Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


10.07.2016

Nesteytettyä maakaasua toimitettiin ensimmäistä kertaa laivalla Suomeen Porin LNG-tuontiterminaaliin

Nesteytettyä maakaasua (LNG) toimitettiin sunnuntaina 10.7.2016 ensimmäistä kertaa laivalla Gasumin tytäryhtiön Skangasin LNG-tuontiterminaaliin Poriin. LNG tuotiin terminaalille Skangasin aikarahdatulla LNG-laivalla Coral Energyllä. Elokuussa valmistuva terminaali on Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali.

Terminaalissa on käyttöönotto meneillään ja kaupalliset toimitukset asiakkaille alkavat syyskuussa. Suomen energiamarkkinat monipuolistuvat LNG:n myötä. LNG mahdollistaa toimitukset teollisuudelle kaasuverkoston ulkopuolella, meriliikenteelle ja raskaalle liikenteelle.

Porin tuontiterminaalin rakennustyöt ovat sujuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Porin terminaalin hankkeen työllistämisvaikutus on ollut 320 henkilötyövuotta ja parhaimmillaan työmaalla on työskennellyt samanaikaisesti 230 henkeä. Terminaalin käyttöönoton jälkeen se työllistää suoraan 10 henkeä ja välillisesti noin 50 henkeä.  Hankkeen kokonaisinvestointi on yhteensä 81 miljoonaa euroa ja työ- ja elinkeinoministeriö myönsi terminaalihankkeelle energiatukea 23 miljoonaa euroa.

Suomen energiamarkkinat monipuolistuvat syyskuussa 2016, kun ensimmäiset LNG:n kaupalliset toimitukset asiakkaille alkavat. LNG mahdollistaa toimitukset teollisuudelle kaasuverkoston ulkopuolella, meriliikenteelle ja raskaalle liikenteelle. Maakaasun saatavuus on tärkeä kilpailukykytekijä alueen nykyiselle teollisuudelle ja Porin satamalle mm. Porin Prosessivoimalle, Hunstman Pigments and Additives Oy:lle ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle.

“Siirtyessämme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, pystymme nyt parantamaan energiatehokkaan ja puhtaan LNG:n saatavuutta energiavaihtoehtona. LNG:n avulla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä ja auttaa samalla suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn säilymistä. Coral Energy-laivan saavuttua turvallisesti Suomeen voimme aloittaa LNG-toimitukset asiakkaillemme sovitussa aikataulussa. Olen erittäin tyytyväinen, että strategiamme etenee ja vahvistamme asemaamme Pohjoismaiden johtavana LNG-toimijana”, Gasumin toimitusjohtaja ja Skangasin hallituksen puheenjohtaja Johanna Lamminen kertoo.

LNG täyttää meriliikenteen rikkidirektiivin vaatimukset ja myös tulevaisuuden tiukemmat päästörajoitukset. LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä myös teollisuudessa, energiantuotannossa ja raskaassa maantieliikenteessä. LNG:n käyttö öljyn sijaan vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä. LNG:n käyttö mahdollistaa nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön siirtymisen ilman lisäinvestointeja.

Skangas toimitti vuonna 2015 Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa LNG:tä yhteensä 376 700 tonnia (5,2 TWh:ta). Skangasilla on LNG-tuotantolaitos ja -terminaali Norjan Risavikassa, LNG-terminaalit Norjan Ørassa, Ruotsin Lysekilissä ja Porin terminaali avataan elokuussa 2016. TornioMangaLNG-yhteishankkeen rakentaminen etenee suunnitellusti ja terminaali valmistuu vuonna 2018 Tornioon.

Lisätiedot:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum ja hallituksen puheenjohtaja, Skangas  puh. 020 44 78 661 (Henna Walker, johdon assistentti) etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum puh. 020 44 78 628 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi