Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


31.08.2017

Biokaasulla merkittävä potentiaali joukkoliikenteelle – sähkölle, kaasulle ja biopolttoaineille taattava tasa-arvoinen kilpailuasetelma

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä julkisti väliraporttinsa 30.8. Työryhmä on tehnyt arvokasta työtä kartoittaakseen keinoja, joilla puhdasta liikennettä voidaan edistää tehokkaimmin. Julkisen liikenteen osalta raportti ei kuitenkaan ota riittävällä tavalla huomioon biokaasun potentiaalia paikallisena ja puhtaana käyttövoimana.

Työryhmän mukaan vähäpäästöisten autojen hankintaan tulisi kannustaa verotuksella, ja polttomoottoriautojen muuntamiseen kaasukäyttöisiksi työryhmä esittää julkista tukea.

Lisäksi työryhmä nostaa esiin tarpeen kehittää julkista liikennettä aiempaa vähäpäästöisemmäksi. Tavoitteen saavuttamiseksi väliraportissa nimetään keinoksi vain sähköistäminen, vaikka biokaasun tuotantoon ja liikennekäyttöön panostavat kaupungit ja kunnat voivat liikkua kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti omien jätevirtojensa voimalla.

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen korostaa, ettei liikenteen päästöjen vähentämiseen ole yhtä ohituskaistaa.

”Sähkölle, biopolttoaineille ja biokaasulle tulee taata tasa-arvoinen kilpailuasetelma, ja antaa sen jälkeen markkinoiden ohjata kehitystä. Nämä energianlähteet ovat kaikki osa liikenteen ilmastoponnistelujen työkalupakkia, josta tulevina vuosina on otettava kaikki irti”, Lamminen sanoo.

Markkinan syntyvaiheessa tukimekanismit ovat perusteltuja, ja jakeluautojen sekä raskaan liikenteen ajoneuvojen kohdalla tukea olisi kustannustehokasta suunnata kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintaan.

Paikallinen biokaasutuotanto kasvussa

Moni suomalainen kaupunki ja kunta on investoinut viime vuosina merkittävästi paikalliseen biokaasutuotantoon. Esimerkiksi Jyväskylään on avattu kuluneen vuoden aikana uusi biokaasulaitos, ja Oulussa Gasum on tiivistänyt biokaasun käyttöön ja käsittelyyn liittyvää yhteistyötä Oulun Jätehuollon kanssa.

Biokaasu tarjoaa päästöttömän käyttövoiman paikalliselle liikenteelle ja mahdollisuuden lisätä työpaikkoja alueella.  Biokaasulla kulkeva julkinen liikenne on malliesimerkki siitä, miten luonnonvaroja voidaan hyödyntää aiempaa kestävämmin niin, että alueelliset resurssit ja niiden sivuvirrat saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Biokaasun tuotantopotentiaaliksi Suomessa on arvioitu 17 terawattituntia, mikä vastaa suuruusluokaltaan vesivoiman vuotuista tuotantoa. Mikäli tämä potentiaali valjastettaisiin käyttöön, sillä pystyttäisiin kattamaan yli kolmannes Suomen maantieliikenteen energiatarpeesta.

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
puh. +358 20 44 78 661 (johdon assistentti Henna Walker)

Jukka Metsälä, johtaja, biokaasu
Puh. 040 5633 756
etunimi.sukunimi(a)gasum.com