Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


26.02.2016

GASUM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEODOTE 1.1.–31.12.2015

Strategian jalkauttaminen eteni suunnitelmallisesti

KESKEISTÄ VUONNA 2015

• Liikevaihto 915 milj. euroa (2014: 1 079 milj. euroa)

• Liikevoitto 126,4 miljoonaa euroa (2014: 5,1 milj. euroa)

• Maakaasun myynti 26,0 TWh, (2014: 29,3 TWh)

• Biokaasun käyttö kasvoi 155 %, ja oli 40,8 GWh

• Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö kasvoi 33 % ja oli 376 700 tonnia (5,2 TWh)

GASUMIN TOIMITUSJOHTAJA JOHANNA LAMMINEN KOMMENTOI VUOTTA 2015:

"Vuonna 2015 strategian jalkautus eteni suunnitelmallisesti ja saimme strategiamme mukaiset hankkeet käyntiin.

Biokaasuliiketoiminta kehittyi vuoden aikana vahvasti. Biokaasun kotimaisuudesta ja uusiutuvuudesta kertova biokaasumerkki otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Puhtaalle suomalaiselle polttoaineelle on selkeä tarve markkinoilla. Myös kansalliset tavoitteet luovat mahdollisuuden biokaasun liikennekäytön kasvulle tulevina vuosina.

LNG-toimitukset kasvoivat 33 prosenttia ja samalla LNG-infrastruktuurihankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti.

Gazprom Exportin kanssa tehty sopimus varmistaa asiakkaillemme eurooppalaisittain edullisen putkikaasun tuleviksi vuosiksi.

Taloudellinen ja operatiivinen tuloksemme paranivat edellisestä vuodesta ja jatkamme vahvasti strategian mukaisesti kannattavan kasvun tiellä."

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maakaasuliiketoiminnan kaasun myynnin ei oleteta enää laskevan. Yhtiössä panostetaan vahvasti liiketoiminnan kasvattamiseen ja Pariisin sopimuksen tavoitteen mukaiseen hiilivoiman korvaamiseen maakaasulla. Yhtiö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomen energiaveromallin ohjaamisvaikutuksiin nykyistä edullisemmaksi ympäristömyönteiselle maakaasulle.

Maakaasun ja LNG:n avulla voidaan jo nyt vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä korvaamalla hiiltä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä öljypohjaisia tuotteita teollisuudessa ja liikenteessä. Lisäksi maakaasun lähipäästöt ovat huomattavasti muita tarjolla olevia polttoaineita pienemmät, mikä parantaa ilmanlaatua varsinkin kaupunkiympäristössä ja liikenneväylien varrella.

Gasumin investoinnit pohjoismaiseen LNG-infrastruktuuriin mahdollistavat markkinoiden kasvamisen teollisuuden, merenkulun sekä liikenteen tarpeeseen. Biokaasun tuotannon ja -markkinan kehittäminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa ja liiketoiminnan kasvua. Biokaasu yhdessä maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) kanssa muodostavat sillan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Lue Q4-tilinpäätöstiedote suomeksi >>

Yhtiö julkaisee tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin viikolla 11.

GASUM-KONSERNI

konserniviestintä

LISÄTIETOJA: Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Henna Walker, johdon assistentti, Gasum p. 020 44 78661 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi