Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


22.09.2016

Gasum investoi nykyaikaiseen biojätteen käsittelyyn lisäämällä Oulun biokaasulaitoksen kapasiteettia

Gasum on tehnyt investointipäätöksen Oulun biokaasulaitoksen kapasiteetin laajentamisesta. Laajennushanke on osa yhtiön strategista tavoitetta kasvattaa uusiutuvaa biokaasumarkkinaa ja ohjata erilaisia sivuvirtoja biokaasulaitoksiin. Biokaasulaitos on nykyaikainen kestävä ratkaisu eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Gasumin Oulun biokaasulaitoksen biojätteen käsittelykapasiteetti kaksinkertaistetaan nykyisestä 60 000 tonniin vuodessa. Laajennuksen jälkeen yhtiö kykenee tarjoamaan entistä paremmin biohajoavan jätteen käsittelypalvelua myös nykyisten asiakkuuksiensa lisäksi Oulun talousalueelle sekä lähialueille.

Laajennushankkeen vaatimat luvat ja sen toteutus arvioidaan valmistuvan keväällä 2017, jonka jälkeen laitos tuottaa kierrätysravinteita sekä täydellä kapasiteetilla toimiessaan biokaasua noin 35 GWh vuodessa. Biokaasun energiamäärä vastaa noin 3 500 henkilöauton vuotuista polttoaineen kulutusta. Biokaasu käytetään paikallisesti liikenteen, teollisuuden ja lämmöntuotannon polttoaineeksi.

Biokaasulaitoksen kapasiteetin laajennushanke aloitetaan heti. Hankkeen työllistämisvaikutus on 24 henkilötyövuotta rakentamisaikana. Hankkeen käyttöönoton jälkeen se työllistää suoraan 3–4 henkeä ja välillisesti reilut kymmenen henkeä.  Investoinnin kokonaisarvo on noin 3,5 miljoonaa euroa. Gasum on hakenut hankkeelle investointitukea energiatuen muodossa ja tukihakemus käsittää laitosinvestoinnin lisäksi kaasulogistiikan ja tankkausasemainvestoinnit Ouluun. Näiden osalta investointipäätös tehdään erikseen myöhemmin.

”Jätevirtojen ohjaaminen biokaasun tuotantoon ja biokaasumarkkinan kasvattaminen ovat keskeinen osa Gasumin strategiaa. Oulun biokaasulaitos on osa alueellista kaasuratkaisua ja mahdollistaa uusien asiakkaiden jätteiden käsittelyn sekä lisää biokaasun tarjontaa entisestään uusissa käyttökohteissa. Biokaasu yhdessä maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) kanssa muodostavat sillan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. On hienoa, että Oulun seutu on erittäin kaasumyönteinen alue ja koko suunnitteluprosessi on sujunut reippaasti”, Gasumin biokaasuliiketoiminnan tuotantojohtaja Ari Suomilammi kertoo.

Gasum käsittelee jätteitä ja tuottaa biokaasua seitsemässä biokaasulaitoksessa, jotka sijaitsevat Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Turussa, Vehmaalla ja loppuvuodesta 2016 myös Riihimäellä. Riihimäelle rakennettava biokaasulaitos valittiin hallituksen kärkihankkeeksi helmikuussa 2016. Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Yhtiö käsittelee Oulun biokaasulaitoshankkeen laajentamisen jälkeen 455 000 tonnia biohajoavia jätteitä ja tuottaa vuosittain jatkossa vuosittain noin 350 GWh:ta kotimaista biokaasua.

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, tuotantojohtaja, biokaasu, Gasum Oy puh. 020 44 78 754

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy puh. 020 44 78 628, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi