Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


15.02.2016

Porin LNG-terminaalin yhdysputken vesistöalitukset valmistuneet

Porin Tahkoluodon LNG-terminaalin yhdysputken rakentaminen etenee aikataulussa. LNG-terminaalista Kaanaan teollisuusalueelle rakennettavan noin 12 kilometrin mittaisen maakaasuputken vesistöalitukset Kappelinsuntissa ja Eteläselällä ovat nyt valmistuneet aikataulussa.

Putkea on upotettu meren pohjaan yli kolmen kilometrin matkalta. Maassa kulkevan putkiosuuden asennustyöt jatkuvat kevään ajan, ja putkisto valmistuu käyttöönottoa varten toukokuussa 2016.

Porin LNG-terminaalin yhdysputkistoa on asennettuna maahan tällä hetkellä noin 70 prosenttia koko osuudesta.

”Varsinkin vesistössä Eteläselällä kaivuutyöt ja putkiasennukset on tehty erittäin haastavissa olosuhteissa. Syksyllä tuulet olivat kovia, ja talvikin ehti aiheuttaa omat hidasteensa. Jäljellä olevan osuuden erikoiskohteet ovat Reposaarentien alitus Kirrinsannan alueella sekä radan alitus Kaanaan alueella. Katavan ja Mäntyluodon venttiiliasemat asennetaan huhtikuun alkupuolella”, sanoo putkiprojektin projektipäällikkö Eero Isoranta Gasumilta.

Työmaalla ei ole merkittävää vaikutusta Reposaarentien ympäristön liikennejärjestelyihin.

LNG-tuontiterminaali avautuu elokuussa 2016

Skangasin rakennuttaman maakaasuputken rakentamisprojekti alkoi syksyllä 2015. Hankkeen pääurakoitsijana on toiminut Destia Oy, ja Gasum on vastannut projektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Putkisto valmistuu käyttöönottoa varten toukokuun 2016 alussa, ja putkessa alkaa virrata maakaasua, kun Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali avataan elokuussa.

Suurimmat kaasun käyttäjät Kaanaan teollisuusalueella ovat Huntsman Pigments and Additives Oy sekä Porin Prosessivoima Oy. Esimerkiksi Porin prosessivoimalla siirtyminen käyttämään LNG:tä polttoaineen muutos parantaa energiantuotannon hyötysuhdetta ja vähentää samalla yhtiön vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä n. 1 300 tn/v, rikkipäästöjä (SOx) n. 23 000 kg/v, typpipäästöjä (NOx) n. 23 000 kg/v ja pienhiukkasia n. 1 000 kg/v.

Teollisuusalueella sijaitseva paineenvähennyslaitteisto ja alueen maakaasuputki ovat jo valmiit. Putkeen rakennettiin myös Mäntyluodon venttiiliaseman liitäntä, jonka avulla maakaasua pystytään tarjoamaan myös muille teollisuusalueen asiakkaille.

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine ja se tuo luonnonkaasun kaasuverkoston ulkopuolisen teollisuuden ja liikenteen käyttöön. LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa sekä meri- ja maatieliikenteessä, ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä.

Lisätietoja: Eero Isoranta, projektipäällikkö, Gasum p. 020 44 78652 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Tommy Mattila, johtaja, myynti ja markkinointi, Skangas p. 020 44 78523 etunimi.sukunimi(a)skangas.com