puh. 020 44 78 628
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi