Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


04.02.2016

TEM myönsi Riihimäen biokaasulaitokselle energiatukea-laitos hallituksen kärkihankkeeksi

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Riihimäen biokaasulaitoshankkeelle energiatukea 5,38 miljoonaa euroa. Energiatukea myönnettiin biojalostamon rakentamiseen, biokaasun jalostukseen ja kaasun verkkoon syöttöön. TEM on nostanut Riihimäen biokaasulaitoshankkeen yhdeksi hallituksen kärkihankkeista, joiden tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävään kasvuun ja kohentaa työllisyyttä.                      

Gasum ja Biotehdas rakentavat yhteistyössä jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään. Biokaasun tuotantolaitoksessa kaasun valmistuksesta vastaa Biotehdas ja biokaasun jalostuksesta sekä kaasuverkostoon syötöstä Gasum. Investoinnin kokonaisarvo on yhteensä 20,8 miljoonaa euroa.

TEM on myöntänyt Gasumin osuudelle hankkeesta energiatukea 1,45 miljoonaa euroa. Energiatukea myönnettiin kokonaisuudelle, joka kattaa biokaasun jalostuksen ja liitynnän kaasuverkkoon noin 9 kilometriä pitkällä kaasuputkella. Samalla TEM on myöntänyt Biotehdas Oy:n vuodessa 75 000 tonnia jätettä käsittelevälle biojalostamolle energiatukea 3,93 miljoonaa euroa. Biojalostamolla käsitellään alalle uutta raaka-ainejaetta, sillä noin puolet jätteestä on sekajätteestä erotettua orgaanista ainetta eli bioalitetta. Tämä mahdollistaa mm. kierrätysbiokaasukonseptin toteuttamisen ja biokaasumarkkinan kehittämisen Ekokemille sekajätettä toimittavien kuntien kanssa.

Biokaasulaitoksen investointi käynnistyy välittömästi, ja ensimmäiset biometaanit syötetään kaasuverkkoon lokakuussa 2016. Täydellä kapasiteetilla laitos tuottaa biokaasua noin 50 GWh vuodessa.

Gasum Oy ja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy ovat allekirjoittaneet 11.1.2016 kauppasopimuksen Biotehdas-ketjun myymisestä Gasum Oy:lle. Kaupan oletetaan toteutuvan 29.2.2016. Riihimäelle valmistuva Biotehtaan biokaasulaitos on osa yrityskauppaa.

Riihimäen biokaasulaitos hallituksen kärkihankkeeksi

TEM on nostanut energiatuen lisäksi Riihimäen biokaasulaitoksen hallituksen kärkihankkeiden joukkoon. Kärkihankkeiden tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeiden tavoitteena on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta, jotta se ylittää 2020‐luvulla 50 prosenttia. Tavoite perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjonnan lisäämiseen.

Biokaasun tuotannon ja markkinan kehittäminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa ja liiketoiminnan kasvua. Riihimäelle rakennettava biokaasulaitos auttaa merkittävästi biokaasumarkkinan luomisessa ja mahdollistaa biokaasun tarjoamisen yhä useampien asiakkaiden käyttöön.

”Myönnetty energiatuki ja Riihimäen biokaasulaitoksen valinta hallituksen kärkihankkeeksi osoittavat Suomen valtion vahvan sitoutumisen suomalaisen kaasumarkkinan kehittämiseen. Vähähiilisinä energiamuotoina kaasuratkaisut ovat avainasemassa matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.

Lisätiedot:

Jukka Metsälä, johtaja, biokaasu, Gasum Oy puh. 020 44 78 656

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy puh. 020 44 78 628 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Havainnekuva laitoksesta ladattavissa kuvapankista: http://gallery.gasum.fi/material/7d73764a55e840323f2cdcb2bc752e01