Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


11.10.2016

Gasum osallistuu Energiansäästöviikolle

Tänä vuonna Energiansäästöviikkoa vietetään 10.–16.10.2016 välisenä aikana. Gasum on ollut mukana jo yhdeksättä kertaa energiansäästöviikolla.

Yhtiön Energiasäästöviikolle kuuluvat uuden energiatehokkuussopimuksen allekirjoitus, ISO 50001–energianhallintajärjestelmä, liikenne- ja päivittäiset energiansäästövinkit. Energiansäästöviikko on Motivan vuosittain viikolla 41 järjestämä kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja energiankäyttötottumuksiin. Energiansäästöviikon aikana neuvotaan ja kannustetaan kuluttajia, yrityksiä ja yhteisöjä sekä kuntia tekemään konkreettisia energiansäästötekoja.

Energian säästäminen on osa kestävää ja ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. Tehostamalla energiankäyttöä sekä lisäämällä uusiutuvan energian osuutta voimme hillitä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia elinympäristöömme. Onnistuminen vaatii yhteistä päätöstä muuttaa toimintatapojamme niin työssä, kotona kuin liikenteessäkin. Gasum rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa edistämällä kestävän energiatalouden syntyä, lisäämällä biokaasun tarjontaa ja kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta on edistetty valtion ja toimialojen välisillä sopimuksilla jo 1990-luvulta lähtien. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa vapaaehtoinen energiatehokkuussopimusmenettely toimii ja tuottaa tulosta.

Gasum on ollut mukana vuonna 2008 käynnistyneellä energiatehokkuussopimuskaudella, joka päättyy vuoden 2016 lopussa. Uusi sopimuskausi käynnistyy 1.1.2017 ja kestää vuoden 2025 loppuun. Gasum liittyi 16.9.2016 uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle ensimmäisten joukossa. Sopivasti Energiansäästöviikon teemaan liittyen Energiavirasto ja toimialaliitot allekirjoittavat energiatehokkuussopimukset Helsingin Säätytalolla lokakuun 14. päivä. Liittymällä sopimukseen Gasum sitoutuu energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman yhteisiin ohjeellisiin energiansäästötavoiteisiin. Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman yhteinen ohjeellinen energian-säästötavoite (MWh) kaudella 2017–2025 on 7,5 prosenttia vuonna 2025 ja välitavoite 4 prosenttia vuonna 2020 laskettuna kohderyhmän sähkön, lämmön ja polttoaineiden energiankäytöstä.

Gasum otti 2015 sertifioidun ISO 50001-energianhallintajärjestelmän käyttöönsä

Energianhallintajärjestelmän avulla yhtiö pystyy rakentamaan toimivat järjestelmät ja prosessit, jotka luovat edellytyksiä energiatehokkuuden parantamiselle, mukaan lukien energiatehokkuus, energiankäyttö ja -kulutus. Energianhallintajärjestelmän avulla saadaan aikaiseksi myös energiansäästöjä.

Lisätietoja:                                                   

www.energiansäästöviikko.fi

https://twitter.com/MotivanESV

www.facebook.com/energiansaastoviikko