Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


20.01.2016

Kehittyvät kaasumarkkinat edellyttävät maakaasumarkkinalain päivittämistä

Suomalaiset kaasumarkkinat muuttuvat vauhdilla. Etenkin kehittyvät biokaasu- ja LNG-markkinat monipuolistavat kaasumarkkinaa ja tuovat kaasuratkaisut myös olemassa olevan kaasuverkoston ulkopuolelle. Ehdotus uudistetuksi maakaasumarkkinalaiksi luo hyvät puitteet suomalaisen kaasumarkkinan kehittämiselle. 

Gasum on ollut edustettuna työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, joka on valmistellut maakaasumarkkinalain uudistamista. Työryhmä luovuttaa ehdotuksensa uudeksi maakaasumarkkinalaiksi elinkeinoministeri Olli Rehnille torstaina 21. tammikuuta 2016.

Gasum on tyytyväinen työryhmän työhön ja esitykseen uudesta maakaasumarkkinalaista. ”Ehdotus tarjoaa selkeämmän sääntelykehyksen kotimaisille maakaasumarkkinoille. Laki on selkeästi edeltäjäänsä markkinalähtöisempi ja auttaa monipuolistamaan suomalaisten kaasunkäyttäjien valintamahdollisuuksia”, toteaa Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Ehdotuksessa käsitellään myös maakaasumarkkinan avaamista kilpailulle sekä Suomen mahdollisuutta luopua lainsäädännössään eristyneiden markkinoiden poikkeuksista. Markkinoiden avautuessa maakaasun myynti ja siirto tulee eriyttää eri yhtiöihin ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sääntelevät eurooppalaiset verkkosäännöt astuvat voimaan.

Gasum näkee hyvänä, että uudistettu laki asettaa selkeät askelmerkit toimenpiteille kaasuliiketoimintojen oikeudellisesta eriyttämisestä siirto- ja myyntiyhtiöksi. Toimintojen eriyttäminen edellyttää, että kaasumarkkinat tulevat aidosti avautumaan ja että kaasuvolyymit Suomen markkinalla kasvavat merkittävästi. Ennenaikainen eriyttäminen nostaisi merkittävästi kustannuksia suomalaisille kaasunkäyttäjille.

Kaasuvolyymien kasvaminen edellyttää kaasun hintakilpailukyvyn parantamista. Viime vuoden lopulla solmittu Gasumin ja Gazpromin toimitussopimus varmistaa Suomeen tuotavan kaasun kilpailukykyisen hankintahinnan tuleviksi vuosiksi. Kaasun hintakilpailukykyyn vaikuttaa kuitenkin useita tekijöitä, joista yksi keskeinen tekijä on verotus. Kaasun verotus on kahdeksankertaistunut vuodesta 2010 ja muodostaa lähes 50 prosenttia asiakkaiden loppuhinnasta.   

Gasum jatkaa vahvaa panostustaan kaasun kilpailukyvyn sekä pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittämiseen.

Lisätiedot: Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy puh. 020 44 78 628 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi