Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


16.03.2016

Yritysvastuussa askeleita eteenpäin - Gasum julkaisi vuoden 2015 yritysvastuuraportin

Vähäpäästöiset ja kustannustehokkaat kaasuratkaisut ovat avainasemassa hiilineutraalia yhteiskuntaa tavoiteltaessa. Uuden strategian ja yritysvastuutavoitteidensa mukaisesti Gasum edistää kestävää kehitystä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä.

Gasum panosti yritysvastuun kehittämiseen vuonna 2015. Kestävän kehityksen edistäminen on vuoden alussa päivitetyn yhtiön strategian ydin. Yritysvastuun teemat ja näkökohdat päivitettiin vastaamaan yhtiön strategiaa.

Yhtiön yritysvastuuraportin tavoitteena on kuvata yhtiön kykyä luoda arvoa sekä koota yhteen arvonluonnin kannalta olennaiset asiat. Raportissa kuvataan yhtiön arvonluontia; Miten yhtiö luo toiminnallaan arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle rakentaessaan siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Päivitetyt yritysvastuun teemat ovat: hiilineutraali tulevaisuus ja innovaatiot parempi yhteiskunta sidosryhmien kanssa turvallisuuden ja toimitusvarmuuden edelläkävijä sekä elinkaarenaikaisten vaikutusten ymmärtäminen.

Turvallisuuskulttuurin kehittämiseen panostettiin vuonna 2015. Turvallisuutta vahvistettiin nostamalla se yhtiön keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi. Turvallisuuskulttuuria edistettiin mm. turvallisuuden verkkokoulutuksella ja poikkeustilanteiden valmiusharjoituksella yhdessä sidosryhmien kanssa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla viedään kestävää kehitystä eteenpäin. Gasumin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittämistä. Toiminnan keskeisenä pitkän tähtäimen tavoitteena on edesauttaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Vuonna 2015 Hiilineutraali tiekartta-työssä selvitettiin mm. eri teknologiareittien kartoittamista siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Gasum pitää tärkeänä ymmärtää vaikutuksensa ympäristöön ja yhteiskuntaan koko elinkaaren osalta. Yhtiö liittyi Ympäristömerkinnän Vihreät valinnat -hankintaverkostoon ja pyrkii suosimaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Yhtiön toimintajärjestelmäkokonaisuuteen sisällytettiin uutena sertifioitu johtamisjärjestelmä ISO 50001-standardin mukainen energianhallintajärjestelmä.

Yhtiö viestii avoimesti ja aktiivisesti eri sidosryhmien kanssa. Yhtiön yhtenä teemana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on ollut tarve vaikuttaa kotimaisen energiaverotuksen uudistamiseen. Yhtiö on aktiivisesti myös osallistunut uuden maakaasumarkkinalain ja sääntelykehyksen valmisteluun. Yhtiö raportoi verojalanjäljestään läpinäkyvästi ja kuvaa verostrategiaansa yritysvastuuraportissa. Vuoden 2015 aikana Gasumin johtoryhmää, johtamisjärjestelmiä ja organisaatiota uudistettiin. Organisaatiouudistuksen myötä myös yritysvastuun johtamista uudistettiin ja resursointia vahvistettiin.

Kiertotalousyhteistyö K-Kaupan ja Pirkan kanssa Gasum aloitti kiertotalousyhteistyön yhdessä K-kauppojen ja Pirkan kanssa, jossa kauppojen syömäkelvottomasta ruokahävikistä valmistettua biokaasua käytetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Lisää yhteistyöstä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, katso yhteinen kiertotalousvideomme >>

Gasum raportoi yritysvastuustaan viime vuoden tapaan Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointiohjeiston mukaan. Raportin tietoja varmennettiin ulkopuolisen varmentajan toimesta laajemmin edellisen vuoden raporttiin verrattuna.

Tutustu aiheeseen tarkemmin: Gasum yritysvastuu 2015.

Voit myös ladata Gasumin yritysvastuuraportin 2015 suomeksi tai englanniksi Gasum Corporate responsibility report 2015 kokonaisuudessaan (pdf)

Voit seurata aihetta myös sosiaalisessa mediassa #kiertotalous #biokaasu #yritysvastuu.

Lisätiedot: Ari Suomilammi, johtaja, järjestelmävastuu, Gasum p. 020 44 78 754

Anna Ailio, viestintäpäällikkö, Gasum p. 020 44 78 623 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi