Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


20.06.2016

Gasum osarahoittajaksi Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle rakennettavaan Suomen ensimmäiseen Power-to-X -pilottilaitokseen

Gasum on rahoittamassa Suomen ensimmäisen Power-to-X -pilottilaitteiston rakentamista Lappeenrantaan. Laitos pystytetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) toteuttamassa SOLETAIR-hankkeessa, jonka on määrä olla toiminnassa vuoden 2017 aikana. LUT:n, VTT:n ja Gasumin lisäksi hankkeen rahoituksesta vastaa TEKES ja joukko muita suomalaisia yrityksiä.

Koelaitoksessa aurinkosähköstä tuotetaan vetyä pilkkomalla vettä elektrolyysin avulla. Tuotettu vety voidaan yhdistää ilmasta erotettuun hiilidioksidiin, joka mahdollistaa metaanin ja muiden hiilivety-yhdisteiden valmistuksen. Demolaitos voisi siten toimia myös tankkausasemana kaasuajoneuvoille.

Power-to-Gas -konseptin taustalla on aurinko- ja tuulisähkön yleistyminen yhä suuremmassa mittakaavassa. Säästä riippuvaisen sähköntuotannon tuotantopiikit aiheuttavat tarpeen sähkön varastoinnille. Yksi mahdollisuus on muuntaa ylimääräinen sähköenergia kaasuksi, joka voidaan myöhemmän tarpeen mukaan käyttää tehokkaasti liikenteessä tai yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Gasumin teknologiajohtajan Mari Tuomaalan mukaan ”mahdollisuus varastoida aurinko- ja tuulisähköä elektrolyysin avulla avaa täysin uuden tuotantoreitin uusiutuvalle kaasulle, jota voidaan hyödyntää tehokkaasti olemassa olevassa kaasuinfrassa”. Gasum tukee uusiutuvan kaasun tutkimus- ja kehitystyötä useiden kansainvälisten ja kotimaisten huippututkimushankkeiden kautta.