Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


10.10.2016

Gasum liittyi uuteen energiatehokkuussopimukseen ensimmäisten joukossa

Gasum liittyi 16.9.2016 uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle 2017–2025. Energiavirasto ja toimialaliitot allekirjoittavat sopimukset Helsingin säätytalolla lokakuun 14. päivä.

Liittymällä sopimukseen Gasum on edelläkävijä ja toimii vastuullisena energiankäyttäjänä. Uuden energiatehokkuussopimuksen avulla Gasum pystyy edelleen kehittämään omaa energianhallintaansa. 

'Gasum on ollut mukana jo vuonna 2008 käynnistyneellä energiatehokkuussopimuskaudella, joka päättyy vuoden 2016 lopussa. Uusi sopimuskausi käynnistyy 1.1.2017 ja kestää vuoden 2025 loppuun. Luonnollisesti Gasum on mukana ensimmäisten liittyjien joukossa myös uudella energiatehokkuussopimuskaudella.

Sopimuksen tavoite on tehostaa energiankäyttöä. Energian tehokas käyttö on yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Suomi on sitoutunut tiukkoihin tavoitteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Gasum on sitoutunut energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman yhteisiin ohjeellisiin energiansäästötavoiteisiin. Yhteiset energiansäästötavoitteet ovat (MWh) kaudella 2017–2025 on 7,5 prosenttia vuonna 2025 ja välitavoite 4 prosenttia vuonna 2020 laskettuna kohderyhmän sähkön, lämmön ja polttoaineiden energiankäytöstä.

Gasumin määrällinen energiansäästötavoite sopimuskaudelle 2017–2025 on 3 200 MWh vuoteen 2020 mennessä ja kokonaistavoite vuoteen 2025 mennessä on 6 000 MWh. Gasum ehkäisee ilmastonmuutosta laajentamalla uusiutuvan biokaasun tuotantoa uusien biokaasulaitosten avulla. Biokaasulaitos on nykyaikainen kestävä ratkaisu eloperäisen jätteen käsittelyyn. Biolaitoksissa käytettävät biokaasun raaka-aineet ovat 100 % kotimaisia ja uusiutuvia. Biokaasu on kotimaista, uusiutuvaa, päästötöntä ja ympäristöystävällistä puhdasta energiaa.

Lisätietoja: Aki Huomo, HSE-päällikkö, Gasum

Marko Virtanen, ympäristöasiantuntija, Gasum etunimi.sukunimi(a)gasum.fi